Boj o splavnění Labe u Přelouče pokračuje, stát to zkouší „po dobrém“

  13:02
Ředitelství vodních cest chce prosadit novou trasu plavebního kanálu v Přelouči, který má umožnit splavnění Labe do Pardubic. Chystá k přírodě šetrnější variantu a doufá v dohodu s ekologickými spolky.

Takto si na jednom z modelů v minulosti představovalo nový plavební kanál u Přelouče Ředitelství vodních cest. | foto: Studie Ředitelství vodních cest.

Před čtyřmi lety se plány na vybudování průplavu u Přelouče rozpadly jak domek z karet. Úřady nedokázaly před Nejvyšším správním soudem obhájit, proč schválily trasu, která protne slepé rameno Labe u Přelouče známé jako biocentrum Slavíkovy ostrovy.

Fotogalerie

Ředitelství vodních cest (ŘVC) zvolilo novou a vůči námitkám ekologů přívětivější strategii. Nejenže už nebránilo zařazení ostrovů do evropské soustavy chráněných území Natura 2000, ale dokonce souhlasilo s rozšířením tohoto území, které vláda schválila v lednu.

Teď zastánci vodního díla doufají ve vstřícnost k novému návrhu průplavu, který by znamenal jen malý zásah do biocentra. 

„V každém případě bude zásah jen dílčí a ovlivní jen malou část vyhlášeného chráněného území. Podle platné legislativy lze i při dílčím zásahu do chráněného území stavby realizovat, přirozeně s realizací příslušných kompenzačních opatření,“ uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

„Souhlas s tímto rozšířením je podaná ruka. Předpokládám, že ochranářská obec úplně stejně vstřícně ale nebude bojkotovat kompromisní dohodnutou variantu,“ uvedl předseda Asociace D-O-L Jan Skalický. 

Ten soudí, že „zelená lobby“ by si měla vzít příklad ze stavby průplavu Rýn- Dunaj-Mohan.

„Když dojde k dohodě a ústupkům investora ve jménu ochrany přírody, tak jde o to, aby toho ochrana přírody nezneužila a nešla proti stavbě dál hlava nehlava,“ uvedl šéf Asociace D-O-L Jan Skalický.

Děti Země: Řekněte, zda se lodě do Přelouče dostanou

Klíčovým protivníkem vodního díla bylo až dosud sdružení Děti Země. To Nejvyšší správní soud přesvědčilo, že úřady měly v roce 2000 více posoudit, zda neexistuje k přírodě šetrnější trasa kanálu.

Od Dětí Země stát při přípravě nové varianty ale žádný bianko šek nedostane. Předseda Dětí Země Miroslav Patrik uvedl, že sdružení už pět let čeká, kdy začne nové hodnocení vlivu uvažovaného kanálu u Přelouče na životní prostředí. 

„Očekáváme, že budou předloženy i varianty, které nebudou likvidovat biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů na Slavíkových ostrovech, včetně dvou druhů vzácných modrásků,“ uvedl Patrik. Dodal, dokud sdružení návrhy neuvidí, nemůže se k tomu vyjádřit.

Splavnění Labe pomůže nový most u Valů

Dělníci během dvou dnů přesunou celou ocelovou konstrukci na provizorní podpěry. Po šestnácticentimetrových krůčcích postupují z mělické až na valskou stranu.

Ke splavnění Labe do Pardubic jsou důležité patřičně vysoké mosty. U Valů u Přelouče od konce léta probíhají stavební práce na novém přemostění, které nahradí více než sedmdesát let starý válečný most Bailey Bridge. Staré mostní provizorium bylo kvůli své výšce jednou z překážek plavby lodí až do Pardubic.

Díky mírné zimě probíhají  od konce léta nepřetržitě. Před Vánocemi dělníci přikročili k jedné z nejtěžších operací, pomocí lisů vysouvali první část nového mostu nad Labe. Na konci ledna necelých osm hodin trval druhý výsun konstrukce, která spojí Valy s Mělicemi. 

Na mostní konstrukci nyní přijde ještě mostní oblouk, který bude mít v nejvyšším místě vzepětí patnáct metrů. První řidiči vjedou na moderní dvouproudový most letos v červnu. Pěší a cyklisté zde nyní využívají lávku, řidiči musí staveniště objíždět přes Lohenice a Přelouč. 

Most vyjde na 258 milionů korun, investorem stavby je Ředitelství vodních cest, část peněz přidal ze svého rozpočtu i Pardubický kraj.

Přípravy stavby v Přelouči může zkomplikovat fakt, že stát dodnes neví, zda bude možné vybudovat plavební stupeň Děčín, který by měl na Labi zajistit dostatek vody pro lodní dopravu. 

„V každém případě je příprava a výstavba kanálu z dopravního i ekonomického hlediska absurdní, dokud nebude jasné, zda velké nákladní lodě vůbec do Přelouče doplují,“ uvedl Patrik.

Ředitelství vodních cest chce nyní chráněnou lokalitu zapracovat do dokumentace strategického posouzení vlivů na životní prostředí SEA. 

„Její předložení k posuzování SEA předpokládáme uskutečnit na podzim letošního roku. Pak bude vybrána definitivní podoba trasy a bude možné přistoupit k detailnímu projektování a povolovacím řízením vybrané varianty,“ uvedl Jan Bukovský.

Podle Skalického z původních třinácti variant projednávaných s Agenturou ochrany přírody a krajiny zbyly dvě plus jedna.

„Je už v podstatě jasné, která varianta je nejvítanější ochranáři. Zjednodušeně řečeno zmenšuje zásah laterálního kanálu do Slavíkových ostrovů na mikroskopickou úroveň. Odbočuje z hlavního řečiště dál, tedy se zmenšuje řez Slavíkovými ostrovy,“ řekl Skalický.

Odborníci se na přelomu tisíciletí shodli, že kvůli splavnění Labe je nutné vybudovat samostatný tři kilometry dlouhý kanál, který po pravém břehu obejde stávající koryto řeky. A to i za cenu, že povede přes část Slavíkových ostrovů. 

Vedla je k tomu potřeba zachování přeloučského jezu, chráněné technické památky z roku 1928, a ochránit labské hrčáky, což je jediný úsek řeky na středním toku s bystřinným prouděním.

Autoři: ,