Po nově rozšířené silnici z Plzně na Most se projedou první řidiči

  19:08
Na novou silnici z Plzně do Třemošné vyjedou ve čtvrtek odpoledne první řidiči. Původní dvouproudá komunikace je nově rozšířená na čtyři pruhy a zmizel nebezpečný horizont, který v minulosti přispíval k vážným nehodám. Epidemie covidu-19 a problémy s podložím zpozdily stavbu o půl roku.

„Sdružení stavebních firem, v němž byla vedoucí společnost Silnice group, se muselo vyrovnat s překážkami při samotných stavebních pracích i s dopady epidemie covidu-19. Právě kvůli pandemii nakonec muselo dojít k posunutí termínu zprovoznění z původního podzimního na jaro letošního roku,“ vysvětlil pověřený šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák. 

Smlouva počítala s tím, že přestavěná komunikace se otevře v říjnu 2020. Harmonogram prací předpokládal, že na konci září a v říjnu budou najíždět na staveniště nákladní auta s teplou asfaltovou směsí a finišery položí koberec na celou silnici. 

Jenže kvůli covidu firmy najednou neměly dostatek zdravých dělníků.  Pokládat asfaltové vrstvy za nízkých teplot v prosinci pak nemělo smysl, takový povrch by nevydržel.

„Proto byla uzavřena dohoda se zhotovitelem stavby, že pokládky živičných vrstev vozovky budou na jaře roku 2021, jakmile to počasí umožní,“ vysvětlil Kuťák.

Nová rozšířená komunikace je dlouhá 1 644 metrů. Zmíněné sdružení stavebních firem v tendru zvítězilo s nabídkovou cenou 216,5 milionu korun bez DPH.

Noční mobilizace na záchranu zdravého javoru u lávky odvrátila kácení

Stavba ve směru od Plzně začíná u vlakové zastávky Plzeň-Bolevec a končí u sjezdu na Třemošnou, kde navazuje na obchvat obce zprovozněný v roce 2011.

Současně s novou silnicí vznikala i lávka pro pěší a cyklisty, jež propojí Plzeňany oblíbené rekreační oblasti kolem Kamenného rybníka na jedné straně frekventované silnice Plzeň - Žatec s územím arboreta Sofronka, Seneckého a Velkého boleveckého rybníka. Lávku klenoucí se nad silnicí a železniční tratí financuje město Plzeň.

Nová lávka přes silnici se hýbe a má trhliny (29. 5. 2020)

„Lávka ještě zůstává uzavřená, otevřít by se měla nejpozději do konce května,“ uvedl vedoucí magistrátního odboru investic Pavel Grisník.

Betonovou lávku měli lidé podle původního plánu využívat při procházkách nebo jízdách na kole už loni. Jenže na jaře experti zjistili, že se stavba příliš hýbe, a odhalili v ní drobné trhliny. 

Lávka pro pěší ještě zůstane zavřená

„Odborníci tři měsíce monitorovali stav lávky. Došli k závěru, že nestandardní pohyby konstrukce a vlásečnicové trhliny, které se na lávce během jara objevily, byly způsobeny nestabilními klimatickými podmínkami v době stavby. V krátkém časovém úseku totiž došlo k teplotním změnám a vysokým srážkovým úhrnům. Navíc je lávka budována v geologicky složitých podmínkách,“ vysvětlil loni náměstek primátora Pavel Šindelář. Letos stavbaři pilíře lávky zesílili dalšími vrstvami betonu.

Po čtvrtečním zprovoznění nové komunikace, se však na místo ještě vrátí dělníci. „Po Velikonocích bude ještě po dobu asi dvou týdnů uzavřený pro každý směr jeden jízdní pruh. Bude to kvůli odstraňování provizorního přejezdu, který byl nezbytný pro zachování provozu i v průběhu výstavby,“ upozornil Kuťák.

Autor: