Terminál Jih u pardubické Dukly nabídne také 570 parkovacích míst

  10:42
V roce 2022 dokončit terminál B a o rok později terminál Jih u sídliště Dukla. Takový je plán pardubických politiků, kteří u nádraží potřebují vyřešit hned dva problémy - zajistit dostatek parkovacích míst pro auta a také vybudovat nové nádraží pro linkové autobusy.

Terminál Jih má být přímo propojen s parkovacím domem a také slávkou, která spojí sídliště Dukla a hlavní nádraží | foto: Město Pardubice

Pardubická radnice sice nedávno opravila náměstí Jana Pernera, ale jinak okolí nádraží nic moc dobrého městu nepřináší.

Lidem chybí parkovací místa, autobusové nádraží působí jako ze špatného filmu z 80. let a časté kolony trápí projíždějící řidiče. Alespoň dva první škraloupy by však do tří let měly zmizet. Parkovaní zlepší plánovaný „parkhaus“ na dukelské straně kolejiště a autobusy najdou místo v nových terminálech.

„U terminálu Jih plánujeme i parkovací dům pro více než 500 aut. Tento terminál by se měl stavět v letech 2022 a 2023. Na výstavbu terminálu naváže stavba lávky přes kolejiště, která spojí oba nové terminály,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že terminál B hned vedle nádraží by měl sloužit od roku 2022.

Ovšem hlavně řidiči, kteří jezdí do Pardubic na vlak, spíše vyhlíží terminál Jih spojený s parkovacím domem. Míst u nádraží totiž v poslední době dramaticky ubylo. Skončilo parkování v lihovaru a majitelé okolních obchodních domů lidem v poslední době výrazně komplikují odstavení vozů na velkých parkovištích.

„Do pěti let se dá předpokládat celková bilance parkovacích ploch v okolí nádraží následovně: budoucí obchodní centrum naproti nádraží 1 200 parkovacích míst v podzemí a na střeše obchodního centra. Tisíc parkovacích míst v okolí OC Albert v podzemí a na povrchu. Dalších 500 míst v terminálu Jih,“ slibuje zlepšení náměstek primátora odpovědný za dopravu Petr Kvaš z ODS.

Příprava terminálu jde podle plánu

Příprava výstavby terminálu Jih, který chce město Pardubice budovat v ulici K Vápence, podle zástupců radnice zatím postupuje podle plánu. Na podzim by měli zastupitelé města rozhodnout o tom, kdo bude stavebníkem terminálu, který by měl dopravně odlehčit centru Pardubic, a také o tom, jak bude stavba financována.

„Nyní je zpracována projektová dokumentace pro umístění stavby. Postupně byly do dokumentace doplněny požadavky všech sousedů, firem zúčastněných v procesu přípravy svým umístěním v území a dotčených orgánů státní správy. Akce je koordinována s přípravou přestavby železničního uzlu Pardubice,“ řekla zastupitelka Pardubic Helena Dvořáčková, která je garantem celého projektu.

Terminál Jih bude stát jižně od železniční trati dělící Pardubice na dvě části. Bude se k němu zajíždět přímo ze silnice I/37, která vede z Chrudimi, a odjíždět se bude kolem dopravního podniku.

„Součástí terminálu bude parkovací dům o kapacitě 570 parkovacích aut, čímž by byl z podstatné části vyřešen problém parkování pro ty, kteří přijedou do Pardubic autem a dál pokračují, třeba za prací, vlakem. Na terminál bude totiž napojena lávka pro pěší, která přemostí železniční koridor a bude mít vyústění mimo jiné i přímo na nástupištích,“ doplnila Dvořáčková.

Díky lávce budou mít jednodušší přístup k vlakům, ale i do centra města také obyvatelé sídliště Dukla, kteří dnes musejí, právě kvůli železniční trati, na nádraží a do centra dojíždět na kolech či MHD. Často si také zkracují cestu přes koleje.

Vybudování terminálu Jih včetně parkovacího domu by mělo stát podle hrubých odhadů zhruba 350 milionů, město by na stavbu rádo získalo podporu z Unie. Jeho stavba by měla být provázána s modernizací železničního uzlu Pardubice, s níž má Správa železnic začít letos na podzim a dokončit ji v roce 2024. Terminál B pak má spolykat včetně daně 180 milionů a nahradí dnešní autobusové nádraží, které developer zbourá. Na jeho místě plánuje jinou výstavbu.