Borovice nestačily, obec na Pardubicku ochrání před hlukem šestimetrový val

  13:52
Některé domy v Hrobicích dělí od čtyřproudovky spojující Pardubice a Hradec jen sto padesát metrů. Stromy, které zde Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po rozšíření silnice I/37 v roce 2012 nechalo vysázet, obyvatele před hlukem příliš nechránily. Nahradí je proto šestimetrový protihlukový val.

Už na jaře by měla začít u Hrobic na Pardubicku růst stavba s mimořádnými parametry. Dva protihlukové valy podél silnice I/37 budou měřit na délku dohromady asi 650 metrů a dosáhnou výšky šesti metrů. Hmotnost materiálu, který sem nákladní vozy postupně navezou, by měla podle projektu dosáhnout 90 tisíc tun.

Na místě delšího ze dvou budoucích valů už na poli leží poražené borovice, které měly chránit vesnici před hlukem.

„Obec val nebude stát ani korunu, jen jej nakonec osadíme zelení, aby to vypadalo dobře. Lidé tím rámusem ze silnice hodně trpí, věříme, že to pomůže. Stavět by se mělo začít v dubnu,“ uvedl starosta Hrobic Jiří Vlk.

Oba valy vybuduje společnost navoz.to. „Spolupracujeme s obcí Hrobice. Místní si stěžují na hluk, původně zde měl být totiž protihlukový val, ale po rozšíření silnice zde ŘSD vysázelo jen stromy, které nejsou dostatečně izolační. Naše společnost podniká se zeminou, přebývá nám a tady ji uplatníme,“ uvedl jednatel společnosti Vojtěch Satrapa. Dodal, že stavba by měla trvat přibližně pět let. „Uvidíme, jak to půjde,“ řekl.

Podle odborníků, kteří se k projektu vyjadřovali při posuzování vlivu stavby na životní prostředí, oba valy sníží hlukovou zátěž ze silniční dopravy pro obyvatele v rozmezí dvou až 6,5 decibelu oproti současnému. Obci samozřejmě pomůže i fakt, že pohledově bude od rušné komunikace odcloněna.

Nový val byl ostatně i podmínkou, aby na bezmála hektaru poblíž silnice mohly vyrůst nové rodinné domy, které by tam kvůli vysoké hlučnosti hygienici nepovolili. „Dál už tady stavět nechceme. To, co je v územním plánu, platí, ale s dalšími lokalitami pro bydlení nepočítáme,“ uvedl starosta Hrobic Jiří Vlk.

Valy chrání domy před hlukem jen na pár místech v kraji

Podobné valy nejsou kolem silnic v Pardubickém kraji běžné. Stavbaři kolem silnic spíše budují protihlukové stěny, a to jen v případě, že jejich stavbu podpoří výsledky hlukových studií. Případně jsou silnice vedené v zářezu, takže okolní terén vytváří kolem cest přirozenou bariéru.

Krátký protihlukový val chrání čtvrť rodinných domů, která vyrostla po revoluci v Javorníku u Svitav. Necelých dvě stě metrů dlouhý val odděluje nové rodinné domy na okraji Opatova. A s valem, který bude chránit novou čtvrť od hluku ze silnice I/35, počítá i Moravská Třebová. Menší val navazující na novou protihlukovou stěnu ochraňuje od vlivu z provozu i obyvatele z okrajové části Doudleb nad Orlicí, kde ŘSD otevřelo nový obchvat loni.

Protihlukové valy a stěny se využívají rozhodně méně, než by si lidé v okolí silnic přáli.

Například u stavby obchvatu Sezemic, která se má konečně rozjet na jaře, není navržena žádná protihluková bariéra. Přitom v oblasti Počapelských Chalup stojí rodinné domy poměrně blízko budoucí silnice. A při pohledu na katastr je zřejmé, že právě směrem k nové komunikaci se v dalších letech bude tamní zástavba ještě rozšiřovat. Stávající nejbližší domy jsou od budoucího obchvatu vzdálené jen něco přes 100 metrů. V projektu ale nakonec dodatečně přibyl pás určený pro zemní val.

„Na základě výsledků hlukové studie nejsou podél komunikace potřebná žádná protihluková opatření. Od přilehlé části zástavby Počapelských Chalup ale pocitově odstíní trasu obchvatu 313 metrů dlouhý zemní val výšky čtyři metry nad přilehlým terénem,“ uvádí ŘSD ve svých materiálech.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz