V domě s Loosovými interiéry vznikne moderní muzeum, proměna začne koncem roku

  10:10
Plán na vybudování moderního muzea v domě, kde byla 6. května 1945 v Plzni podepsána kapitulace vojáků německé posádky, se koncem letošního roku začne naplňovat. Jde o dům na adrese Klatovská 19. O novém využití budovy se vzácným interiérem od Adolfa Loose se na radnici města začalo mluvit už před více než 15 roky. Na konci toho letošního má postupná proměna začít.

Dům na plzeňské adrese Klatovská 19, kde jsou vzácné interiéry od Adolfa Loose, projde proměnou. Vznikne zde moderní muzeum. | foto: Magistrát města Plzně

Nová muzejní instituce by se mohla otevřít pro veřejnost za tři roky. Náměstkyně primátora Plzně Lucie Kantorová z ANO, která má na starost školství a cestovní ruch, považuje za důležité, aby expozice ve zrekonstruované budově byly interaktivní, multimediální a poutavé.

„Příkladem dobré praxe je pro nás World Imperial Museum v Londýně, které jsme z tohoto důvodu v loňském roce navštívili a velmi nás inspirovalo. Já se zaměřím na to, aby nové muzeum bylo mimo jiné otevřené školám, které zde budou moci realizovat projektové dny,“ řekla Kantorová.

Na vzniku nových expozic se bude podílet Ivan Rollinger, který vede Muzeum generála Pattona. To je zaměřené zejména na osvobození Plzně v květnu 1945 americkými vojáky. Rollinger tvrdí, že expozice v budově na Klatovské 19 se budou od těch v Muzeu generála Pattona lišit zcela zásadně, nicméně některé exponáty z něho by se do nových prostor přemístit měly.

„Má se jednat o úplně nové muzeum, nejedná se o přestěhování Muzea generála Pattona. Bude to jinak pojaté a ztvárněné moderní formou. V Klatovské 19 bude muzeum zážitkové. Určitě tam ale budeme chtít zařadit nejvýznamnější exponáty, které jsme získali,“ vysvětluje Rollinger.

Podle něho nelze počítat s tím, že po rekonstrukci Klatovské 19 tam návštěvníci uvidí stovky trojrozměrných předmětů. Naopak se jim budou nabízet videa nebo fotografie.

Náplně jednotlivých expozic se mají tvořit zhruba dva roky a zaměřit by se měly na významné okamžiky z historie města a regionu za války a v průběhu osvobození.

Raritou může být tank Sherman

Raritou může být americký tank Sherman, který je od května 2011 v areálu zoologické zahrady a nyní jej čeká renovace. Podle Rollingera by se po ní měl stát trvalou součástí nových expozic v přístavbě domu Klatovská 19 ve vnitrobloku.

Dostat třicetitunový tank na místo v celku po zemi zřejmě nebude možné. Není tam dostatečně velký vjezd. „Proto se zpracovává varianta, že by se na místo dostal přes střechy s pomocí jeřábu. Je možné zajistit techniku, která to zvládne,“ tvrdí Rollinger.

Tank zajistil pro Plzeň vnuk legendárního generála George Patton Waters. Město pak pro stroj narychlo hledalo vhodné místo v centru. Marně. Proto skončil v zoologické zahradě. O novém umístění Shermana ve vnitrobloku Klatovské 19 se na plzeňské radnici začalo mluvit už před několika roky.

Pro nové muzeum se počítá rovněž s připomenutím historie budovy nebo Loosových interiérů, kterých je v Plzni několik. „Dům sám bude vyprávět o své minulosti. Nezapomeneme na roky protektorátu a velitelství wehrmachtu, které tam tehdy bylo, kapitulaci německé posádky. Ale ani na to, že po válce tam byla vojenská správa, kam chodili branci k odvodu,“ líčí Rollinger.

Expozice se mají zaměřit mimo jiné i na nálety na Plzeň nebo příběh vzniku památníku Díky, Ameriko! i na Slavnosti svobody při výročích osvobození.

Světoznámý architekt Adolf Loos navrhl v Klatovské 19 byt pro továrníka Huga Semlera, jehož rodina musela utéct před nacisty. Za války tam sídlilo plzeňské velitelství wehrmachtu. Právě tam 6. května 1945 při osvobození města podepsali Němci s Američany kapitulaci. Krátce poté se v domě zastřelil velitel německé posádky v Plzni Georg von Majewski. Dům pak sloužil desetiletí vojenské správě. Armáda dům předala městu až v roce 2005.

Semlerova rezidence od Adolfa Loose v Plzni prošla rekonstrukcí (září 2022)

20. září 2022