Tisícovka ohrožených raků kamenáčů se stěhovala kvůli čištění potoka

  17:54
Z Rakovského potoka v Rokycanech částečně zmizeli raci kamenáči. Naštěstí je nenapadl mor, ale odborníci je kvůli další etapě obnovy koryta museli přestěhovat. Podle prvotních odhadů se na stometrovém úseku nachází až tisícovka těchto kriticky ohrožených živočichů.

Záchranu raků kamenáčů má na starosti přírodovědec David Fischer. Domnívá se, že nejlepším způsobem je koryto úplně vysušit.

„Jestliže zůstane plocha zavodněná, úspěšnost odchytu je nízká. Zůstávají pak v hůře dostupných místech, jako třeba pod kořeny. Zatímco když jim seberete vodu, vylezou a my téměř všechny najdeme,“ porovnal.

Fotogalerie

Rakovský potok on a jeho kolegové proto nejdříve přehradili a vodu svedli do trubek. Konkrétně se jedná o stometrový úsek nedaleko příjezdu k bývalým rokycanským kasárnám. Poté se pustili do transferu kriticky ohrožených živočichů a přesunuli je do už revitalizované části potoka.

„Musíme je ale dobře rozptýlit. Pokud je dáme někam, kde už je populace příliš hustá, začnou mezi sebou bojovat o úkryty a jejich počet se zmenší,“ vysvětlil Fischer.

Ideální by podle něj bylo všechny raky kamenáče, kterých je přibližně pět set až tisíc, pochytat a převézt, než budou práce hotové. „Bohužel na to nemáme vhodné zařízení,“ zalitoval.

Odborníci se do Rokycan opět vrátí. Obnova tzv. Rakováčku bude totiž pokračovat i příští rok.

„Stejně budeme postupovat v dalších etapách. Výhodou ale bude, že oproti současné první fázi už račí populaci nepřehustíme. Dáme je do prázdného čistého koryta,“ ozřejmil.

Podobné transfery nejsou podle Fischera v České republice příliš obvyklé. Přírodovědci je dělají většinou pouze několikrát do roka.

Raci kamenáči se vyskytují na zhruba 45 tocích České republiky. Nejvíce se jich nachází právě v západních Čechách. Situaci v poslední době komplikuje sucho nebo račí mor.

Před několika lety došlo například k většímu úbytku v Kornatickém potoku a některých jeho přítocích. „V současnosti se dokonce zpracovává program na záchranu těchto kriticky ohrožených živočichů,“ doplnil Fischer.

Raci kamenáči jsou jedním ze šesti druhů raků, které lze u nás najít ve volné přírodě. Jejich přirozený areál je především ve střední a jihovýchodní Evropě, a to ve 20 zemích. Dorůstají maximálně deseti centimetrů. Jedinci pohlavně dospívají ve dvou až čtyřech letech.

Opevnění z betonu nahradí kamenné koryto

Samička naklade v jedné snůšce desítky vajíček. Živí se rostlinnou i živočišnou stravou, k níž patří měkkýši, larvy hmyzu nebo drobní korýši.

Revitalizace Rakovského potoka vyjde na přibližně 15 milionů korun. Město získalo na projekt jedenáctimilionovou dotaci. Stavba začne u silničního mostu v ulici Boženy Němcové a skončí nedaleko příjezdu k bývalým kasárnám.

„Stávající opevnění z betonových tvárnic nahradí nové kamenné koryto. Levý břeh opevní zához, pravý pak těžká kamenná rovnanina. Dno bude třívrstvé kamenité,“ popsala mluvčí rokycanské radnice Tereza Maixnerová. Doplnila, že součástí projektu budou také architektonické úpravy, včetně odpočívadel nebo lávky pro pěší.