Oprava kulturního domu Peklo má začít za rok, prioritou je velký sál

  9:54
Zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně začali připravovat zadání architektonické soutěže na úpravy části památkově chráněného kulturního domu Peklo. Vedení města chce rekonstrukci rozdělit a prioritou je hlavní sál. Rekonstrukce západní části by mohla začít v příštím roce.

Interiér bývalého kulturního domu Peklo v Plzni. | foto: Město Plzeň

Informoval o tom náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Řekl, že Útvar koncepce a rozvoje (ÚKR) má k dispozici výstup pracovní skupiny, která se zabývala budoucím využitím Pekla. Podle náměstka se počítá s tím, že v objektu bude zázemím pro Plzeňskou filharmonii.

Západní část Pekla s velkým sálem je od roku 2018 uzavřena kvůli havarijnímu stavu sálu. Náklady na celkovou rekonstrukci Pekla byly odhadované na 500 až 700 milionů korun. Vedení radnice nyní předpokládá, že rekonstrukce západní části začne v příštím roce.

Výraznější změny se v budoucnu mají týkat zejména střední části Pekla. „Prioritou je rekonstrukce velkého sálu a zázemí pro Plzeňskou filharmonii,“ uvedl Bosák. Velký sál by měl jako dříve sloužit pro koncerty, plesy a další společenské akce.

Projekt na obnovu západní části vznikne letos

„Nemůžeme si dovolit tam udělat koncertní síň jenom pro filharmonii, protože potřeb v rámci města máme víc,“ konstatoval. Domnívá se, že s ohledem na to, že se bude jednat o velmi drahou akci, nemůže velký sál sloužit pouze filharmonii a stovkám jejích příznivců, ale musí být využitelný i pro jiné skupiny obyvatel města.

Budoucností Pekla se už zabývala pracovní skupina, kterou město zřídilo v minulém volebním období. I tehdy se počítalo s rekonstrukcí části s velkým sálem a zázemí pro Plzeňskou filharmonii a další aktivity a rovněž i s vyhlášením architektonické soutěže.

David Šlouf z ODS, který vedl první pracovní skupinu, se domnívá, že ustavení druhé skupiny přineslo ztrátu času. Nepovažuje za dobré, že architektonická soutěž nezahrnuje celý objekt a není na začátku dalšího postupu. „Před rokem jsme dospěli v podstatě ke stejným závěrům. Útvar koncepce a rozvoje už měl naplánované, jak udělat architektonickou soutěž,“ řekl Šlouf. Za velkou chybu označil, že se architektonická soutěž nemá vztahovat na celé Peklo. „Myslím že si ten objekt zaslouží uchopit jako celek,“ konstatoval.

Pavel Bosák nicméně tvrdí, že zásadní rozdíl mezi skupinami je v tom, že nyní byli jejími členy i zástupci organizací, které působí v oblasti kultury. Náměstek připomenul, že v minulosti vypracoval Ateliér Soukup, Opl, Švehla studii úprav Pekla a okolí. Podle Bosáka se z této studie vychází při přípravě projektu na rekonstrukci prostor s velkým sálem. „Zatím to byla studie a teď už z toho vznikne projektová dokumentace,“ uvedl.

Předpokládá, že projekt na obnovu západní části Pekla vznikne letos a v příštím roce začnou samotné práce na rekonstrukci. „Nebudu zastírat, že naším cílem je dotáhnout minimálně tuto část akce v tomto volebním období. V roce 2026 bychom mohli mít už funkční velký sál,“ vysvětluje.

Moderní přístavby ve střední části

Ředitelka ÚKR Irena Vostracká uvedla, že její organizace připravuje soutěž na využití a úpravy části Pekla u velkého sálu. „Zahrnuje to i oblast dvora na severní straně i prostoru před Peklem, kde je dnes parkoviště. Máme přichystané první návrhy,“ popsala. Upozornila, že příprava probíhá i na základě konzultací se zástupci odboru památkové péče. Podle Vostracké se počítá s tím, že ve střední části Pekla by vznikl pro potřeby Plzeňské filharmonie menší sál. „Mohl by být pro tři sta nebo čtyři sta lidí. Ale musíme ještě prověřit, jak se tam vejde.“

Kromě toho by mohly vzniknout menší prostory pro kulturní aktivity dětí a další činnosti. „Bavili jsme se i o tom, že by se tam mohlo přemístit artové kino z Měšťanské besedy,“ konstatovala. Uvažuje se také například o tom, že by v Pekle bylo taneční studio napojené na Divadlo J. K. Tyla. Vostracká předpokládá, že prostor před Peklem bude využitý lépe než pro nynější parkoviště.

Podmínky pro architektonickou soutěž by měly být připravené letos a v příštím roce by mohla být vyhlášena. Vedoucí památkového odboru magistrátu Karel Zoch připustil, že střední část Pekla by mohly doplnit moderní přístavby. „Vzhledem k nedobrému technickému stavu té budovy, bude nezbytné do toho sáhnout a dojde tam k řadě změn. Mělo by být cílem zachování toho cenného, hodnotného a doplnění stavby o prvky kvalitní soudobé architektury tak, aby s tím původním vytvořily harmonický soulad,“ vysvětlil Karel Zoch. Podle jeho názoru by bylo vhodné zachovat průčelí střední části Pekla.

Peklo patří mezi ostudná místa Plzně (20. 3. 2023)