Chtějí trumfnout večerky, prodavačky v Kašperských Horách střídá technologie

  9:44
Digitalizace se postupně rozšiřuje i do prodeje zboží. Dvě takzvané automatizované prodejny potravin, v kterých nemusejí být prodavačky, dostaly totiž v posledních dnech k dispozici zákazníci v Plzeňském kraji. Západočeská univerzita otevřela samoobslužnou kontejnerovou prodejnu v kampusu v Plzni na Borských polích, řetězec COOP zprovoznil prodejnu na náměstí v Kašperských Horách.

Západočeská univerzita v Plzni má ve svém kampusu samoobslužnou kontejnerovou prodejnu potravin. | foto: ZČU

V obou případech se zvýší dostupnost prodeje pro zákazníky, kteří si budou moci nakoupit v kteroukoli denní i noční hodinu. COOP tím chce omezit jednu z hlavních konkurenčních výhod vietnamských večerek, kterou je delší pracovní doba.

Koncept Západočeské univerzity (ZČU) vznikl díky spolupráci společnosti P.V.A. systems s katedrou kybernetiky Fakulty aplikovaných věd (FAV). Ve společném týmu jsou i absolventi této fakulty. „Před prvním vstupem je nutné si jednorázově stáhnout aplikaci DoKapsy a zaregistrovat se pomocí bankovní identity, pak se vstupuje dovnitř pomocí QR kódu, případně pomocí čipových karet. Návod najdou lidé přímo na kontejneru,“ vysvětlil ředitel P.V.A. systems Radek Nachtmann.

„Na vývoji chytrých technologií prodejny se podílejí i studenti a doktorandi fakulty,“ doplnil Luboš Šmídl z katedry kybernetiky FAV ZČU. Momentálně pracují například na systému automatického rozpoznávání zboží v pokladní zóně.

Ceny potravin a drogerie budou běžné komerční, smyslem univerzitní samoobslužné prodejny není generovat zisk, ale zlepšit služby v kampusu, aby si studující a zaměstnanci ZČU mohli nakoupit nově i v pozdějších hodinách nebo o víkendu.

Dalším důvodem je možnost testovat technologie a použitá řešení. Data bude využívat společnost P.V.A. i katedra kybernetiky FAV.

Konkurencí jsou vietnamské večerky

Možnost eliminovat konkurenční výhodu vietnamských večerek, kterou je delší pracovní doba, vidí v otevření automatizovaných prodejen Petr Lerch, obchodní ředitel Západočeského konzumního družstva Sušice ze sítě COOP. V sobotu ji otevřeli v Kašperských Horách. Jedná se o první automatizovanou prodejnu tohoto řetězce v Plzeňském kraji a o čtyřicátou v České republice. První se otevřela před dvěma lety ve Strakonicích.

„V prodejně bude v době automatizovaného prodeje stejné zboží, na které jsou zákazníci v našich prodejnách zvyklí, jen s tou změnou, že třeba sýry či uzeniny budou balené. To předem zajistí prodavačky, které tam budou ve stejnou dobu jako dosud, jedinou změnou tedy bude automatizovaný prodej v době po jejich odchodu. Zákazníci si tak budou moci nakoupit 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ uvedl Lerch.

Ve chvíli, kdy prodavačky odejdou, což je většinou po 18. hodině, prodejnu přepnou do automatizovaného režimu. Podmínkou je, aby si zákazník stáhl aplikaci ČSOB do kapsy, v které je registrován přes svou bankovní identitu. Otevře si v mobilu QR kód, naskenuje ho u vchodu, prodejna ho pustí dovnitř, pak si nakoupí, zaplatí u samoobslužné pokladny, které jsou v některých obchodních řetězcích, a odejde. V prodejně je i wifi připojení pro případ, kdyby někdo neměl data.

„V době automatizovaného prodeje bude zajištěna IT podpora prodejny, v které bude reproduktor, aby zákazník v případě potíží, mohl přivolat pomoc,“ přiblížil Lerch.

Posílení turistických oblastí

Pro COOP Sušice teď podle něj začíná období, kdy se bude učit nabídnout v době automatizovaného prodeje to, co zákazník preferuje. Důvodem otevření je podle Lercha nejen trumfnout konkurenci, ale i snaha tuto technologii prodeje umět ovládat. Kašperské Hory COOP vybral proto, že se jedná o turistickou oblast s hodně zákazníky.

COOP prý už vytipovává další místa, kam další automatizované prodejny umístí. Kritériem podle Lercha ale nebude jen výše obratu, tedy to, jestli se jedná o turistickou oblast. Výši investice na jednu velkou prodejnu, která se musí vybavit i kamerami, Lerch odhadl na stovky tisíc korun. Kdyby ale musel řetězec zajistit na dobu automatizovaného prodeje prodavačky, musel by vydat mnohem víc peněz. „Je to nesrovnatelné,“ uvedl Lerch.

O tom, že by v budoucnu někde došlo k úplnému zrušení prodavaček, prý COOP neuvažuje. A to i proto, že někdo musí zboží pro dobu automatizovaného prodeje připravit a zabalit. „Jisté ale je, že všude, kde COOP automatizovaný prodej zavedl, nastalo jeho rozšiřování do dalších míst.

16. března 2022