Svitavy chtějí honosnou Sponerovu vilu získat od státu zdarma

  9:54
Město Svitavy chce historickou budovu Sponerovy vily, která po druhé světové válce propadla státu a letos v ní končí pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, získat zdarma. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků včetně stavby o výměře 910 metrů čtverečních odsouhlasili zastupitelé.

Z dosavadních jednání mezi městem a státem vyplývá, že stát si vilu na základě znaleckého posudku cení na necelých 20 milionů korun. Jenže městu se nechce platit takovou částku za objekt, který bude nejspíš už na konci roku prázdný.

Fotogalerie

„Absolvoval jsem jednání na ministerstvu financí a na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jednali jsme s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v záležitosti veřejné podpory. Chceme se vydat cestou bezúplatného převodu. Jestli k cíli dojdeme, zatím nevím. Myslím si ale, že 20 milionů by město mělo vzít a raději investovat do úprav vnitřních prostor vily, než tuto nemovitost kupovat,“ řekl starosta Svitav David Šimek, který zatím jednal o možnostech, jak ceněnou stavbu získat do majetku města. 

To už dnes státu deklaruje, že historickou budovu s reprezentačním sálem chce využít pro potřeby Základní umělecké školy. Vedení města jednalo i se Svazem měst a obcí České republiky, který vilu zařadil jako vzorový příklad, kde by stát měl majetek předávat bezúplatně. 

„Stát v tomto programovacím období nevytvořil možnost, aby se na základní umělecké vzdělávání daly čerpat evropské finanční prostředky. Když to stát neumí, měl by alespoň umět vytvořit podmínky k tomu, aby města objekty na realizaci umělecké výchovy získávala od státu zdarma,“ upřesnil starosta Svitav David Šimek.

Podle ředitelky školy Renaty Pechancové by změna adresy znamenala pro školu velký posun.

„Je to krásný prostor, navazující park je velmi inspirativní. Vůbec celá vila působí úžasným dojmem, je tam krásný velký sál, klavíristé určitě zajásají. Přesunem školy by se její provoz určitě zklidnil, chodí k nám přes 700 dětí a v současnosti sídlíme u silnice a parkoviště,“ říká ředitelka, podle níž bude nutné nové prostory pro potřeby školy upravit.

Vilu po válce zkonfiskovali

Vila disponuje nejen reprezentativní místností, ve které by mohla být specializovaná třída pro taneční obor, ale i obrovským sklepem, který v minulosti sloužil jako protiatomový kryt. Z něj by mohla vzniknout zkušebna pro bubeníky nebo nahrávací studio.

Luxusní rezidenci s mohutnou věží z roku 1877, kterou si nechal postavit továrník Karl Sponer a o pár let později připadla textilnímu velkopodnikateli Johannu Ettlovi, zkonfiskovali sudetským Němcům na základě Benešových dekretů na konci války.

O tom, že stavba ve své době představovala nadstandardní bydlení, svědčí fakt, že plány vily z pera architektů Clause a Hinträgera otiskl v roce 1877 vídeňský časopis Allgemeine Bauzeitung.

Sponerova vila byla projektována s romantickou zahradou v parkové úpravě, jejíž výsledná podoba byla z let 1897-1906. Vila v roce 1909 změnila majitele, kterým se stal textilní velkopodnikatel Johann Ettl. Poblíž vyrostly tovární haly komplexu bratří Ettlů. 

Rodině sídlo zůstalo až do konfiskace po skončení druhé světové války. V letech 1952 až 1957 stavba patřila zdejšímu podniku Vigona a od roku 1956 sem bylo přestěhováno sídlo okresního národního výboru a vila se stala majetkem státu.