Povodí Labe na druhý pokus zahájilo stavbu poldru, uleví se obcím na Novohradce

  15:12
Do Kutřína na Chrudimsku se po třech letech vrátily stavební stroje. Polská firma Budimex zde oficiálně zahájila stavbu mohutné protipovodňové hráze za více než půl miliardy korun, která ochrání obce podél Novohradky.

„Aktuálně probíhají zemní práce spojené s ochranou svahů, byla také zahájena injektáž horninového masivu pod hráz. Probíhají taktéž přípravy pro první železobetonářské práce spojené s výstavbou zkušebního úseku hráze,“ řekl Krzysztof Tomczyk, vedoucí zakázky společnosti Budimex.

Podle původních plánů měla být stavba protipovodňového poldru v Kutříně na Chrudimsku letos hotová. Povodí Labe ji totiž zahájilo už před třemi lety. Kvůli komplikacím, které projekt nepředvídal, vybraný dodavatel ze stavby odešel a státní podnik začal hledat nového.

Suchá retenční nádrž na Krounce má ochránit oblast v povodí řeky Novohradky, do níž se Krounka vlévá. Při povodních by poldr zadržel přívalovou vlnu přítoku do doby, než záplavy v Novohradce odezní. „Nádrž Kutřín bude další důležitou součástí protipovodňové ochrany,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Polská stavební firma v následujících necelých třech letech u Kutřína vybuduje 146 metrů dlouhou hráz s maximální výškou 17,8 metru nad úrovní terénu a šířkou v koruně 5,67 metru. Na ní se bude nacházet zpevněná komunikace. Retenční objem zařízení by měl činit 3,6 milionu metrů krychlových. Zatopená plocha při plném retenčním objemu obsáhne 67,5 hektaru, což představuje velikost zhruba sta fotbalových hřišť. Úpravou projde také dvoukilometrový úsek koryta Martinického potoka.

První zakázka pro polský Budimex

Budimex se dlouho pokoušel dostat na český stavební trh a Kutřín byl první velkou zakázkou, kterou se mu podařilo získat. Jako druhá následovala stavba nového, 7,6 kilometru dlouhého úseku dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí.

Firma vyhrála i tendr v hodnotě přes 11 miliard na stavbu dálnice D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem. Poté, co rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o jeho vítězství zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ŘSD letos v květnu polskou stavební firmu Budimex ze soutěže vyloučilo.

Příprava stavby poldru začala v roce 2010, ale pro neřešitelné majetkoprávní problémy byla v roce 2012 pozastavena.

Teprve v roce 2014 po nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, které vymezují stavbu suché retenční nádrže jako stavbu veřejně prospěšnou, ji vedení státního podniku Povodí Labe znovu zařadilo do svého stavebního programu. Stavební povolení ale státní firma získala až v roce 2018.