Hejtmanka dostala sedm náměstků, přibylo i výborů s uvolněnými předsedy

  9:46
S nástupem nového vedení Plzeňského kraje přibylo náměstků hejtmanky, je víc výborů a také jejich uvolněných předsedů. Výborů, což jsou poradní orgány zastupitelů, je místo dřívějších devíti nyní 15. Uvolněný předseda výboru je velmi dobře placená práce za zhruba 90 tisíc měsíčně.

Krajský úřad Plzeňského kraje | foto: Jindra Radová

Uvolněný předseda výboru bere zhruba 90 tisíc korun měsíčně, zatímco neuvolněný zhruba desetinu. Uvolněných předsedů výborů je nyní nově devět, zatímco v minulém volebním období jich bylo pět.

Počet náměstků v radě proti minulému období vzrostl z pěti na sedm. Když kraj vznikl, měl hejtman náměstky jen tři.

Zvýšení počtu výborů zástupci koalice ODS, TOP 09, STAN a Pirátů zdůvodňují záměrem zlepšit fungováním poradních sborů. Zdůrazňují, že zrušili deset komisí, které spadaly pod krajskou radu a měly kolem 15 členů. V případě výborů se navíc omezil počet členů na 11. Dříve jich bývalo kolem 17.

Změnu v přístupu k výborům a komisím prosadili Piráti. „Chtěli jsme veškerou činnost poradních orgánů přesunout do výborů, které dávají své zprávy zastupitelům a jsou veřejné. Je to transparentnější, než když fungovaly komise. Ty spadají jen pod krajskou radu, která může jednat neveřejně,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro sociální oblast Rudolf Špoták (Piráti).

Tvrdí, že podle propočtů Pirátů se změna neprodraží, i když bude devět předsedů uvolněných. Podle Špotáka přitom do kalkulací zahrnuli i to, že je o jednoho náměstka hejtmanky víc.

„My jsme to spočítali. Zjistili jsme, že na tom budeme finančně stejně a možná ještě proti rozložení v minulém volebním období ušetříme,“ uvedl Špoták. Roli přitom mimo jiné sehrálo, že tři náměstci hejtmanky mají neuvolněné funkce a berou měsíčně zhruba 72 tisíc, což je o 45 tisíc méně, než jejich uvolnění kolegové.

„Uvolněných členů zastupitelstva je nyní 15, tedy o jednoho víc než v minulém období. Celkový nárok na rozpočet kraje ale není větší, protože tři náměstci jsou neuvolnění a výbory mají nyní místo 17 pouze 11 členů,“ potvrdil náměstek pro ekonomiku Pavel Karpíšek z ODS.

Proč ale narůstá počet náměstků tak, že už jich je v devítičlenné radě kraje sedm? Zastupitel Jiří Valenta z KSČM to při jednání zastupitelů kritizoval. Dával to do souvislosti s tím, že rozdíl mezi platem uvolněného náměstka a uvolněného radního je přibližně 14 tisíc.

„Mezi uvolněným náměstkem a radním zas tak velký rozdíl není,“ uvedl Karpíšek. Připustil, že nějakou roli může u některých politiků hrát i ješitnost. „Ale podstatné je, že pokud se koalice skládá z více politických subjektů, pak každý z nich má pocit, že by měl mít ve vedení kraje svého náměstka,“ konstatoval.

Funkce a odměny v zastupitelstvu

 • Uvolnění předsedové výborů: 1. Výbor pro zdravotnictví - Richard Pikner (TOP 09) 2. Výbor pro dopravu - Jan Šašek (ODS) 3. Výbor pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti - Radka Trylčová (ODS) 4. Výbor pro regionální rozvoj - Michaela Opltová (STAN) 5. Výbor pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch – Libor Picka (STAN) 6. Výbor pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj – Milan Chaloupka (Piráti) 7. Finanční výbor – Jiří Pek (Piráti) 8. Kontrolní výbor – Petr Vanka (ANO) 9. Výbor pro legislativu a bezpečnost - nezvolen
 • Neuvolnění předsedové výborů: 1. Výbor pro veřejné zakázky - Eva Trůková (ODS) 2. Výbor pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing – Michal Šašek (ODS) 3. Výbor pro investice a majetek – Jiří Hanousek (Piráti) 4. Výbor pro sociální věci - Jitka Kylišová (Zelení) 5. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – Vladimír Tichý (PRO Plzeň) 6. Výbor pro sport – Jiří Uhlík (PRO Plzeň)

Odměny členů zastupitelstva (měsíčně, zaokrouhleno)

 • hejtmanka 133 tisíc
 • náměstek uvolněný 117 tisíc
 • náměstek neuvolněný 72 tisíc
 • radní uvolněný 106 tisíc
 • radní neuvolněný 16 tisíc 
 • předseda výboru uvolněný 90 tisíc
 • předseda výboru neuvolněný 9 tisíc
 • člen výboru 8 tisíc
 • člen zastupitelstva 6700 Kč

Novou hejtmankou Plzeňského kraje se stala poslankyně a jednička krajské kandidátky ODS Ilona Mauritzová. Na ustavujícím zastupitelstvu 12. listopadu pro ni hlasovalo 28 zastupitelů z 45.

Plzeňský kraj povedou v následujícím období ODS s TOP 09 a povolební blok STAN a Pirátů. V 45členném zastupitelstvu mají 25 křesel.

ODS a TOP 09 mají v devítičlenné radě pět míst včetně hejtmana, STAN s Piráty obsadili čtyři křesla. S hnutím ANO, které ve volbách zvítězilo s 12 mandáty, strany odmítly jednat.