Při opravách katedrály se našly dosud ukryté malby, práce potrvají déle

  9:32
Už rok opravují řemeslníci plzeňskou katedrálu svatého Bartoloměje. Krásu jí zase vracejí restaurátoři. Práce však prodlužují a prodražují nečekané objevy. Odborníci uvnitř našli například monumentální renesanční malby. Do opraveného chrámu se proto lidé poprvé podívají až v dubnu 2021.

Hotová už je zadní část prostor včetně dvou kaplí. Finišuje obnova jižní lodi. Restaurátoři ručně odstranili nánosy špíny na zdech a také vrátili půvab freskám na stropech. Až skončí se sanací drobných trhlin, které se na některých místech vytvořily, přesunou pětadvacet metrů vysoké lešení do severní lodi.

Architekt Jan Soukup, který stojí za projektem, zná historii stavby velmi detailně. I přesto se během rekonstrukce ukazují dosud schované „poklady“.

„Pod podlahou kůru jsme nalezli velké renesanční malby. Jsou na nich figurální křesťanské symboly víry a naděje. Nechali jsme je obnovit, ale zase se zakryjí. Alespoň jsou zdokumentované a nafilmované,“ uvedl Soukup.

Původní gotická kruchta vznikla v roce 1462. K ní věřící tehdy pořídili nové varhany. Podoba kůru se pak ještě několikrát měnila.

Další překvapení čekalo na odborníky při sundavání oltáře v severní lodi. Za ním se totiž nachází úzké okénko, jímž v minulosti procházelo světlo na schody ke klenotnici. Teď je už zazděné.

Ačkoli prostory v prvním patře už dávno neslouží k uchování bohoslužebných náčiní, jako jsou například kalichy nebo monstrance (zdobená schránka na vystavování hostie, pozn. red.), pojmenování jim zůstalo.

Oprava katedrály

„Ukládaly se tam i dárky, které lidé nosili Plzeňské madoně. Typické byly například náhrdelníky ze svatebních šatů provdaných žen. V barokní době se sošky Panny Marie s dítětem zdobily a v různých obdobích roku odlišně oblékaly. Jako ozdoby pak dostávaly i zmíněné šperky,“ nastínil architekt.

Klenotnice přestala fungovat za vlády Josefa II., který nechal většinu cenných předmětů zabavit a roztavit na mince. „Tehdejší úředníci většinu věcí sebrali. Když byli solidní, některé vzácné kousky nechali. U nás jsou to gotické kalichy, které jsou vystavené v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze,“ řekl Soukup. Ten by chtěl místnost v prvním patře znovu zpřístupnit.

V katedrále se střídá asi dvacet restaurátorů

Řemeslníci teď v celé katedrále pokládají elektrické rozvody. Instalují je především pod dlažbu, aby nepoškodili zdi. Stavební práce měly předcházet restaurátorským zásahům. Nakonec se ale provádějí zároveň.

„Měli jsme problém, protože do výběrového řízení se poprvé nepřihlásila žádná firma. Museli jsme ho vypisovat znovu,“ vysvětlil Soukup.

Katedrála prochází po sto letech generální opravou (23. 8. 2018)

V katedrále se střídá asi dvacítka restaurátorů. Po severní lodi se tým dostane do středu chrámu, naposledy se pustí do přední části. Na stropech jsou totiž figurální malby, na nichž nechybí Kristus, dvanáct apoštolů nebo někteří proroci.

„Nejdříve fresky očistí, zafixují, aby něco nespadlo. Potom začnou retušovat, eventuálně domalují to, co zmizelo,“ popsal postup. Péči restaurátorů potřebuje rovněž hlavní oltář. Jako poslední přijde na řadu navrácení varhan, které se nyní opravují ve specializované dílně.

Projekt, jehož původní cena činila 103 milionů korun, se prodraží. Podle předběžných odhadů se částka navýší asi o deset procent.

„Nárůst způsobily novinky, o kterých jsem mluvil a s nimiž se nepočítalo,“ ozřejmil Soukup. Práce také posunou termín dokončení rekonstrukce, který je nově naplánovaný na duben 2021.