Kůrovec uzavřel divoký prales u Horního Bradla, zákaz vstupu platí na roky

  10:06
Turisté na řadu let přišli o jednu z nejzajímavějších atrakcí Železných hor. Lidé už nesmějí kvůli hrozícím pádům stromů do přírodní rezervace Polom u Horního Bradla na Chrudimsku, jež představuje jediný dochovaný zbytek původního pralesa na území regionu.

V prosvětleném ostrůvku bují nový život. | foto: Jakub Hloušek, pro iDNES.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR oznámila, že turistická zelená značená stezka, která vedla přes přírodní rezervaci Polom nedaleko Horního Bradla, má od tohoto měsíce jinou trasu. Ta po dohodě s Klubem českých turistů a Lesy České republiky vede mimo přírodní rezervaci.

V praxi to znamená zákaz vstupu do této jedinečné lokality. „Zákaz vstupu platí v celém území rezervace mimo vyznačené stezky. A nyní tam už žádná značená stezka nevede,“ potvrdil Aleš Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Přeložení turistické cesty agentura zdůvodnila špatným stavem stromů, které stojí podél dnes už bývalé turistické cesty. „Kůrovec se nevyhnul ani lesu v přírodní rezervaci Polom. Jsou tu desítky suchých stromů, které mohou padnout přímo na stezku, a představují tak pro návštěvníky značné riziko,“ uvedl Kopecký.

Řešení, které by bylo možné v jiných částech lesa, totiž pokácení nebezpečných stromů, v Polomu nepřichází v úvahu. Holiny by změnily původní přírodní charakter lesa.

„Je proto lepší počkat, až se tyto suché stromy samy rozpadnou. To může trvat 7 až 10 let a poté bude turistická stezka navrácena do původní trasy. Život lesa v rezervaci tak bude probíhat přirozeně, bez razantních zásahů člověka,“ uvedl Kopecký.

Rezervace je tvořena dvěma oddělenými částmi, Velkým a Malým Polomem. Dohromady mají přes dvacet hektarů. Turistická stezka vedla přes Velký Polom, kde lidé mohli vidět zbytek jedlobukového pralesa typického pro střední polohy Železných hor.

Lidem se tam naskytl fascinující pohled od nitra pralesa. Cesta občas připomínala kvůli popadaným kmenům překážkovou dráhu. V těchto místech výjimečně zasáhla v bezzásahovém území motorová pila, aby cestu zprůchodnila.

V rezervaci roste řada velmi starých buků. Před deseti lety se v rezervaci uskutečnil dendrologický výzkum, který uvnitř pralesa objevil buk, jehož stáří experti tehdy určili na přibližně 360 let. První letokruh byl podle jejich odhadu vytvořen v roce 1651.

Malý Polom zůstane otevřen

Ani po uzavření rezervace lidé nepřijdou o možnost vidět les, který se obnovuje sám. Z náhradní trasy totiž vede odbočka k části rezervace Malý Polom. Uvidí tam, jak byly dříve lesy Železných hor rozmanité, se stromy různých druhů i stáří. Takové porosty se podle ochránců přírody zachovaly už jen v některých maloplošných chráněných územích.

Na většině míst jinde byly původní lesy nahrazeny smrkovými monokulturami. Kvůli přemnožené spárkaté zvěři, která mladé listnaté stromy a jedle okusuje, však musejí být taková místa oplocena. A to platí i pro Malý Polom.

Kopecký připouští, že pro turisty nebyla procházka pralesem bez nebezpečí ani před kůrovcovou kalamitou. „V celém území se nachází větší množství starých stromů, které dožívají, a riziko tedy existovalo i v minulosti. Nicméně po náletu kůrovců a odumření smrků podél cesty je riziko podstatně vyšší a je to důvod, proč stezku přeložit,“ uvedl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz