Bez jmen a letopočtů. Tři šumavské hrady lákají na netradiční prohlídky

  8:52
Tři středověké památky, které patří k nejnavštěvovanějším v Plzeňském kraji, si mohou zájemci projít na netradičních prohlídkách, jež se konají od čtvrtka do neděle. Akce nazvaná Dny šumavského trojhradí návštěvníky zavede na hrady Rabí, Kašperk a Velhartice.

„Spolupráce v rámci projektu Šumavské trojhradí začala v roce 2011. V posledních letech se nejvýrazněji projevuje právě v této akci. Ta se koná vždy na jaře a na podzim. Tři hrady mají pokaždé společné téma a každý ho po svém v daném termínu prezentuje. Tentokrát půjde o speciální prohlídky, které pracovně nazýváme Prohlídky hradů bez jmen a letopočtů,“ uvedl koordinátor projektu Zdeněk Svoboda.

Půjde sice o komentovanou prohlídku, ale pojatou zcela jinak, než bývá běžné. „Na památku se podíváme jinou optikou. Bude nás zajímat, proč si stavebníci vybrali zrovna to konkrétní místo, z čeho stavěli, proč stavěli z místních zdrojů. Jak chtěli hrad bránit. Vyjdeme i za hradbu a řekneme si, jak naopak obléhatelé chtěli hrad dobýt. Cílem je, aby návštěvníci hrad vnímali a snažili se vžít do lidí, kteří jej stavěli a žili tam,“ vysvětluje.

Prohlídky trochu jiné

Jde o reakci na probíhající diskusi o tom, zda je dobře, že památky u nás mají většinou komentované prohlídky. „Ve světě většinou nejsou běžné. To, co lidé na českých prohlídkách kritizují, je monolog průvodce, který chrlí letopočty, jména, popis obrazů, na něž lidé při vstupu do další místnosti zapomenou. Chceme to zkusit jinak,“ dodává.

Největší česká hradní zřícenina Rabí nabízí v rámci akce samostatnou prohlídku celého hradního areálu. Příchozí si budou moci projít velké i malé nádvoří, kde se nachází studna a hospodářské zázemí. Budou moci vejít do místností s modely hradu i vyjít do prvního patra Nového paláce, které slouží jako vyhlídkové místo, navštíví také nejstarší část hradu nebo prozkoumají členitá sklepení.

Po všechny čtyři dny památka nabízí i speciální prohlídky, které v 10 a ve 14:30 hodin představí hradní komplex z různých úhlů pohledu. Zaměří se na samotné počátky hradu, na způsob jeho výstavby i zajímavé stavební detaily, přiblíží funkční proměnu jednotlivých částí hradu a také představí roli hradu v každodenním životě středověkých lidí.

Kašperk, nejvýše položený královský hrad u nás, nabídne při netradičních prohlídkách i odpovědi na otázky, zda měl nějaká zadní vrátka, jak jeho podoba ovlivňovala život na hradě nebo jeho případnou obranu, a jak to bylo například se zdroji vody a dopravou zásob do hradu. Areál byl postavený z příkazu českého krále a římského císaře Karla IV., a nachází se v malebném koutu Šumavy.

Podobné to bude i ve Velharticích, které jsou známé jako sídlo pánů Bušků, kteří stejnému panovníkovi věrně sloužili a patřili k jeho blízkým přátelům. „Tyto tři hrady jsou nejnavštěvovanějšími památkami v kraji. Jsou skvělým doplněním turistické nabídky pro lidi, kteří cestují na Šumavu a do Pošumaví. Jsou poměrně snadno dostupné z Kvildy, Horažďovic, Sušice nebo Klatov. Zajímavé je, že se nacházejí na poměrně malém trojúhelníku, ale každý z nich je zcela jiný. Jeden region, tři hrady, tři různé příběhy,“ konstatuje Svoboda.

Šumavští soumaři šli poprvé po Zlaté stezce (8. 8. 2023)