Plzeňskou alej Kilometrovku čeká kácení a desetiletá postupná obnova

  9:48
Postupnou obnovou projde známá plzeňská alej Kilometrovka, která spojuje levý břeh Mže u Kalikovského mlýna a Lochotínský park. Alej stará více než 130 let potřebuje odborný zásah, protože jí hrozí, že se rozpadne v důsledku špatného stavu stromů.

Plzeňská stromová alej Kilometrovka projde postupnou obnovou. (14. 9. 2021) | foto: Petr Eret, MF DNES

Cílem akce je celková regenerace významného krajinného prvku. V takzvaném ochranném pásmu stromořadí začnou odborníci pracovat už letos na podzim.

Samotná postupná obnova aleje je plánovaná od roku 2025 a trvat by měla deset let. Přímo v aleji se předpokládá pokácení dvou desítek stromů a vysázení více než dvojnásobku nových.

Arboristka Správy veřejného statku města Kamila Kindlová uvedla, že ve vybraném úseku aleje už byl proveden průzkum stavu stromů.

„Jejich zdravotní stav a vliv na provozní bezpečnost byl vyhodnocován i pomocí dat získaných z měření akustickým tomografem, který zobrazuje rozsah poškození a dutin uvnitř kmenů jednotlivých stromů,“ sdělila.

V dotčeném úseku alej tvoří převážně letité olše. „Bohužel často v důsledku infekce dřevními houbami mají četné defekty a také dutiny představují bezpečnostní riziko. Zejména u olší dochází často k horizontálním zlomům v destruovaném dřevě,“ konstatovala arboristka.

Na základě toho vznikl návrh pěstebních opatření jak v ochranném pásmu stromořadí, tak i v samotné aleji ve 170 metrů dlouhém úseku pod Lochotínským parkem, který neobklopují zahrádky. V plánu je v úseku odstranit porost z ochranného pásma aleje.

V průběhu tří etap v letech 2025 až 2035 mají být nahrazeny nebezpečné stromy nově vysázenými. „Postupně by mělo být odstraněno až 20 stromů a současně nově vysazeno 42 alejových stromů,“ upřesnila Kamila Kindlová.

Nejprve se začne pracovat v ochranném pásmu. Odborníci zde zcela odstraní stávající porosty dřevin, čímž se uvolní koruny stromů v aleji a celý úsek se prosvětlí. Takto vytvořené podmínky umožní nově vysazovaným stromům dobrý růst.

V Kilometrovce dochází delší čas k zarůstání aleje i jejího ochranného pásma. Na mnoha místech a po obou stranách aleje postupně vrůstají koruny náletových dřevin do korun alejových stromů. Alej se tak mění ve vysoký, hustý a neprůhledný porost dřevin. Ten je podle správců městské zeleně nežádoucí.

Na lochotínských loukách v údolní nivě řeky Mže byla alej Kilometrovka vyměřena okrašlovacím spolkem v roce 1892 a o rok později byla vysázena. Už před více než deseti roky město nechalo kvůli špatnému stavu několik desítek stromů v Kilometrovce odstranit a vysadit nové.