Opuštěné budovy lékařské fakulty mají už své nájemce, ve všech se bude učit

  10:06
Ve všech třech velkých budovách, které zbyly po přestěhované Lékařské fakultě v Plzni, budou působit soukromé školy. Po pronájmu Šafránkova pavilonu v aleji Svobody a Pavlovova ústavu při Karlovarské třídě v Plzni pronajala fakulta i sousední Procháskův ústav na Karlovarské třídě. Od letošního roku se nájemcem stal spolek Montessori Plzeň, který v Plzni a okolí funguje v předškolním a v základním vzdělávání.

Nájemcem Procháskova ústavu v Plzni, kde se donedávna učili medici, se stal spolek Montessori. | foto: Martin Polívka, MF DNES

Jak uvedl zakladatel školy Petr Vicenda, nyní chodí do jejích mateřských škol a základní školy v Plzni 150 dětí. Ve finále by školu mohlo navštěvovat až 250 dětí. V plánu má totiž nejen mírné rozšíření předškolního a školního vzdělávání, ale od září i založení přírodovědného lycea.

„Pořád máme ale v plánu zůstat školou rodinného typu,“ sdělil Vicenda. Základní škola, která v Plzni dlouhodobě hledala vhodnou budovu, sídlila sedm let v bolevecké základní škole a poslední tři roky v centru Techmania.

Pronájem Procháskova pavilonu získala na pět let s opcí na dalších pět. Ročně má platit nájem téměř čtyři miliony korun. Ve výběrovém řízení se utkala s dalšími dvěma zájemci.

Nejdřív plán prodat, pak záměr přehodnotili

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni se v roce 2022 kompletně přestěhovala do nově vybudovaného moderního kampusu v těsném sousedství Fakultní nemocnice na Lochotíně. Budovy, ve kterých se do té doby učilo a byly rozptýlené v různých částech města, nabídla fakulta nejprve k prodeji. Po roce ale záměr přehodnotila.

Soukromému zájemci byl prodán pouze bývalý děkanát v Husově ulici. Historicky cenné budovy Procháskova a Pavlovova ústavu zůstávají v majetku Univerzity Karlovy a Lékařská fakulta je pronajímá soukromým školám.

Změnu původního záměru z prodeje na pronájem, který schválil Akademický senát fakulty, vyplynul podle mluvčí fakulty Barbory Černíkové z celého transakčního procesu, ve kterém byla poradcem Česká spořitelna. „Věříme, že do budoucna bude přínos pro naši fakultu vyšší, než kdybychom budovy prodali. Zároveň nás těší, že všichni nájemci jsou z oblasti školství a budovy, ve kterých desítky let studovaly generace mediků, budou i nadále sloužit vzdělávání,“ řekla Marie Klečková, tajemnice Lékařské fakulty v Plzni.

V budově Pavlovova ústavu v Lidické ulici sídlí od dubna loňského roku Vyšší odborná škola Plzeň. Šafránkův pavilon v aleji Svobody Lékařská fakulta k prodeji nenabízela a od počátku si ho plánovala ponechat. Od září je zde v pronájmu ScioŠkola, která využívá učebny v přední části budovy a společné prostory, vestibul, chodby i bývalou menzu. V zadní části budovy zůstává studentská kolej pro studenty lékařské fakulty. Budovu vystavěnou původně pro účely Večerní univerzity marxismu-leninismu nebo-li VUMLu využívá fakulta od roku 1990.

„Šafránkův pavilon bychom rádi rekonstruovali, pokud se nám podaří sehnat potřebné finance,“ dodala Klečková. V současné době Lékařská fakulta očekává vyjádření ministerstva školství kvůli projektu podanému ve výzvě z programu Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol.

Historické budovy Procháskova a Pavlovova ústavu jsou díky jedinečné architektuře a lokalitě nemovitou kulturní památkou ležící v památkové zóně. Pavlovův pavilon, původně Vyšší hospodářská škola, byl postaven v letech 1923 až 1924 podle projektu plzeňského architekta Hanuše Zápala. Procháskův ústav byl vystavěn jako dětský domov na začátku 30. let minulého století. Architekty byli Bohumil Chvojka a Rudolf Černý.

9. listopadu 2022