Stavba další pardubické polikliniky narazila na dopravu, aut už je moc

  8:30
Společnost Vektor Invest, která chce vybudovat naproti poliklinice v Rokycanově ulici v Pardubicích další zdravotnické zařízení, u krajského úřadu narazila. Pardubický magistrát, jenž umístění stavby původně povolil, musí nyní vysvětlit, jaké bude mít dokončená stavba dopady na dopravu.

Bytový komplex u kliniky Vektor postupně nabídne 275 bytů. O kousek dál buduje firma Cere Invest dalších 88 bytů. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

V pardubické čtvrti Na Spravedlnosti rostou dva velké bytové komplexy. Ten u polikliniky Vektor postupně nabídne 275 bytů. O kousek dál buduje firma Cere Invest dalších 88. Navíc další byty rostou U Vinice, kde firma IP Stav postupně buduje komplex šesti bytových domů.

Pro kolabující pardubickou dopravu v této části města bude přísun nových obyvatel a jejich aut znamenat další nápor. Úřady i s tímto vědomím stavbu bytových komplexů povolily. Problémy má nakonec kvůli dopravě paradoxně až chystaná poliklinika Vektor II v Rokycanově ulici.

Odbor dopravy pardubického magistrátu se stavbou souhlasil, nicméně krajský úřad nyní dospěl k závěru, že si při tom počínal nezákonně. Magistrát podle krajských úředníků nevysvětlil, proč souhlasí, neřekl, co udělá nová poliklinika s dopravní situací ve čtvrti i s přihlédnutím k dalším stavbám v okolí.

„Není zřejmé, na základě jakých skutečností bylo vydáno souhlasné stanovisko a o jaké podklady se opírá. Uvedené důvody jsou vágní, nejednoznačné, nevycházejí z územně plánovací dokumentace ani z územně plánovacích podkladů a neopírají se o žádná ustanovení právních předpisů ani jiné jednoznačné limity v území,“ uvádí se v rozhodnutí krajského úřadu, který tak vyhověl jedné z mnoha námitek stěžovatelů, zrušil rozhodnutí o umístění stavby a věc vrátil znovu stavebnímu úřadu.

„V tuto chvíli se věc vrací na začátek a buďto se stanovisko řádně doplní, nebo se řízení zastaví a skončí,“ uvedl jednatel společnosti Vektor Invest Jan Kristl.

Zhodnoťte dopad dopravy, žádá kraj

Krajští úředníci chtějí, aby magistrát bral v úvahu dopravní zatížení, které souvisí s již povolenými stavbami.

„Řešené území lze považovat za exponované území, na které by bylo vhodné nechat vypracovat mikrosimulaci dopravy, případně dopravní studii, která by posoudila propustnost stávajících komunikací (křižovatek) po dokončení všech nových staveb,“ píše se v rozhodnutí krajského úřadu.

Magistrát nyní musí ve věci opět rozhodnout. „Je to probíhající řízení, nemohu jej proto komentovat,“ uvedl vedoucí pardubického stavebního úřadu Jiří Vopršal.

Lidé napadající chystanou stavbu neměli výhrady jen k dopravní situaci, namítali také, že je bude kvůli stavbě druhé polikliniky obtěžovat hluk, stěžovali si na nedostatečný počet parkovacích míst, název polyfunkční dům pak podle nich zase zkresloval fakt, že půjde o zdravotnické zařízení. Nakonec uspěli jen s námitkou týkající se dopravy.

Jan Kristl uvedl, že se snažil vyjít lidem vstříc a postupuje podle stavebního zákona.

„Měli jsme navíc snahu s účastníky řízení, kteří vznesli námitky, jednat a domluvit se na vstřícném řešení, které by zohlednilo jejich požadavky související s umístěním stavby. Některé jejich představy a požadavky, které mi řekli, například vybudování protihlukové stěny u koridoru Českých drah, však překračují rámec možností, kterými jako investor disponujeme,“ uvedl Kristl.

Lukáš Smutný z Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, který zastupuje stěžovatele, se k případu nechtěl vyjádřit.

Nová poliklinika by měla nabídnout v podzemí 72 parkovacích stání. První až čtvrté nadzemní podlaží je určeno pro ordinace lékařů, nejvyšší podlaží pak pro kanceláře.

V podstatě všichni v Pardubicích očekávají, že po dostavbě bytových komplexů bude ve špičkách celá ulice S. K. Neumanna neprůjezdná. Plánovaný semafor na konci ulice Na Spravedlnosti, která vede od policejního ředitelství na ulici S. K. Neumanna, na tom sotva může něco změnit.