Návrh regenerace dalšího plzeňského sídliště je připraven k veřejnému projednání

  11:37
K veřejnému projednání je připraven návrh regenerace dalšího plzeňského sídliště, tentokrát jsou k diskuzi zváni obyvatelé Předních a Zadních Skvrňan. V úterý 27. února 2018 od 17:30 hodin je s možnostmi obnovy a rozvoje sídliště seznámí v kinosále Středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické 56 zpracovatelský tým z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Josef VostárekMF DNES

S návrhy na úpravu zeleně, volnočasových ploch, parkování a celkového zatraktivnění centrálních prostor se zájemci mohou předem seznámit na webu ukr.plzen.eu . Výsledná studie bude jedním z podkladů, podle kterých budou v budoucnosti postupovat projekty obnovy a úprav v sídlišti.

„Ve studii navrhujeme úpravy na využití veřejných prostranství, plochy zeleně k ochraně a regeneraci, rozvoj zázemí pro pobyt, hry a sport obyvatel, zatraktivnění centrálních prostor sídliště a předprostorů veřejných budov, posílení a rozvoj pěších tras a cyklostezek, zefektivnění parkování, možnosti umístění parkovacích objektů, či prověření možností dostaveb pro doplnění chybějících funkcí v sídlišti,“ popisuje vedoucí zpracovatelského týmu z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně architektka Zuzana Froňková. „Cílem všech navrhovaných úprav je vždy zkvalitnění prostředí sídliště a tím i života jeho obyvatel,“ dodává.

Na připravovaném setkání s veřejností bude představena architektonická studie, ke které se přítomní budou moci vyjadřovat v moderované diskuzi. Možnost vyjádřit svůj názor budou mít lidé i zpětně, a to do 16. března 2018 prostřednictvím elektronického formuláře na webu ukr.plzen.eu. Získané podněty a připomínky budou poté zapracovány do výsledné studie Regenerace sídliště Plzeň – Skvrňany.

Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy, na němž spolupracuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s jednotlivými městskými obvody. Zpracované dokumentace slouží městu a městským obvodům jako podklad pro rozhodování o postupných úpravách v území nebo pro podávání žádostí o dotace. Realizace navržených úprav jsou řešeny v závislosti na finančních možnostech jednotlivých městských obvodů a dostupných dotačních programech.