Stavba tunelu na D35 se blíží, obec v sousedství se bojí o vodní pramen

  9:32
Ještě letos by poklepáním základního kamene mohla začít technicky náročná stavba dálničního tunelu Homole. Obec Vraclav má obavy, aby nepřišla o vydatný pramen vody. Podle ŘSD to nehrozí.

Tunel Homole povede pod stávající I/17, na které zůstane zachovaný provoz i během ražby tunelu. | foto: M.Švec

Pokud výstavba dálnice D35 až dosud postupovala bez komplikací, bylo to víceméně dané rovinatým reliéfem polabské krajiny. Dalšímu úseku dálnice za Ostrovem ale teď v cestě stojí vrch Homole.

S nadmořskou výškou 307 metrů bude zkouškou stavitelů tunelů, inženýrů i hydrogeologů. Stavbaři totiž musejí provrtat Vraclavský hřbet dvěma tunelovými rourami. Obě budou mít něco přes půl kilometru.

Že je stavba tunelu blízko, ukázalo tento týden jednání ve Vysokém Mýtě. Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad pro záležitosti dálnic veřejným projednáním na 7,5kilometrový úsek s tunelem zahájilo stavební řízení.

Podnikatelé kvůli datovým schránkám ruší své živnosti, úřady jsou zahlcené

Jednání se uskutečnilo s nulovou účastí veřejnosti. Stavba tunelu zajímala jen starostu Vraclavi Pavla Osinka.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se rozhodlo pro soutěž firem, jež jsou schopny zhotovit požadovanou zakázku v režimu Design and Build. To znamená, že vítěz soutěže bude postupovat podle projektu, který si sám zpracuje. „Tento projekt je velký, ambiciózní a může ukázat cestu výstavbě takových náročných tunelových staveb v České republice do budoucna,“ uvedl nedávno generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Lidé z Vraclavi mají zejména obavy o vydatný a údajně i léčivý pramen zasvěcený svatému Mikuláši, vyvěrající u stejnojmenného kostela. Pramen podle hydrogeologů vyvěrá z podloží hlubokého 70 metrů a jeho ztrátu si nikdo nepřipouští.

„Hydrogeolog mi v kopci potvrdil velkou vydatnost vody. Náš pramen prý pokračuje až sem. Může se stát, že voda při stavbě vyrazí nahoru a negativně ovlivní vydatnost pramene u kostela. Zřizujeme v jeho okolí ochranná pásma. Byli bychom neradi, kdybychom o něj přišli,“ řekl na jednání starosta Vraclavi Osinek.

Projektant František Polák ze společnosti Satra potvrdil, že projekt během ražby tunelu počítá s vývěrem zhruba 10 vteřinových litrů.

„S vodami bude při výstavbě patřičně nakládáno. Budou předčištěny a poté budou dál vypouštěny do toků. Po výstavbě rozhodně nelze předpokládat, že tunel kopec odvodní nebo vysuší. To určitě ne. Po zasypání stavebních jam se předpokládá, že vodní režim se bude navracet k tomu původnímu,“ ujistil projektant František Polák.

Podle Karla Dusbaby z projekční kanceláře Valbek se hydrogeologové ve svých zprávách s vodními poměry v kopci poměrně rozcházejí. „Každopádně po dostavbě by žádné problémy být neměly,“ uvedl.

Tunely povedou pod silnicí, s jejím uzavřením se nepočítá

Obě tunelové roury budou ražené. Příportálové úseky jsou jak ze západní, tak z východní strany navrženy a řešeny jako hloubené. Jejich výstavba bude prováděna v otevřené stavební jámě. „Až se stoupajícím nadložím musí být tunel řešený jako ražený,“ vysvětlil Polák.

Složité pro odborníky bude zajištění nadloží nad tunelem. Obě tunelové trouby podcházejí pod frekventovanou silnicí I/17. Výška nadloží v místě podchodu silnice I/17 je cca 13,5 m, což není moc. Hloubený tunel, u kterého by stavbaři museli nejdříve odstranit nadloží nad tunelem a poté jej dodatečně zasypat, zakázal posudek na životní prostředí (EIA).

S uzavřením silnice I/17 stavbaři během ražby ale nepočítají. „V úvahu přicházejí různé možnosti zpevnění nadloží, ať už například betonovou injektáží, mluvilo se i o zmrazování nadloží. Bude věcí zhotovitele, jaký technologický postup zvolí. Proto byla navržena varianta Design and Build,“ uvedl Karel Dusbaba.

Dálniční obchvat Vysokého Mýta vášně nebudí, jeho stavba se přibližuje

ŘSD má v případě nutnosti předjednány i zábory pozemků v případě, že by bylo nutné dělat injektáže ze stávající silnice I/17. „Průjezdnost zachována bude, ale je počítáno s omezením rychlosti nebo prostorovou šikanou, aby zatížení na podloží nebylo takové,“ řekl projektant společnosti Satra.

Stavbu tunelu by ŘSD mohlo teoreticky zahájit na podzim, podle Romany Šolcové z ŘSD však půjde spíše o přípravné práce, ražba začne s jarem 2024.

„Chceme mít na výstavbu celou stavební sezonu. Otevírání obálek na tunel je stanoveno na 14. března, ale pořád chodí dotazy. Předpokládáme, že jasno ohledně zhotovitele tunelu by mělo být v květnu,“ řekla Šolcová. Příští rok by měla začít i stavba úseku z Ostrova před Vysoké Mýto.

„V roce 2026 plánujeme dálnici spolu s tunelem uvést do provozu,“ dodala Šolcová.