Nemocní z dálky nebudou muset na ozařování dojíždět, dostanou hotel

  10:20
Neobvyklou službu nabízí provozovatel onkologického centra v Pardubicích, společnost Multiscan. Pro pacienty s nádorovými onemocněními z hořovické nemocnice, kteří se přijedou léčit s rakovinou, zajistí hotel v centru Pardubic.

Budova klinické onkologie v Pardubicích, kterou nechal v roce 2019 postavit majitel společnosti Multiscan Sotirios Zavalianis. | foto: Multiscan

Nemocnice v Hořovicích patří stejně jako Multiscan do AKESO holdingu Sotiria Zavalianise.

Na české poměry jde o zcela výjimečnou službu, neboť pacientům z nemocnice v Hořovicích společnost bezplatně zajistí nejen dopravu, MHD kartu, ale také ubytování. 

Jakmile to dovolí epidemiologická situace, jsou pro pacienty, kteří budou v Pardubicích trávit kvůli léčbě i několik týdnů, přichystány i volné vstupenky po pardubických pamětihodnostech a za zábavou.

Zda je léčba v Pardubicích pro konkrétního pacienta vhodná, musí ale nejdříve posoudit lékař.

„Nejdůležitější je vyhodnotit zdravotní stav pacienta, to znamená, zda je vhodný například v případě Hořovic pro převoz do našeho centra. Následně mu jsou pak provedena vstupní vyšetření a navržen několikatýdenní plán ozařování. Léčebný postup a další aktivity v podobě zajištění ubytování a dopravy jsou výsledkem práce týmu kolegů,“ uvedl vedoucí lékař Komplexního onkologického centra Pardubického kraje Karel Odrážka.

Pacienti z regionu budou na léčbu sváženi

Novinku zavádí společnost i v samotném Pardubickém kraji. Pacienty z regionu na ozařování totiž začaly zdarma dopravovat vozy Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice.

„Frekvence výjezdu aut závisí na počtu pacientů vhodných k ozařování, které k léčbě na našem pracovišti doporučí ošetřující onkolog. Cesty se snažíme efektivně plánovat podle předem navrženého ozařovacího plánu a místa jejich bydliště,“ uvedla mluvčí Multiscanu Naďa Hloušová.

Velké vozy odvážejí pacienty ze Svitav, Ústí nad Orlicí a z Chrudimi. Právě v těchto městech má Multiscan ambulance klinické onkologie, odkud posílá pacienty na ozařování. Lineární urychlovače fungují pouze v krajském městě.

Boj s rakovinou až dosud komplikovalo mnoha lidem ve venkovských částech Pardubického kraje složité cestování na ozařování do Pardubické nemocnice.

„Zjistili jsme, že mnoho lidí má potíže s dojížděním, těžko shání sanitky. Tak tuto službu budeme zdarma poskytovat my,“ řekl Sotirios Zavalianis.

Ten předpokládal, že firma rozjede novou službu pro pacienty už minulý rok, nakonec i v souvislosti s koronavirem k tomu došlo až nyní.

Novou službu doplnila i nabídka pro pacienty z jiných krajů, kteří mají zájem o ozařování v Pardubicích.

„Přibrali jsme si i onkologické pacienty sesterské nemocnice v Hořovicích a nabídky nyní využívají i pacienti z Fakultní nemocnice v Olomouci, kde v současné chvíli probíhá obnova přístrojového vybavení,“ uvádí výkonná ředitelka AKESO holdingu Martina Kulštejnová.

V Pardubickém kraji v péči o onkologicky nemocné zajišťuje Multiscan radioterapii, ambulantní část klinické onkologie a také špičkovou diagnostiku. Pod Pardubickou nemocnici zase spadá lůžkové oddělení a zároveň komplexní onkochirurgická péče.

V minulosti někdejší hejtman Pardubického kraje Radko Martínek (ČSSD) kritizoval, že hlavní výnosy z provozu onkologického centra získává soukromá společnost. Jeho snaha to změnit ztroskotala.

Společnost Multiscan vybudovala nové lůžkové oddělení a předala jej zdarma nemocnici. Spory mezi krajem a soukromým zdravotnickým zařízením vedly k tomu, že specializované pracoviště v roce 2009 ztratilo status samostatného komplexního onkologického centra a získalo jej zpět až po šesti letech, kdy se spory už urovnaly.

Multiscan v roce 2019 otevřel novou budovu klinické onkologie v areálu Pardubické nemocnice za sto milionů korun. Do nové čtyřpodlažní budovy se přesunuly mimo jiné ambulance chemoterapie a stacionář pro aplikaci chemoterapie a biologické léčby.

Od roku 2019 funguje jako další detašované pracoviště i onkologické oddělení Nemocnice Hořovice.