Rosnička má být atraktivnější, plány na odpočinkový areál kazí cesta k ní

  9:06
Svitavy mají velký plán s rekreačním areálem Brand u rybníka Rosnička. Lesní komplex má být pro turisty ještě atraktivnější a měl by jim nabízet více příležitostí k aktivnímu odpočinku. Už v příštím roce město počítá s vybudováním nové zážitkové trasy. Vadou na kráse bude ještě dlouho rozbitá příjezdová cesta.

Když před čtyřmi lety jedovaté sinice z rybníku Rosnička vysály všechen kyslík a ve vodě uhynuly tisíce ryb, vedení radnice potřebovalo pro rodiny s dětmi najít místo koupání náhradní aktivitu, která by byla dostatečně dobrá na to, aby tam lidé chodili dál a zabavili se i bez vody.

Město našlo inspiraci v rakouských Alpách, kde jsou v turistických destinacích herní a vzdělávací prvky na každém rohu. Ideový návrh od našich jižních sousedů se městu loni podařilo vtělit do Sváťovy zážitkové cesty s povedenou dřevěnou kuličkou v osmi různých motivech, která funguje jako hrací žeton, s jehož pomocí hráči na herních stanovištích stezky plní různé úkoly.

A stezka zaujala. Nejnověji na přehlídce turisticko-propagačních předmětů Turistpropag, kde se stala turistickým produktem roku 2020–2022. Důležité ovšem je, že boduje hlavně u veřejnosti.

„Sváťova zážitková cesta byla hitem loňské sezony. Vyrobili jsme 1500 kuliček, ve finále jsme jich museli nechat vyrobit pět tisíc. Přijeli lidé od Šumavy po Beskydy,“ řekl starosta Svitav David Šimek k průzkumu, který si město udělalo. Už 14. května se hra rozšíří o Sváťovy zážitkové lavičky. Na osmi lavičkách bude možné si zahrát s pomocí skleněných kuliček různé deskové hry.

A nezůstane jen u toho. Okolí rybníka se má stát doslova odpočinkovým rájem. „Oblast rybníka Rosnička je pro nás velmi důležitou lokalitou. Uvědomujeme si, že pro obyvatele města je potřeba zajistit rekreační potenciál,“ dodal Šimek.

Plán Svitav: Hry, odpočinek, zeleň

Přestože konečný návrh projektanti ještě finalizují, z uveřejněných vizualizací je jasné, jak se prostranství u pláže rybníka promění. Vše má být přehlednější a ucelenější. Informačními tabulemi počínaje a mobiliářem v jednotném designu konče. Přednost má dostat hlavně zeleň.

„Chceme u rybníka vytvořit odpočinkový prostor osázený velkým množstvím zeleně. Architektonická kancelář navrhne, které typy vhodných stromů by v území mohly být osazeny. Lavičky a stojany na kola, informační tabule budou z materiálů přírodě blízkých. Zároveň chceme pracovat s prostorem a zbytečně ho nenarušovat,“ představil starosta připravovanou vizi, ve které se počítá s novou sítí mlatových cest nebo s vodním molem.

Radnice předpokládá, že projekt v hodnotě asi pěti milionů korun by mohl být financován z dotačních programů ministerstva pro místní rozvoj, Pardubického kraje nebo česko-polského projektu Glacensis.

Celkový dojem z atraktivnější Rosničky by paradoxně nemusela zkazit kvalita vody v rybníku, kterou se daří nastavenými opatřeními rok od roku zlepšovat, ale příjezd k němu. Zatímco město v souladu s územním plánem chystá v rekreačním areálu stavbu nového parkoviště pro zhruba dvacet aut, příjezdová cesta bude zřejmě ještě dlouho připomínat tankodrom.

Oprava silnice není jednoduchá

Intenzivní doprava a stavby nových rekreačních domů dávají cestě zabrat. Navíc byla v minulosti postavena bez podkladových vrstev a odvodnění, což dnes městu přidělává starosti.

„Řešení je udělat kompletně novou skladbu vozovky a překopat několik zahrad, aby se komunikace odvodnila. To není záležitost zcela jednoduchá, finančně asi za 10 milionů korun, předtím je však třeba majetkoprávně zajistit souhlasy vlastníků zahrad, že jim překopeme zahradu. A to nemluvím o tlaku současných obyvatel, kteří mají ve svých rekreačních domcích trvalé bydliště, o potřebě zbudování veřejného osvětlení, kanalizace či zajištění zimní údržby. Proto bude prozatím pravidelně prováděna drobná úprava komunikace,“ vyjasnil situaci starosta Šimek na sociálních sítích, kde na potíže se silnicí u Rosničky upozorňují někteří obyvatelé.

Podle místostarosty Pavla Čížka by měla být částečnou úlevou alespoň chystaná cesta pod hrází Svitavského rybníka, která by měla být mnohem bezpečnější pro chodce. „Také v koordinaci se Státním pozemkovým úřadem v rámci řešení pozemkových úprav máme hotovou projektovou dokumentaci na novou komunikaci ze stávající polní cesty, která se napojí od ulice U Větrolamu,“ řekl Pavel Čížek.