Řidičům se otevřel nový úsek přivaděče u Vysoké, zatím slouží jeden pás

  12:50
Řidiči už jezdí po první čtvrtině prodlužovaného dálničního přivaděče od Plzně k Přešticím. Zatím ale je jim k dispozici jen jeden pás, v tom druhém ještě probíhají práce, například na stavbě mostu. Celý šestikilometrový úsek bude plně zprovozněný v příštím roce.

„Řidiči ve směru od Plzně na Klatovy už nesjíždějí na provizorní silnici před skládkou Vysoká, ale jezdí rovně po nové komunikaci až k mimoúrovňové křižovatce, kde se napojuje silnice na Chlumčany, Hradčany a Horní Lukavici. Tam vjedou na kruhový objezd, pokračují přes most nad rozestavěnou částí komunikace a po vjetí na další kruhový objezd se vracejí na původní silnici první třídy směrem na Horní Lukavici a Přeštice. Řidiči jedoucí v opačném směru od Horní Lukavice z kruhového objezdu přímo sjedou na novou komunikaci ve směru na Plzeň,“ vysvětlil vedoucí úseku výstavby plzeňského pracoviště ŘSD Michal Bárta.

Protože auta jezdí po novém úseku obousměrně jen v jedné polovině stavby, na středové čáře je dočasné dopravní značení, tabulky nazývané zetka, které řidičům zdůrazňují, že jedou v úseku, kde je zakázáno předjíždět. U výjezdu z nové silnice je dopravní značení doplněné blikajícími světly, které bezpečně odvádí řidiče na kruhový objezd u mimoúrovňové křižovatky.

Auta jezdí obousměrně jen v pásu, který bude v budoucnu sloužit pro jízdu směrem k Přešticím. V opačném směru mají v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou a Vysokou ještě dost práce, musejí tam například dobudovat jeden z mostů.

Letos se otevře západní okruh Plzně, řidiče ale čekají omezení na dálnici

Podle Bárty je jedním z důvodů převedení provozu na novou komunikaci oprava silnice kolem Vysoké, po které byla dosud vedená doprava, i napojení silnice od Dobřan k výjezdu ze skládky Vysoká, která je kvůli stavbě přivaděče uzavřená už od 1. listopadu 2021.

Celkové prodloužení dálničního přivaděče mezi Vysokou a místem, kde se na něj jednou bude připojovat obchvat Přeštic, měří šest kilometrů. Stavba začala v roce 2020, kompletně zprovozněná měla být po 30 měsících.

Při stavbě ale experti podle materiálů ŘSD zjistili, že kvůli složitějším geologickým podmínkám, než se počítalo, bude trvat mnohem déle výstavba 700 metrů dlouhého náspu u Horní Lukavice. Zprovoznění stavby se kvůli tomu protáhne na 45 měsíců.

Autor: