Advokátovi nařídili nasadit si v síni roušku, podal na soud žalobu

  14:38
Advokát Libor Hlavsa podal ke Krajskému soudu v Plzni správní žalobu proti údajně nezákonnému zásahu ze strany některých předsedů senátu, kteří po něm požadovali, aby měl nasazenou roušku během jednání v soudní síni.

Informoval o tom server Novinky.cz.

Advokát je přesvědčen o tom, že předseda krajského soudu vydal opatření, které je nezákonné. „Překročil svoji pravomoc,“ řekl pro MF DNES Libor Hlavsa.

Ministerstvo zdravotnictví ve svém mimořádném opatření udělilo výjimku ze zakrytých dýchacích cest osobám přítomným v řízeních v jednacích síních.

Předseda krajského soudu tak 9. října vydal opatření, ve kterém se zakazuje ve všech vnitřních prostorech soudu pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest. Zákaz se v něm nevztahuje na soudce, přísedící, obviněné a jejich obhájce a další osoby, které se účastní řízení.

„Tím ovšem není dotčeno právo předsedy senátu, tuto výjimku v jednací síni zúžit či zcela vyloučit,“ píše se v opatření.

Na základě poslední věty si advokát musel ve třech případech obličej během jednání zakrýt. „Jednou jsem byl dokonce předsedou senátu vyzván, abych si rouškou překryl výfukový filtr svého respirátoru. Kdybych neusposlechl, hrozilo by, že by mě vyvedla justiční stráž a tím bych poškodil svého klienta. Jednal jsem proto v jeho zájmu a roušku si nasadil,“ vysvětlil Hlavsa.

Domnívá se, že opatření krajského soudu mu znemožňuje řádný výkon advokacie. Žalobou se domáhá toho, aby soud rozhodl jednak o tom, že pokyn, který dostal k nasazení ochrany úst a nosu, byl nezákonný, a také aby zrušil opatření předsedy krajského soudu, které takový postup soudcům umožňuje.

„Domáhám se omluvy či nemajetkové újmy,“ dodal advokát.

Podle něj předseda soudu není oprávněn zakládat další povinnosti nad rámec opatření přijaté ústředními správními orgány nebo je vylepšovat podle své úvahy.

„Ze své pozice tak nemůže ukládat povinnosti nepodřízeným osobám, které mají výjimku založenou mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví,“ vysvětlil advokát.

Dodal, že předseda soudu je podle zákona o soudech a soudcích oprávněn pouze k tomu, aby vykonával státní správu soudu.

„Má na starosti ochranu soudu a jeho bezpečnost mimo oblast zdraví osob, které nejsou zaměstnanci soudu. Opatření na úseku ochrany zdraví obyvatelstva může vykonávat pouze orgán, který má k tomu uloženu pravomoc zákonem, tedy nikoliv předseda soudu,“ uzavřel Hlavsa.