Pardubice promění za 190 milionů bývalé ghetto u věznice v dostupné bydlení

  13:34
Pardubice plánují přestavbu domů v Husově ulici. Chtějí v nich mít třeba startovací byty. Obnova se týká domů, které měly pověst ghetta. Jejich rekonstrukcí by mělo vzniknout 88 nových bytů.

Město chce zvelebit vyloučenou lokalitu. | foto: studie města Pardubice

Koaliční shoda v otázce opravy městských domů naproti pardubické věznici právě nepanovala. Třeba náměstek primátora Petr Kvaš z ODS navrhoval, aby domy, ve kterých dříve bydleli převážně Romové, město nechalo opravit soukromou firmou.

Nakonec však zvítězil názor, že se do rekonstrukce pustí samo město. Nebude to levné. Částečně vybydlené domy se mají proměnit za téměř 200 milionů korun.

„Jednotlivé byty budou nejen opraveny, ale také upraveny dispozičně, některé z nich budou navíc osazeny balkony. Zároveň počítáme s energetickými úsporami, jelikož návrh stavby zahrnuje změnu vytápění domů včetně vylepšení tepelně-technických parametrů konstrukcí, zateplení domů a kompletní výměnu oken,“ uvedl primátor města Martin Charvát z ANO.

Podle něj stavba zhodnotí majetek ve vlastnictví města s potenciálem zvednout ceny pozemků a nemovitostí v lokalitě.

„Oprava, která je na základě návrhu stavby od firmy AIR atelier a současných cen ve stavebnictví odhadována na 190 milionů včetně daně, je přitom plánována s ohledem na budoucí rozvoj okolního území zahrnujícího pozemky za těmito bytovými domy, které by měly být po změně územního plánu vhodné pro bytovou výstavbu,“ sdělil Charvát.

Reakce na špatnou bytovou situaci

Město chce projektem revitalizace bytových domů č.p. 1116-1119 také reagovat na špatnou situaci s byty, které se pro mnoho lidí stávají nedostupnými. Tím, že budou instalovány výtahy, budou byty dostupné i pro hendikepované.

„V rozpočtu města jsme již zajistili peníze na všechny stupně projektové dokumentace včetně výkazu výměr na realizaci. Nic nám tedy nebrání ve vyhlášení výběrového řízení. Nedaleko centra tak vznikne pěkná a důstojná lokalita pro bydlení s cenově dostupným nájemním bydlením,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Podle něj bude mít město po skončení prací v místě 25 startovacích bytů pro mladé, 16 sociálních bytů primárně pro lidi se zdravotním postižením včetně chráněného bydlení, 35 finančně dostupných a zaměstnaneckých bytů a 12 podkrovních bytů komerčních.

„Mám radost, že jsme se postavili za investici do bydlení s garantovaným nájmem a odmítli snahu některých o faktickou privatizaci významné části bytů v těchto bytových domech v majetku města. Náklady na bydlení v posledních letech raketově rostou, bydlení se stává pro lidi nedostupným a neviditelná ruka trhu to rozhodně sama nevyřeší,“ řekl Rychtecký.

Zástupci magistrátu věří, že investované veřejné peníze přispějí také k tomu, že u věznice se vytvoří vhodná skladba obyvatel, a předejde se tak nežádoucím jevům, které se v této lokalitě dříve vyskytovaly. 

„Projekt Husova je navíc jedním ze stěžejních opatření podle Strategie bydlení pro Pardubice, kterou zastupitelstvo přijalo loni. V plánu pro rok 2021 je již schváleno pokračování přípravy projektu, radnice bude nyní hledat cesty, jak projekt zaplatit také z externích zdrojů nebo prostřednictvím dotace,“ doplnila mluvčí radnice Iveta Koubková.

Dotační možnosti pro tento typ projektu jsou však omezené, jelikož dotace se soustřeďují hlavně na sociální byty, kterých může být v takto velkém objektu omezený počet. 

„V případě domů v Husově ulici se jedná o maximálně 20 bytů z celkového počtu 88. Podle harmonogramu chtějí mít radní projektovou dokumentaci zpracovánu ke konci roku 2022. Poté bude následovat přestěhování stávajících nájemníků do předem připravených bytů. Na revitalizaci by mělo dojít v letech 2023 a 2024,“ vysvětlila mluvčí.