Česká Třebová řeší dilema, kudy vést obchvat. Ve hře jsou stále tři varianty

  14:48
Všechna větší města Pardubického kraje se dočkala nebo za nějaký čas dočkají obchvatu, ale na patnáctitisícovou Českou Třebovou se zapomnělo. Nové vedení města to chce změnit. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však stále neví, kudy silnice povede.

Průtahem České Třebové podle posledního sčítání projede v průměru přes dvanáct tisíc aut denně. | foto: Tomáš Pleskot

Poničit přírodu u rybníka Hvězdy, anebo vést novou silnici přímo přes obytnou čtvrť v Třebovici? I takové dilema přináší hledání vhodné trasy nového obchvatu České Třebové.

ŘSD tento týden udělalo v přípravě stavby důležitý krok. Zveřejnilo přepracovanou dokumentaci EIA, která posuzuje vliv tří možných variant trasy na životní prostředí. Slavit však není co. Vytvoření nového dokumentu zabralo dva a půl roku a navíc stále není možné zakreslit budoucí obchvat do mapy.

Přes Českou Třebovou se klikatým průtahem silnice I/14 valí více než dvanáct tisíc aut denně. Chodcům se špatně přechází, řidičům obtížně vyjíždí z vedlejších ulic, lidé trpí hlukem kamionů, kterých tu i vinou překladiště firmy Metrans nejezdí zrovna málo. Vyřešit by to měl 14 kilometrů dlouhý obchvat. Jenže jeho příprava se vleče.

Silnice na rozdíl od Ústí nad Orlicí Českou Třebovou rozděluje napůl a zatěžuje centrum města daleko víc než nás.

Petr Hájekstarosta Ústí nad Orlicí

„Namalovaly se tři čáry na mapě a nějaký koridor, kterým by se měl obchvat pohybovat, ale v podstatě se kolem toho nedělo vůbec nic. Musí se vyřešit trasování, musí se to projednat s lidmi,“ řekl starosta České Třebové Zdeněk Řehák (3PK), který do funkce nastoupil loni na podzim. A doufá, že rozjet přípravy obchvatu pomůže i hejtman Martin Netolický (3PK, ČSSD), který sedí v zastupitelstvu města.

Na počátku tisíciletí existovaly jiné plány. Obchvat České Třebové měla tvořit nová rychlostní komunikace R35. Poté, co kraj dal přednost jižní variantě, Česká Třebová se ocitla na vedlejší koleji. A to doslova, protože navzdory původním slibům se nenašel ani způsob, jak město pohodlně napojit na dálnici D35.

Na obchvat čekají i v sousedním Ústí nad Orlicí, tam však lidé díky širokému průtahu postavenému v polovině osmdesátých let tolik netrpí. „Silnice na rozdíl od Ústí nad Orlicí Českou Třebovou rozděluje napůl a zatěžuje centrum města daleko víc než nás,“ řekl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek (Oušťáci).

Ze tří variant obchvatu České Třebové je mírným favoritem červená trasa, která měří 14 kilometrů a 639 metrů. Vede od Dlouhé Třebové a zpět na silnici I/14 se připojuje na křižovatce u Korada. Třebovická část obchvatu míjí rybník Hvězda od západu a napojuje se na obchvat Opatova.

Zvažované trasy obchvatu České Třebové a obce Třebovice. Proces EIA posuzoval tři varianty.

Podle autorů dokumentace EIA na jižním okraji rybníku Hvězdy lze však předpokládat negativní ovlivnění významných mokřadních a lučních biotopů tohoto rybníka. Ochránci přírody jsou proti.

„Tato varianta představuje výrazně negativní vliv na krajinný ráz, na významné krajinné prvky a především na volně žijící živočichy, kteří se soustřeďují na rybnících Hvězda a Nový a v jejich bezprostředním okolí. Jedná se o desítky zvláště chráněných druhů,“ vznesl připomínku ČSOP Rybák Svitavy. Tuto trasu odmítá i sousední obec Opatov.

Srovnatelná svými dopady je varianta modrá, která vede po severním okraji rybníku Hvězda. Ta ale ignoruje platné územní plány, a tak v Třebovici vede přímo přes obytnou čtvrť na okraji obce, dokonce těsně mezi dvěma rodinnými domy. „Tato varianta je v tomto prostoru téměř nerealizovatelná,“ píší autoři dokumentace. Varianta zelená je zase výrazně kratší a s tranzitní dopravou moc nepomůže.

ŘSD čeká, jak úřady rozhodnou

„Ke každé z variant jsou nějaké připomínky, každá má nějaký dopad na životní prostředí. Záleží, jak budou tyto vlivy a dopady vyhodnoceny a jaké podmínky pro další přípravu stavby dostane ŘSD ve stanovisku EIA,“ uvedla vedoucí úseku výstavby pardubického ŘSD Hana Jarolímová.

V procesu EIA nyní vznikne posudek, který trasy zhodnotí a v němž úřady řeknou, kde je možné stavět. „Pokud by bylo vydáno souhlasné stanovisko k více variantám, pak bychom se rozhodovali o přípravě té varianty, která bude méně nákladná,“ uvedla Jarolímová. O termínu stavby obchvatu je podle ní předčasné mluvit.

Ústí nad Orlicí tuší, že obchvatu se jen tak nedočká, byť s ním v územním plánu počítá.

„Česká Třebová stran té tranzitní dopravy je v daleko složitější situaci, než jsme my. Myslím si, že obchvat Ústí i České Třebové je opravdu velká budoucnost. Navíc prostupnost územím je v případě České Třebové lepší než v našem případě. Obchvat by měl vést přes zahrádkářskou kolonii, což vyvolává negativní reakce,“ uvedl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Drobného posunu k lepšímu se ale Česká Třebová dočká. ŘSD pravděpodobně příští rok hodlá vybudovat kruhovou křižovatku u firmy Korado. „Kruhový objezd u společnosti Korado by měl být vstupní branou na obchvat,“ řekl Řehák.