Nová tělocvična a jídelna v Rokycanech bude zároveň komunitním centrem

  9:22
Zajímavého vylepšení veřejného prostoru se dočkají lidé v centru Rokycan. Město se totiž chystá na základě architektonické soutěže vybudovat novou tělocvičnu a jídelnu pro základní školy T. G. Masaryka a v ulici Míru. Nová budova by měla zároveň v odpoledních hodinách sloužit veřejnosti jako komunitní centrum.

Rokycany se chystají postavit na základě architektonické soutěže tělocvičnu a jídelnu pro základní školu T. G. Masaryka a ulice Míru. Nová budova by měla zároveň sloužit jako komunitní centrum. Na vizualizaci je vítězný návrh. | foto: Tomáš Dvořák architekti

Město minulou středu zahájilo ve vestibulu Základní umělecké školy v Jiráskově ulici výstavu všech dvaceti návrhů, jejichž autoři se architektonické soutěže zúčastnili.

Vítězný návrh pochází z architektonické kanceláře Tomáš Dvořák architekti. Stavba je plánována na pozemcích mezi základními školami T. G. Masaryka a ulice Míru o celkové rozloze 6 600 metrů čtverečných. Primárně bude areál sloužit pro provoz obou škol, kde chybí sportovní zázemí pro žáky.

„Dlouhodobě v Rokycanech řešíme nevyhovující a kapacitně nedostatečné prostory pro tělovýchovu. V této lokalitě tělocvičnu město vymýšlí už od devadesátých let. Nicméně mimo hodiny školního rozvrhu bude tělocvična přístupná také sportující veřejnosti, především sokolu a dalším spolkům a kroužkům,“ uvedl starosta města Tomáš Rada.

Zájem o dvoufázovou soutěž byl značný

Součástí stavby nové tělocvičny a jídelny je podle místostarosty Jiřího Sýkory také kultivace souvisejícího veřejného prostoru v historickém jádru města v rámci původní gotické urbanistické struktury, která je vyhlášena městskou památkovou zónou.

Město otevřenou dvoufázovou soutěž vyhlásilo v březnu a byl o ni značný zájem. V prvním kole se tedy posuzovalo 20 anonymizovaných návrhů a pět nejlepších pak postoupilo do závěrečného kola výběru. „Soutěžící nabídli městu Rokycany široké spektrum různých názorů a pohledů na řešení komplikovaného zadání. Všech pět vyzvaných účastníků svůj návrh dopracovalo podle doporučení poroty. Autory vítězného návrhu jsou architekti Tomáš Dvořák a Adam Repaský z brněnské architektonické kanceláře Tomáš Dvořák architekti,“ uvedl městský architekt Štěpán Kubíček.

Podle poroty vítězný návrh nejlépe reaguje na stávající uspořádání historického centra města. Navržené objekty dobře urbanisticky zapadají do historického kontextu při zachování uliční sítě se zdůrazněním nároží a vhodně reagují na sousední náměstí. Návrh je koncipován do dvou objemů – objektu tělocvičny a kluboven podél ulice U Saské brány a hmoty jídelny se střešní terasou v prostoru dnešního dvora Základní školy T. G. Masaryka.

Projektová příprava začne ještě letos

Porota ocenila zvládnuté dispozice a rozložení funkcí do dvou samostatných a provozně oddělených celků. Návrh zahrnuje velmi dobře řešenou tělocvičnu, dobré a vyhovující provozní řešení jídelny s kuchyní. Tělocvična je rozdělena na dva nezávislé provozy – sportovní část a klubovnu se střešní terasou. Vhodným doplněním je hřiště na střeše objektu tělocvičny, inovativním prvkem je skleník pro výuku navazující na štít sousedního objektu v ulici U Saské brány.

„Shodně 3. místo obsadily dva architektonické týmy, a to tým architektky Lenky Iľové z Prahy a MŮD architekti z Plzně. Porota se shodla, že tyto dva návrhy mají srovnatelnou kvalitu a rozhodla o shodném, děleném umístění,“ řekl místostarosta Rokycan Jiří Sýkora.

Podle něho by měl vybraný architektonický tým, který stojí za vítězným návrhem, začít ještě v letošním roce pracovat na projektové přípravě stavby. Cena investice je odhadovaná na zhruba 200 milionů korun a předpokládá se dokončení v roce 2026. Soutěžní návrhy je možné vidět nejenom na výstavě, ale také na webových stránkách soutěže www.o-a-s.cz.