Klíčový verdikt o spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví padne do jara

  10:20
Záporné, nebo kladné stanovisko k projektu modernizace spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic vydá ministerstvo životního prostředí do dubna. Úředníci zhodnotí vliv zařízení na životní prostředí a budou brát v potaz námitky, které lidé před týdnem vznesli na veřejném projednání.

Stará spalovna nebezpečného odpadu u Pardubic | foto: Michal Klíma, MAFRA

Argumenty zazněly a nyní se čeká na verdikt. Ten úředníci ministerstva životního prostředí musí vynést do půl roku. Zda spalovna firmy AVE CZ v Rybitví dostane kladné, či záporné stanovisko EIA, bude klíčové pro další vývoj mnohaletého procesu.

„Ministerstvo na základě veřejného projednání vyhodnotí všechny získané podklady – zpracovanou dokumentaci, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených obcí, mezi nimi i města Pardubice, připomínky přednesené na veřejném projednání a nezávislý oponentní posudek, a vydá závazné stanovisko, zda je stavba z hlediska vlivu na životní prostředí přípustná, či nikoliv,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.

Pokud zazní kladné stanovisko, tak firma AVE CZ může slavit. Sice nebude mít ještě stavební povolení, ale překoná důležitou metu. „Kladné stanovisko EIA je nezbytné pro získání povolení na modernizaci,“ řekl na veřejném projednání Petr Slezák z ministerstva životního prostředí, který debatu řídil.

A logické tak je, že zástupci firmy AVE CZ doufají, že se jim napotřetí podaří klíčové razítko získat. „Plánovaná spalovna bude stát na nejmodernějších technologiích, které jsou dnes ve světě dostupné. Bude doplněna několikastupňovým čištěním spalin tak, aby splnila do posledního detailu přísné emisní limity. Autorizované studie také dokládají, že nedojde k jakémukoli ohrožení zdraví obyvatel ani životního prostředí,“ uvedl jednatel AVE CZ Aleš Hampl.

Podle zástupců společnosti patřící do portfolia známého českého miliardáře Daniela Křetínského dopadlo veřejné projednání dobře. „Společnost AVE CZ se vypořádala se všemi připomínkami, stejně jako zapracovala připomínky v dalších souvisejících studiích. Jmenovitě například v rozptylové studii, hlukové studii, studii posuzující produkci odpadů, dopravní studii, studii posuzující vliv zařízení na klimatické změny, studii posuzující vlivy na veřejné zdraví a dalších,“ uvedla mluvčí firmy Pavla Ivácková.

Pohled zástupců pardubické radnice, kteří proti záměru vehementně vystupovali, je však diametrálně odlišný. „Přepracovaná dokumentace i přes její úpravy a doplnění stále vykazuje značné nedostatky, spuštění spalovny proto považujeme i nadále za nepřípustné,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

Primátora Jana Nadrchala pak irituje, že i když ministerstvo opět shledá dokumentaci EIA jako nedostatečnou, tak pro firmu AVE CZ nic nekončí. Může to prostě zkusit znovu.

„V současné době je to bohužel ze strany státu nastaveno tak, že se uskuteční veřejné projednání, z něhož vzejdou námitky, a následně je dokumentace vrácena k doplnění. Zpracovatel poté dokumentaci právě na základě podaných připomínek přepracuje, znovu podá žádost, znovu se koná veřejné projednání a takto je to pořád dokola,“ uvedl primátor Nadrchal.

Město Pardubice, obce v okolí ani veřejnost spalovnu nechtějí. Staví se proti ní 16 let. Společnost tam chce spalovat až 20 tisíc tun průmyslového a nemocničního odpadu za rok, což s dvoutýdenní odstávkou představuje ročně 7 500 provozních hodin.

Firma opakovaně přepracovávala dokumentaci, veřejné projednání se konalo třikrát, poslední bylo před týdnem.