Ve Vrčeni na Plzeňsku budou v referendu hlasovat o budoucnosti rybníka

  9:48
Současně s komunálními volbami se ve Vrčeni na Plzeňsku uskuteční v pátek a v sobotu místní referendum. V obci s 335 obyvateli budou voliči rozhodovat o tom, jestli místní rybník ponechají v pronájmu spolku, který o něj doposud pečoval a pořádá u něj akce, nebo ho obec pronajme soukromému zájemci ke komerčním účelům.

Spolu s komunálními volbami se ve Vrčeni na Plzeňsku uskuteční referendum o dalším osudu rybníka v obci. | foto: Spolek Vrčeň

Voliči budou odpovídat na otázku, zda souhlasí, aby obec Vrčeň učinila veškeré právní kroky k uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem Opatského rybníka se současným nájemníkem Spolkem Vrčeň.

Spolku totiž letos ke konci roku skončí desetiletý pronájem. Obec proto v polovině roku vyhlásila záměr téměř půlhektarový Opatský rybník v centru obce pronajmout.

Přišly dvě nabídky. Od podnikatele, který ho chce využívat ke sportovnímu rybaření a nabídl obci za pronájem částku 20 tisíc korun ročně. O pronájem se znovu přihlásil i Spolek Vrčeň, který doposud ročně platil nájemné ve výši pět tisíc korun. Teď nabídku zvýšil o dva tisíce korun.

Peníze, nebo společenský život

Zastupitelstvo obce se zhruba šestimilionovým rozpočtem ani o jedné nabídce nerozhodlo.

„Žádná nabídka neměla dostatečnou podporu, dostali jsme se do patové situace. Část zastupitelů nadřazuje výši nabídnuté ceny nájmu nad podporu komunitního života v obci,“ vysvětlil starosta Vratislav Chodora, proč se v obci rozhodli vyhlásit referendum.

Spolek Vrčeň je totiž s místním sborem dobrovolných hasičů organizací, která v obci zajišťuje kulturní a společenský život.

„Pokud nebude nájemní smlouva na Opatský rybník se Spolkem Vrčeň prodloužena, bude to znamenat jeho zánik a s tím související zrušení mnoha společenských akcí a rozpuštění skupiny lidí, kteří mají zájem o dění v obci a jsou ochotni ve svém volném čase a na vlastní náklady zorganizovat různé akce pro širokou veřejnost,“ upozornil starosta, který je zároveň předsedou spolku a kvůli střetu zájmů se hlasování v sedmičlenném zastupitelstvu zdržel.

Pro pronájem rybníku podnikateli zvedl ruku například dosavadní místostarosta Petr Mašek. „Dal jsem přednost vyšší nabídce. Vždy, když jsme vypsali nějaký záměr, rozhodla vyšší nabídka. Jako dobrý hospodář musím pronajmout rybník tomu, kdo dá víc,“ odůvodnil Mašek.

Dodal, že podnikatel nabídl třikrát vyšší cenu než spolek. „Pokud se bavíme o pronájmu na dobu neurčitou, tak řekněme za sto let by tak obec přišla o 1,3 milionu korun,“ vypočítal místostarosta. Uznává ale, že spolek se o rybník a okolí stará dobře.

Sdružení získalo rybník do pronájmu před deseti lety od rybářů, kteří v něm chovali ryby a místo nechali zanedbané. Spolek místo zkulturnil, vznikla zde naučná stezka, přibyly lavičky, vyrostla u něj pergola, kde se lidé scházejí, pořádají zde akce a členové spolku lokalitu pravidelně sekají.

„Spolek Vrčeň je neziskovou organizací, a není proto schopen konkurovat cenou za pronájem rybníka. Na misku pomyslných vah tak dává a nabízí právě svou činnost pro obec,“ dodal starosta s tím, že rozdíl mezi jejich nabídkou nájemného a nabídkou podnikatele je 13 tisíc, což podle něj nepokryje ani zimní údržbu obce.