Škola, kde řešili šikanu, je stále bez nového ředitele. Kandidáti nepřesvědčili

  14:24
Téměř tři měsíce uběhly od odvolání ředitelky Základní školy Blovice na Plzeňsku kvůli šikaně. Ve škole jsou dva tábory - jedni stojí za bývalou ředitelkou, druzí podporují nové dočasné vedení. Situaci měl zklidnit nový ředitel či ředitelka vzešlý z výběrového řízení. Výběrová komise ze dvou uchazečů ale nevybrala nikoho.

Základní škola v Blovicích na Plzeňsku (11. dubna 2024) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Přitom průměrný počet uchazečů na jedno výběrové řízení v České republice je zhruba 1,5 uchazeče.

„Do konkurzního řízení se přihlásili dva uchazeči Mgr. Jan Řehoř a Mgr. Miroslava Březinová. Dne 9. května proběhlo první jednání konkurzní komise, kdy bylo konstatováno, že nabídky obou uchazečů splňují formální požadavku na tuto funkci. Poté se kandidáti podrobili doplňkovému psychologickému testu, s jehož výsledkem byli členové konkurzní komise seznámeni. Dne 27. května se uskutečnilo druhé, ústní kolo konkurzu. Ústního pohovoru se zúčastnili oba nominovaní kandidáti. Konkurzní komise se na závěr jednání usnesla, že pro výkon činnosti ředitelky/ředitele ZŠ Blovice není vhodný žádný uchazeč,“ napsalo vedení města na svůj web.

Radní doplnili, že ve výběrové komisi bylo osm lidí, z toho dva zástupci zřizovatele – členové Rady města, zástupce krajského úřadu, zástupce České školní inspekce, dále odborník v oblasti psychologie, odborník v oblasti organizace a řízení ve školství, zástupce Pedagogické rady ZŠ Blovice a zástupce Školské rady ZŠ Blovice.

Laťka je výš

„Oba uchazeči základní předpoklady měli, ale neměli zkušenosti s vedením školy. Jejich znalosti v některých oblastech nás nepřesvědčily,“ sdělil místostarosta Michal Hodek z uskupení Společně pro Blovice. Připomněl ale fakt, že laťka při výběru je s ohledem na situaci ve škole a na to, čím si škola prošla v uplynulém období, výš, než kdyby výběr probíhal ve standardní době.

„Za normálních okolností bychom asi jednoho z kandidátů vybrali, ale teď je to tak náročné, dáme tomu ještě prostor do začátku školního roku,“ sdělil Hodek s tím, že vedení města před výběrovým řízením oslovovala některé potenciální uchazeče, aby se přihlásili, ale moc se do toho nehrnuli. „Konzultace dále probíhají, další lidé se na místo ptají, máme zkrátka zájem dostat sem kvalitní kandidáty,“ dodal Hodek.

Rada města schválila opětovné vyhlášení konkurzu, které by se mělo uskutečnit v září. Pozici ředitelky bude do jmenování nového ředitele dál vykonávat Jolana Rundová.

Ze školy MF DNES získala informace, že v pedagogickém sboru to vře a 13 učitelů podalo nebo hodlá podat výpověď. Podle Rundové se to však nezakládá na pravdě. Na otázku, jestli nějaké výpovědi řeší, odpověděla, že se k tomu vyjadřovat nebude, protože je to interní věc školy. Poznamenala, že na kauze se živí média.

Radní Pavel Januš z uskupení Žijeme Blovice uvedl, že někteří učitelé výpovědí vyhrožují, ale na stole je možná jedna. „Spíš bych počkal na konec června, protože aby mohli od září nastoupit někde jinde, podají výpověď na konci června,“ sdělil s tím, že vedení města bylo ve škole vysvětlovat věci kolem výběrového řízení a požádalo učitele, aby nevedli zákopové války. „Řekli jsme jim i to, že odvolání bývalé ředitelky je nevratné,“ sdělil Januš.

Politický boj?

Mezi zaměstnanci školy se objevují i informace, že odvolání bývalé ředitelky bylo otázkou politického boje. Ve vedení města totiž léta figurovala ODS a při minulých obecních volbách zaznamenala debakl, kdy dostala jen 8,9 procenta hlasů. Zatímco vítězné hnutí Žijeme Blovice volby naopak vyhrálo na celé čáře se ziskem téměř 57 procent hlasů. Na kandidátce ODS je navíc jméno z rodiny dívky, která měla byla podle několika zdrojů postižena šikanou se sexuálním podtextem a kvůli které poté škola podala trestní oznámení.

Následně město po šetření České školní inspekce odvolalo ředitelku. Jednalo se o šikanu, která měla být prováděna před dvěma lety.

Januš si nemyslí, že by odvolání ředitelky bylo výsledkem politických třenic. „Rada města se ve věci odvolání ředitelky řídila opravdu jen zprávou České školní inspekce (ČŠI),“ konstatoval. „Navíc rodinu dívky znám třicet let, opravdu za tím není politický boj a jméno na kandidátce je jen shodou náhod,“ popsal radní. „Směrem od rodičů to určitě není politika,“ nastínil. Na druhou stranu jsou podle něj v Blovicích lidé, kteří se téma šikany snaží politicky využít. „Není to ale věc ODS,“ řekl Januš.

Náměstkyně okresního státního zástupce pro Plzeň-jih Taťana Ulčová uvedla, že ve věci šikany v blovické škole zatím šetření policie uzavřeno nebylo. Čeká se na posudek soudního znalce.

Případů šikany na základních školách v posledních letech podle ČŠI přibývá. Úřad to ale vysvětluje tím, že školy ji umějí lépe odhalovat. Za to ČŠI blovickou školu v roce 2022 chválila. Bylo to krátce poté, co odvolaná ředitelka nastoupila a zavedla nové pořádky.

„Zlepšila se úroveň pedagogické diagnostiky ve škole, péče se rozšířila o další oblasti, např. o spolupráci s okolními mateřskými školami. Vedoucí školního poradenského centra hospituje u pedagogů, kteří o pomoc požádají, a následně jim poskytuje metodickou pomoc, v konkrétních třídách a pomáhá s řešením konkrétních problémů,“ stálo například ve zprávě ČŠI. Ve zprávě z šetření letos v březnu už ale inspekce školu kritizuje, že nekontrolovala účinnost zavedených opatření.

Odvolaná ředitelka s tím nesouhlasila a argumentovala tím, že na zastupitelstvu města, v médiích a na sociálních sítích se o situaci na škole šířily nepravdy, a že nedostala dostatek času, aby se mohla vyjádřit k závěrům inspekčních zpráv.

Náměstek ústředního školního inspektora ČŠI Karel Kovář již dříve vysvětlil, že námitku na zjištění inspekce může dát zřizovatel nebo vedení školy. „Protože ředitelka byla odvolána, požádali jsme stávající pověřenou ředitelku, zda škola na námitkách bývalé ředitelky trvá, a zatím nám zřizovatel ani stávající vedení školy nenapsalo,“ uvedl Kovář. Připomněl, že námitky lze ještě podat, protože předpisy nestanovují v této věci žádnou lhůtu.

V blovické škole museli řešit šikanování dětí (11. 4. 2024)