Po nové koterovské lávce v Plzni se prošli první lidé

  17:06
První chodci se dnes mohli projít po nově postavené koterovské lávce. Konstrukce je součástí modernizace plzeňského železničního uzlu, která momentálně probíhá.

V ose ulice K Dráze vybudovalo město Plzeň společně se Správou železnic novou lávku pro pěší a cyklisty, která nahradila stávající čtyřkolejný přechod do ulice Na Lipce a bude pokračovat přes čtyřproudou silniční komunikaci U seřadiště. V posledních zářijových dnech proběhly zatěžkávací zkoušky lávky.

„Nosná konstrukce lávky je tvořena dvěma konstrukčními částmi. V první části se jedná o dvoupolovou zavěšenou lávku. V druhé je tvořena spojitou trámovou konstrukcí o sedmi polích. V obou částech je navržena mostová část jako ocelová konstrukce komorového průřezu,“ uvedla Adriana Jarošová z plzeňského magistrátu.

Pylon u zavěšené lávky je z ocelového uzavřeného průřezu, závěsy jsou ocelové tyče. V místě pylonu je přístupové schodiště na lávku z ulice U Seřadiště, které má nosnou konstrukci ocelovou komorovou.

Projekt by měl vést ke zrychlení provozu

Nová lávka je součástí rozsáhlé modernizace plzeňského železničního uzlu, kdy dojde díky investici vyšší než dvě miliardy korun ke zrychlení a zkapacitnění téměř čtyřkilometrového úseku mezi lobezskou částí Hlavního nádraží a stanicí v Koterově. 

Stavba je předposlední akcí ze šesti staveb modernizace železničního uzlu Plzeň. Unikátní na této stavbě je také koordinace celé akce s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, které bude mít pod tratí připravené stěny pro tunel pro křížení trati a budoucí silnice I/20 v Sušické ulici, kde je v činnosti unikátní vrtná souprava a budují se jedny z nejmohutnějších milánských stěn v České republice.