Projektanti hledali majitele pozemku pod D35, ten se přitom narodil roku 1873

  12:48
Neznámý vlastník pozemků přivodil komplikace inženýrům z projekční kanceláře Satra, která potřebovala dohledat dosud nezjištěné majitele parcel pod plánovanou dálnicí D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Zemřel již před více než šedesáti lety a jeho dědictví stále nebylo vyřízeno.

ilustrační snímek | foto: ŘSD

Pozemky v zemědělském půdním fondu o celkové výměře 7 499 m2 byly v katastru nemovitostí zapsané na takzvaného nedostatečně identifikovaného vlastníka. Firma se proto obrátila na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), aby se pokusil celou věc rozklíčovat.

ÚZSVM musel zapojit do práce zaměstnance z několika úřadů, konkrétně z katastrálního úřadu a státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí a městských úřadů v Chocni a v Teplicích nad Metují.

Původního vlastníka se úředníkům nakonec podařilo vypátrat po sedmi měsících. „Zapsaný majitel, pan Josef, se narodil v roce 1873 ve Stradouni. Dále žil v Chocni a na sklonku života se odstěhoval do Teplic nad Metují. Tam v roce 1960 zemřel,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Dohledat dědice původních majitelů a dokončit dědické řízení trvalo dalších deset měsíců. „Na základě zjištěných informací mohl být u příslušného soudu podán podnět na zahájení dodatečného dědického řízení. V současné době je již majetek zapsán do vlastnictví právních nástupců pana Josefa,“ dodala Tesařová.

O majetek se přihlásil i šlechtický rod

Skoro až detektivní činnost musel majetkový úřad vyvíjet v posledních měsících poměrně často.

Na konci loňského roku uplynula desetiletá lhůta daná novým občanským zákoníkem, který stanovil, že vlastníci nebo jejich dědici se mohli k majetkům s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem přihlásit do 31. prosince 2023.

V těchto dnech se tak například čeká na vyřízení dodatečného dědického řízení po příslušníkovi starého českého šlechtického rodu, kterému na Pardubicku patřily takřka dva hektary pozemků.

Na úřad se obrátila jeho vdova, která se domnívala, že by se mohlo jednat o majetek jejího zemřelého manžela. „Ve spolupráci s pracovníky příslušných úřadů se podařilo ověřit, že se nejedná o zemřelého manžela, ale o jeho předka, hraběte, který zemřel již v roce 1949 a vlastníkem pozemků se stal v roce 1925,“ sdělila mluvčí ÚZSVM.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do konce roku 2022 pomohl dohledat správné majitele u 50 809 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované vlastníky.

Autor: