Akce na prevenci rakoviny prostaty zabrala, na vyšetření přišlo tisíc mužů

  9:48
Fakultní nemocnice v Plzni zaznamenala rekordní zájem o preventivní vyšetření na přítomnost rakoviny prostaty, které nabízí všem zájemcům v rámci akce Movember. Jde o onemocnění, kterému v Česku každý rok podlehnou tři tisíce mužů. Od začátku příštího roku bude toto vyšetření součástí plošného programu hrazeného ze státního rozpočtu.

„Při prvním ročníku akce Movember před deseti lety přišlo padesát zájemců, o rok později už jich bylo dvakrát tolik a čísla pomalu stoupala. V roce 2021 mělo o vyšetření zájem 235 mužů, v roce 2022 už neuvěřitelných 724 a letos přesně 1 005 mužů,“ popsala zájem o prevenci rakoviny prostaty mluvčí Fakultní nemocnice (FN) Plzeň Gabriela Levorová.

Z krevního odběru se zkoumá hodnota PSA, v případě, že je vyšší, je doplněno i PHI, což je takzvaný index zdravé prostaty, který daleko lépe umožňuje upřesnit diagnózu karcinomu prostaty než pouhé vyšetření PSA.

„Oddělení imunochemické diagnostiky FN Plzeň zavedlo krevní test PHI v roce 2014,“ sdělil náměstek ředitele FN Plzeň Ondřej Topolčan.

Movember využilo tisíc mužů

A jaké měli zájemci o prevenci výsledky? „V minulém roce se nakonec z důvodu nepříznivých výsledků všech testů osmnácti mužům doporučila návštěva urologického lékaře a u dvanácti z nich se potvrdil nález karcinomu. Znamená to tedy téměř dvouprocentní záchyt ze všech, kterým byla odebrána krev. Letos se z tisícovky testovaných mužů doplňovalo u 227 z nich PHI a z toho se třiatřicet pánů podrobí nebo již podrobilo urologickému vyšetření,“ nastínila Levorová.

Nyní jsou z veřejného zdravotního pojištění lidem hrazena vyšetření pro odhalení rakoviny prsu, děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku a rakoviny plic u kuřáků. Od Nového roku přibude také screening rakoviny prostaty neboli Program časného záchytu karcinomu prostaty v ČR.

U některých typů rakoviny je podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška při včasném odhalení nádoru prakticky stoprocentní šance na vyléčení. Nádor prsu lékaři každý rok diagnostikují u zhruba sedmi tisíc žen, v Česku žije už 90 tisíc léčených či vyléčených.

„Když se zachytí včas, je to téměř stoprocentní. Když se onemocnění zjistí pozdě, bavíme se o 12 až 20 procentech vyléčených,“ uvedl. Podobně úspěšná je podle něj i léčba rakoviny prostaty, kterou při včasném odhalení nádoru a následné operaci, přežije téměř každý léčený muž. Ročně si jich ale diagnózu vyslechne sedm tisíc, nemoci ale tři tisíce mužů každý rok podlehne.

Včasná diagnostika je zcela zásadní

„Stále máme určité procento pacientů, kteří jsou zachytáváni s těmito nádory pozdě, a nemuselo by to tak vůbec být,“ dodal Dušek.

Každých 20 minut v Česku nějaký pacient s rakovinou zemře, nejčastěji na rakovinu plic, tlustého střeva či konečníku, slinivky, prsu nebo prostaty. Program časného záchytu karcinomu prostaty v ČR reaguje na dlouhodobě narůstající počet případů rakoviny prostaty, nemocní ale často přicházejí pozdě, kdy už je léčba nádoru komplikovaná. Naopak když je rakovina odhalena včas, nasazená léčba zvyšuje šanci na úplné vyléčení.

„Alarmující je, že více než 22 procent mužů je diagnostikováno v nejvyšším třetím nebo čtvrtém stádiu vývoje nemoci. Jde ročně o téměř dva tisíce mužů, proto je včasná diagnostika zcela zásadní,“ říká Dušek.

Do programu časného záchytu karcinomu prostaty bude zapojena celá řada odborností – praktičtí lékaři, ambulantní urologové a radiologická pracoviště, biochemické laboratoře a pracoviště patologie. „Úlohou praktických lékařů je oslovení mužů do programu na základě jejich souhlasu a splněním věkových kritérií 50 až 69 let,“ konstatuje Petr Šubrt, místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR.

„Naším úkolem bude muže edukovat a vysvětlit jim význam včasného odhalení rakoviny prostaty,“ dodává. Pokud muž se zařazením do screeningového programu nesouhlasí, bude znovu osloven každé 2 roky až do dosažení horní věkové hranice pro tento screening.

V případě hladiny PSA nad tři mikrogramy na litr je muž odeslán na certifikované pracoviště ambulantní urologie k specializovanému došetření. Další péči už organizuje a indikuje certifikované pracoviště urologie. V případě negativního výsledku PSA jsou další kontrolní odběry za dva nebo čtyři roky, podle konkrétního výsledku vyšetření PSA.

Vousaté autobusy v Karlových Varech (6. 11. 2018)