iDNES.cz

Oprava nádraží v České Třebové nabírá skluz, začne až v roce 2024

  15:48
Správa železnic s modernizací železničního uzlu v České Třebové příští rok nezačne. Složitost jednoho z největších projektů na české železnici realizaci posouvá na rok 2024.

Už příští rok touto dobou by železničáři měli slavnostně přestřihávat pásku na modernizované trati mezi Chocní a Ústím nad Orlicí, která byla dlouho velkým „špuntem“. Podle harmonogramu pokračují práce také na modernizaci pardubického nádraží, kde by vše mělo svítit novotou nejpozději za dva roky.

Poslední brzdou vlaků mezi Prahou a Brnem zůstane jedno z největších nádraží v Česku.

Železniční uzel v České Třebové, který plní důležitou roli jak v osobní, tak v nákladní dopravě, poslední rekonstrukcí prošel na přelomu 50. a 60. let. Přestože modernizace má od konce března pravomocné územní rozhodnutí a projekční příprava jedné z nejnákladnějších železničních staveb už několikátým rokem běží naplno, Správě železnic (SŽ) se nepodaří dodržet předpoklad zahájení stavebních prací napřesrok, ale až v roce 2024.

Podle SŽ je důvodem náročnost celé stavby, která na české železnici nemá za poslední desetiletí srovnání. Stavební práce za více než 10 miliard potrvají skoro šest let.

„Příprava tak významné investice klade vysoké nároky na veřejnoprávní projednání a na koordinaci s navazujícími železničními stavbami Správy železnic. V průběhu přípravy projektu také dochází k aktualizaci a zpřesnění závazných evropských norem a předpisů, které je třeba respektovat,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Friebová.

Správci kolejí například před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí nechali zpracovat novou aktualizaci hlukové studie, která byla důležitá k přehodnocení původně navrhovaných protihlukových stěn, které se nelíbily obyvatelům bydlícím blízko kolejí ani vedení města.

„Spolupracovali jsme při vyhotovení a projednávání nového návrhu, který na místo původně plánovaných 5 764 metrů protihlukových stěn vysokých až 5 metrů počítá pouze s 955 metry stěn do výše maximálně 3 metry. Bylo to umožněno použitím nové moderní metody výpočtu, která zohledňuje i snížení hluku budoucími technickými i technologickými opatřeními na trati i vozidlech,“ řekl místostarosta České Třebové Dalibor Zelený, který nové řešení protihlukových opatření prosazoval.

Projektanti například počítají s větším použitím kolejnicových absorbérů i s faktem, že na železnici čím dál více vagonů jezdí s tiššími kompozitními brzdami a méně hlučnými podvozky.

Během několika měsíců se podařilo najít řešení i v případě složitého odvodu dešťových vod z kolejiště, které od odbočky Parník po odbočku Zádulka bude nové. V řeči čísel půjde o modernizaci více než 58 kilometrů kolejí a 400 výhybek. Obnovou projde 30 mostů a 15 propustků. Podchod ke společnosti CZ LOKO nahradí prodloužený podchod od nástupišť a místo tunelu do průmyslové oblasti Borek bude bezbariérová lávka nad kolejištěm.

Trolejové vedení se musí opravit v předstihu

Některé věci však už nesnesou odkladu, proto se železničáři do některých oprav musejí pustit už letos. Například převěšování stávajícího trakčního vedení z vysokých sloupů v prostoru osobního nádraží, tzv. řetězovek, na nové nosné konstrukce.

„Správa železnic si nechala vypracovat posudek na stav trakčního vedení i s ohledem na jeho stáří a jedinečnou konstrukci. Z tohoto posudku vyplynula nutná oprava zavěšení trakčního vedení. Jednoduchá úprava převěsových konstrukcí nebyla možná. Jakýkoli zásah do lan a závěsů by mohl způsobit další zhoršení stavu,“ vysvětlila nutnost opravných prací za 88 milionů mluvčí SŽ.

Na dva roky plánovaná oprava je koncipována tak, aby novou trolej bylo možné využít v rámci velké modernizace železničního uzlu a nešlo o promarněnou investici.

„Návrh nového trakčního vedení je koordinován s výhledovým řešením rekonstrukce železničního spodku a svršku a výstavbou souvisejících zařízení, jako odvodnění kolejiště, kabelovodu, kanalizačních sběračů a podobně,“ dodala Friebová.

Podobných dílčích rekonstrukcí českotřebovské nádraží zažilo řadu, včetně opravené nádražní budovy, ale žádná z oprav neměla vliv na průjezdnou rychlost ani na bezbariérovost nádraží.

„O modernizaci se v České Třebové mluví 40 let. Bylo už i několik projektů, od kterých bylo časem upuštěno i proto, že přednost dostala jiná rekonstrukce. Současný projekt vnímáme jako velice rozumný. I proto nám jde o to, aby rekonstrukce začala a vše neskončilo kvůli nedostatku peněz. Jen projektová příprava vyjde na více než 250 milionů,“ řekl místostarosta Zelený k modernizaci posledního slabého článku na koridoru.

zpět na článek