Pardubický kraj dá peníze z rozpočtu do silnic, ale hlavně do nemocnic

  8:34
Návrat před covid.Tak by se dal popsat návrh rozpočtu Pardubického kraje. Počítá totiž s daňovými příjmy ve výši 4,3 miliardy korun, což je stejná suma, jakou skončil výběr daní pro Pardubický kraj v posledním předcovidovém roce 2019.

Pardubický kraj zažívá mimořádný stavební boom díky stavbě dálnice D35 i modernizaci železnice. Přidává se k tomu i samospráva kraje.

Radní schválili návrh rozpočtu na příští rok, který počítá s pokračováním výstavby nového pavilonu uvnitř Pardubické nemocnice, s mohutnými investicemi do silnic a dokončením přestavby Automatických mlýnů na nové sídlo Východočeské galerie. 

Politici strukturu rozpočtu ale chtějí zveřejnit až v pondělí na tiskové konferenci. Rozpočet musí ještě schválit krajští zastupitelé.

„I nadále se držíme konzervativnějšího postupu při nastavení daňových příjmů, což se nám jednoznačně pozitivně projevilo na počátku koronavirové pandemie, kdy pro nás nebyly propady tak velké jako pro některé jiné kraje, které rozpočet staví na predikci ministerstva financí. Pro rok 2022 předpokládáme v rozpočtu daňové příjmy přesahující 4,3 miliardy korun, což je o 95 milionů korun pod poslední predikcí Ministerstva financí ČR,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK).

Zatímco na letošní rok zastupitelé schválili rozpočet s dvoumiliardovým schodkem, příští rok by měly být výdaje o půl miliardy vyšší než příjmy.

Krajský rozpočet podle tiskové zprávy chystá posílení dotační politiky kraje směrem k obcím, spolkům či různým organizacím.

Klíčovými investicemi příštího roku je dokončení centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici, nového pavilonu Nemocnice následné péče v Moravské Třebové a oprava řady silnic. 

„Finančně nejnáročnější stavbou je však samozřejmě stavba centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici, na kterou se nám podařilo získat půl miliardy z programu REACT EU,“ uvedl Netolický. 

Krajští zastupitelé na svém posledním jednání schválili zákonodárnou iniciativu, kterou se bude zabývat nová Poslanecká sněmovna. Chtějí, aby do výčtu sdílených daní byla zařazena i silniční daň a daň z minerálních olejů ve výši 9,78 procenta. Zároveň si přejí zavést přerozdělení prostředků mezi kraje podle počtu obyvatel a počtu kilometrů silnic druhé a třetí třídy. 

„Pro nás by tato změna znamenala posílení příjmové stránky rozpočtu ročně přibližně o 770 milionů korun,“ uvedl Netolický, podle kterého by si žádný kraj finančně nepohoršil.

Největší investiční akce Pardubického kraje

Centrální urgentní příjem Pardubické nemocnice 1 909 milionů korun

Centrální příjem Orlickoústecké nemocnice 398 milionů 

Přeměna Automatických mlýnů na galerii v Pardubicích 391,5 milionu 

Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje 387,5 milionu 

Modernizace silnice II/358 Nové Hrady – Litomyšl 364 milionů 

Obchvat Kojic II/322 289 milionů 

Nemocnice následné péče Moravská Třebová 287,5 milionu 

Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Letohrad 268,5 milionu 

Modernizace silnice II/323 Břehy – Pravy 253 milionů 

Zdroj: Pardubický kraj