Koridor mezi Brnem a Svitavami bude v létě stát, dělníci odbagrují násep

  12:56
Jízda vlakem z Pardubic do Brna bude v létě mnohem komplikovanější. Železničáři kvůli sanaci ujíždějícího svahu v Hradci nad Svitavou a probíhající modernizaci koridoru u Blanska na tři měsíce zastaví provoz vlaků mezi Svitavami a Brnem.

Dělníci provedou relativně zásadní stavební zásah. Kvůli historicky nestabilnímu podloží odbagrují celý železniční násep. 

„Správa železnic se rozhodla pro výměnu celého tělesa náspu v nejpostiženějším úseku o délce 147 metrů. Díky provedeným úpravám zde budou vlaky moci opět využívat traťovou rychlost 140 km/h, navrhované stavebně-technické řešení umožní její budoucí zvýšení až na 160 km/h,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Rozsáhlé opravy železničního koridoru v Hradci nad Svitavou se v minulosti uskutečnily už několikrát. Naposledy v roce 2016, kdy se kvůli ujíždějícímu svahu naklonil sloup trakčního vedení a zvlnily se koleje.

Vlaky tehdy musely jezdit krokem, než železničáři havarijní stav náspu u paty sloupu zabezpečili alespoň dočasným valem a betonovými pražci.

De facto tak Správu železnic čeká v inkriminovaném úseku stavba kompletní nové tratě. Sanací projde i železniční most přes polní cestu, jeden propustek, zajištěna bude ochrana zabezpečovacích kabelů a úprava čeká i trakční vedení.

„Náplní prací bude kompletní náhrada stávajícího náspu. Pro zaručení dlouhodobé stability je navrženo vyztužení zeminy pomocí geomříží, jež budou ukotveny do štěrku. Násep bude opatřen ochrannou vrstvou, která bude pokryta separační geotextilií a biodegradační rohoží s ornicí. Současně se bude řešit odvodnění v dotčené oblasti,“ dodala Friebová k investici dosahující 86 milionů korun.

Největší dopad stavby na provoz vlaků bude mít téměř tříměsíční nepřetržitá výluka, která začne 1. června a potrvá do 26. srpna.

Kvůli další probíhající modernizaci trati z Brna do Blanska nepojede mezi moravskou metropolí a Svitavami jediný vlak. „Kvůli souběhu s dalšími výlukami na trati Brno – Česká Třebová se v uvedeném termínu předpokládá zavedení náhradní autobusové dopravy. Vlaky nebudou jezdit ani mezi Březovou a Blanskem,“ potvrdila Friebová.

O nestabilitě podloží pod tratí se mezi místními vedou diskuse dlouhé roky. První sesuvy byly zaznamenány již v 80. letech minulého století.

„Říkalo se, že jsou dole tekuté písky, nebo že Italové trať špatně postavili. Podobně se to už zajišťovalo na druhé straně, ale materiálu tam není tolik jako tady,“ řekl při posledním sesuvu před šesti lety jeden z obyvatel Hradce nad Svitavou.

Práce na zabezpečení svahu začaly v těchto dnech a potrvají do října. Zhotovitelem je sdružení firem M – Silnice, SART – stavby a rekonstrukce a REMEX CZ.