iDNES.cz

Trať údolím Orlice čeká modernizace, pomalý úsek koridoru zrychlí jen mírně

  8:46
Železničáři oprášili plány na modernizaci téměř desetikilometrové trati klikatící se údolím Tiché Orlice. Jeden z nejromantičtějších a zároveň nejpomalejších úseků hlavního koridoru mezi Ústím a Brandýsem nad Orlicí čeká zásadní přestavba. Začne na jaře.

Železniční trať vinoucí se údolím Tiché Orlice je sice malebná, ovšem na nejdůležitějším koridoru v zemi je úzkým hrdlem. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Když se stavbaři v 90. letech pustili do velkolepého budování hlavního železničního koridoru mezi Děčínem a Břeclaví, s několika málo úseky při modernizaci morálně zastaralé trati nepočítali. 

V propadlišti dějin měla skončit i trať zaříznutá do hlubokého údolí Tiché Orlice se zastávkou Bezpráví, aby ji nahradil ve zcela nové stopě napřímený koridor s dlouhým tunelem pod Oucmanicemi.

Podle aktuálního harmonogramu staveb Správy železnic (SŽ) vidina pětikilometrového tunelu, ve kterém budou vlaky projíždět možná až dvousetkilometrovou rychlostí, sahá za horizont roku 2030.

Dnes už je však přetížená dvojkolejka natolik zastaralá, že nelze dál čekat, nehledě na řadu problémů včetně velmi nákladné údržby s řadou výluk.

Železničáři proto v minulých letech urychlili přípravy na modernizaci úseku, který je na hlavní trati z Čech na Moravu nejužším hrdlem. Už letos v létě SŽ vypsala tendr na zhotovitele, který ještě není ukončen. 

„Cílem modernizace tohoto úseku je zvýšit kapacitu dopravní cesty, odstranit propady rychlosti a zvýšit bezpečnost, plynulost i spolehlivost provozu,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová k tendru za zhruba 2,7 miliardy korun, který bude částečně financovaný z úvěru Evropské investiční banky.

Kompletní rekonstrukce trati, při které bude kromě kolejí obměněno železniční podloží včetně hloubkové sanace tělesa, se zaměří na zabezpečovací zařízení, nové trakční vedení a další technologie. Úpravy čekají také přilehlé skalní svahy. Z pohledu prací budou náročné i rekonstrukce mostů, na které se po povodni v roce 1997 nedostalo.

„Jedná se celkem o 14 mostů a čtyři propustky, které čeká renovace různého charakteru,“ dodala mluvčí Friebová k modernizaci, která má vlaky ze současných 80 až 120 km/h zrychlit jen mírně o 5 až 10 km/h.

Brandýs se dočká nejen nových nástupišť

Kompletní přestavbou projde i nádraží v Brandýse nad Orlicí, které stavem trati a nástupišť připomíná staré časy. Například zabezpečovací zařízení tady slouží již od roku 1988.

Harmonogram prací

Realizace stavby se předpokládá v období květen 2021 až říjen 2023. Během nepřetržité výluky bude vždy jedna kolej propustná. V květnu 2021 se zahájí příprava, dále začnou práce na opevnění břehu Tiché Orlice ve stanici Brandýs nad Orl., poté dojde k vybudování odbočky Bezpráví. Dále je naplánovaná rekonstrukce 2. traťové koleje v úseku Ústí nad Orl. – odbočka Bezpráví. V roce 2022 budou pokračovat práce na opevnění břehu Tiché Orlice, probíhat bude také souvislá rekonstrukce (vč. rekonstrukce mostů a propustků) v úseku Ústí nad Orl. – Odb. Bezpráví – Brandýs nad Orl. a práce na zabezpečovacím zařízení. V roce 2023 jsou plánované práce s nasazením sanační linky a 3. podbití rekonstruované koleje. Zdroj: Správa železnic

Pod kolejištěm vznikne nový podchod, obě částečně posunutá nová nástupiště budou bezbariérová. Poblíž bytové zástavby vyrostou protihlukové stěny a jednoho z posledních výpravčích na trati nahradí obsluha z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze. Stavba měla původně začít v listopadu, harmonogram se však posouvá až na jarní měsíce příštího roku.

„Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je plánován na 1. května 2021,“ sdělila Friebová.

Na začátku října dal stavbě zelenou Drážní úřad a nepravomocné stavební povolení mají železničáři od konce října také od stavebního úřadu v Ústí nad Orlicí, který řešil vznik nových obslužných komunikací.

„Jde o dočasné přístupové komunikace pro stavbu jako takovou. Stavebník například počítá s dočasným mostem pro nákladní auta přes Tichou Orlici,“ sdělil Petr Kalášek ze stavebního úřadu orlickoústecké radnice.

Stavba naplánovaná na dva a půl roku zasáhne do života údolí nejen novými provizorními cestami.

Cyklisté, kteří si oblíbili trasu v údolí Tiché Orlice, se musejí připravit, že po určitou dobu bude v době stavebních prací uzavřena cyklostezka z osady Perná do Klopot.

Je jisté, že stavba omezí provoz na hlavním koridoru. I proto vznikne u osady Luh natrvalo nová odbočka Bezpráví, která zvýší propustnost trati nejen při stavbě, ale i do budoucna v případě mimořádných událostí.

V Bezpráví zastávka skončí

Již od nového jízdního řádu přestane lidem sloužit zastávka Bezpráví, se kterou se při modernizaci nepočítá. 

„Zrušení zastávky povolil Drážní úřad. Snažili jsme se tomu zabránit, ale bezúspěšně. Již tak přetíženou trať potřebují železničáři zrychlit. Navíc zastávka je v oblouku, což odporuje všem současným normám,“ vysvětlila starostka Orlického Podhůří. 

Zastávku využívali o víkendu hlavně chataři a výletníci, kteří bez dopravní obslužnosti do budoucna nezůstanou. SŽ jako náhradu za zrušenou zastávku zahájila projektovou přípravu pro rozšíření stávající silnice do chatařské oblasti Klopoty, kam by o víkendu zajížděl autobus.

zpět na článek