Středověké hračky našli v odpadních jímkách, zřejmě je tam hodili rodiče

  9:40
I lidé ve středověké Plzni se rádi bavili. Důkazem je několik nálezů, které archeologové objevili zejména v odpadních jímkách. Jak se tam ale hračky dostaly, není zcela jasné. Zřejmě je tam dětem hodili rodiče, kteří se na své ratolesti zlobili.

„Zřejmě nejzajímavějším objevem jsou dřevěné sáňky nalezené v Pražské ulici,“ prozrazuje Jiří Orna, který je kurátorem výstavy Svět středověkých her v Západočeském muzeu v Plzni. Mezi další zimní kratochvíle patřila i jízda na kostěných bruslích.

Fotogalerie

Ke svým hrám děti kdysi používaly i nejrůznější figurky zpodobňující například koně, jezdce či panenky. Našly se také káči či zvukové hračky typu píšťalek nebo rolniček. Zájemci díky těmto věcem mohou nahlédnout do života plzeňských dětí z období 14. a 15. století.

„Diskutujeme s kolegy, jak se hračky dostaly do odpadu. Máme teorii, že když děti zlobily, tak se rodiče rozhněvali a hračky jim v afektu za trest vyhodili. Dělal jsem si statistiky a z tohoto pohledu měli nejzlobivější děti zřejmě v domě na rohu náměstí Republiky a Rooseveltovy ulice. Tam se totiž vyhozených hraček našlo úplně nejvíce,“ říká s úsměvem Orna.

Ovšem různé hry nebyly ani ve středověku zdaleka jen doménou dětí. Nejrůznějším kratochvílím se oddávali i dospělí. A zdá se, že ne vždy pouze ve volném čase.

„Máme nález ošklivé hliněné hrací kostky ze zásypu hradební uličky za domem na náměstí Republiky. Předpokládáme, že si ji vyrobila stráž, která tam hlídala. Uhnětli ji, udělali jednoduchá oka a zřejmě vypálili na sluníčku nebo na jednoduchém ohýnku. Pak ji vyhodili,“ potvrzuje kurátor.

Podle archeologických nálezů panovalo největší herní nasazení v jednom z domů v Riegrově ulici.

„Je zajímavé, že ve středověkých Čechách byla běžnou hrou ta, která připomíná dnešní pétanque, známý v současnosti hlavně z Francie. Právě v objektu v Riegrově 3 jsme našli takzvaný zmietek, cíl, k němuž se hráči snaží koulemi přiblížit. Na stejném místě jsme nalezli také menší koule, o nichž předpokládáme, že se používaly právě k této hře,“ sděluje Jiří Orna.

Populární byly rovněž kuželky, které se podle dobových spisů hrály už ve 13. století v Německu. O tom, že tato disciplína nebyla ničím neznámým ani pro Západočechy, vypovídají nálezy větších dřevěných koulí.

„Samotné kuželky se nám najít nepodařilo, s největší pravděpodobností za ně ale sloužila polínka, která lidé naštípali,“ dodává. Pozůstatky historických her odborníci objevili také třeba na místě dnešního hotelu Central nebo v objektu Muzea loutek.

I ve středověku lidé při hraní podváděli

Stejně jako v současnosti, také ve středověku někteří měšťané neprovozovali hry jen tak pro zábavu. „Lidé jsou hraví, ale obzvláště chlapi mají rádi, když k tomu přidají ještě hazard. Dochovaly se záznamy, kdy se proti těmto kratochvílím brojilo, zejména ze strany církve. Máme různá městská nařízení, která hazardní hry postihovala. A nechybí ani nálezy falešných kostek, které ukazují, že i tehdy měli někteří snahu podvádět,“ podotýká Orna.

Podle něho je expozice vytvořená ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Jihlavě jedinečná. „Je to asi první výstava, která se na základě archeologických nálezů snaží zmapovat oblast každodenního života člověka ve středověku,“ doplňuje.

Kromě autentických věcí expozice obsahuje rovněž interaktivní prvky, na nichž si návštěvníci mohou na vlastní kůži vyzkoušet některé ze středověkých zábav.

K těm patří například střelba z kuše, hra mlýn nebo kvintána, druh středověké rytířské hry, při níž jezdec zasahuje kopím terč a rychle uhýbá před břemenem pootočeným zásahem do terče. Zájemci se také seznámí s historií her, jako jsou šachy. Výstava bude v Plzni otevřena do 26. července.