Spodní voda od bytových domů v Plzni má končit v Boleváku

  10:04
Příběh zneužití městské kanalizace k nápravě nedostatků sporného projektu na stavbu čtyř velkých bytových domů u Boleveckého rybníka v Plzni se zřejmě blíží ke konci. Problém s vodou, která zaplavuje základy bytových domů u Boleváku, má vyřešit drenážní systém. Ten vodu od domů odvede do rybníka. Tím by se měla napravit skutečnost, že je voda od základů domů nelegálně odváděna do kanalizace.

Hladina oblíbeného rekreačního Velkého Boleveckého rybníka je dlouhodobě o více než metr pod normálem. Pomoci by jí mělo čerpání vody z Berounky a také odvedení spodní vody od základů domů na břehu drenáží. (11. 1. 2022) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Do městského kanalizačního sběrače prokopli stavebníci kvůli odčerpávání vody otvor už při výstavbě domů.

Loni Vodárna Plzeň, která vodárenskou infrastrukturu spravuje, dala majitelům domů v září lhůtu devět měsíců na to, aby situaci vyřešili. Lhůta uplyne v květnu. Tehdy by už měl být nelegální svod do kanalizace uzavřený. 

Zástupci některých úřadů magistrátu se už seznámili s projektem. Za tím stojí Michaela Džupinová, jednatelka společnosti Panorama Bolevák, která byla investorem stavby domů.

„Mám informace, že se na projektu pracuje. Byla u mě paní Džupinová a deklarovala, že do termínu, který jsme stanovili, zrealizují na vlastní náklady opatření, kterým bude všechna voda odvedená do Boleváku. Jedná i o tom, že by se v rámci projektu stáhla i voda z komunikace a teoreticky vody z drážního tělesa u rybníka. Že by se jednalo o komplexní řešení,“ prohlásil náměstek primátora Plzně Pavel Šindelář, který je zároveň předsedou představenstva Vodárny Plzeň. 

Podle náměstka bude při úpravě třeba, aby město poskytlo dočasný nájem pozemku.

Šindelář tvrdí, že na projektu pracoval zkušený expert na záležitosti spojené s vodou, se kterým dlouhodobě spolupracuje Vodárna Plzeň. „Samozřejmě, že předem není stoprocentně jisté, že se problém vyřeší. Ale pokud za tím stojí tento člověk, nemám důvod tomu nevěřit,“ řekl náměstek. Záměr už měl podle jeho slov získat předběžná souhlasná vyjádření dotčených úřadů.

Michaela Džupinová řekla, že s projektem souhlasí všechna společenství vlastníků dotčených domů, od kterých získala mandát jednat. 

„Přizvala jsem k tomu všechny odborníky, které se mi podařilo sehnat a byli ochotní na tom spolupracovat. Patřila k nim spousta hydrogeologů. Společně vymysleli řešení na základě všech dostupných informací o terénu. Výsledkem toho je projekt, který se nám podařilo na podzim připravit,“ uvedla jednatelka Panoramy Bolevák. 

Tvrdí, že záměr byl předběžně projednaný u všech institucí, kterých se týká. K nim patří například Správa veřejného statku nebo odbor životního prostředí. „Teď je potřeba to předat úřadům, abychom dostali souhlasná stanoviska, abychom to mohli uskutečnit,“ konstatovala.

Zástupce jednoho ze společenství vlastníků domu u Boleváku Luboš Žižka věří, že připravený projekt dobře dopadne. „Doufáme. Ve vedlejším domě bydlí jeden vodohospodář a řešení je konzultované i s ním. Je to asi jediné řešení, které by nám nějakým způsobem mohlo pomoci. Nic jiného nám asi nezbývá,“ reagoval. Řekl, že finanční náklady neponesou společenství vlastníků. „My to platit nebudeme.“

Bytové domy se v rámci projektu Panorama Bolevák stavěly v letech 2017 až 2019. Už při stavbě byla jáma pro základy zaplavená vodou, kterou pak stavební firma odvedla nelegálně do kanalizace. V roce 2019 se zneužitím kanalizace zabývala policie a prokopaný otvor měl být zazděn.

Loni člověk, který na stavbě pracoval, upozornil, že voda je od základů domů do kanalizace odváděna stále. Objevilo se podezření, že to je hlavní příčina, proč v Boleváku ubyla voda. 

Odborníci, kteří se případem zabývali, konstatovali, že odvádění vody od domů nemá významnější vliv na vysychání rybníka. Řekli, že voda se k domům dostává především z území na jih od domů, tedy z opačné strany než od rybníka.

Sucho v Plzni odhalilo ostrov uprostřed Boleváku (26. 7. 2018)

27. července 2018