Nálezkyni mincí vyplatí almužnu. Je to podle tabulek, brání se kraj

Žena, která našla na zorané louce nedaleko Plchůvek na Choceňsku pět set let staré mince, dostane nálezné 10 200 korun. Kulturně-historická hodnota pokladu z let 1471 - 1616 je však 892 tisíc. Zatímco Pardubický kraj vyplácí poctivcům odměnu podle schválených směrnic, sousední regiony dávají za odevzdání pokladu i víc.

Nalezený poklad z Plchůvek u Chocně má kulturně-historickou hodnotu 892 tisíc korun, nálezkyně však dostane jen zlomek peněz. | foto: Pardubický kraj

„Cena nálezného byla stanovena v maximální výši podle obsahu stříbra a zlata v mincích,“ uvedl k odměně za nález v Plchůvkách náměstek hejtmana Roman Línek.

Podle zákona tomuto postupu nelze vytknout nic, nálezné se vypočítává podle obsahu vzácných kovů v nalezeném depotu. Jejich hodnota byla v tomto případě 100 tisíc korun, z ní je desetiprocentní nálezné deset tisíc korun.

Fotogalerie

Krajští radní však mají ještě další možnosti, jak poctivého nálezce odměnit. Poklady lze totiž oceňovat nejen podle hodnoty kovu, ale i hodnoty tržní a kulturně-historické. Ta poslední bývá několikrát vyšší než tržní. 

To se týká i 461 mincí nalezených u Plchůvek. A v kontextu vyčíslené kulturně-historické hodnoty je výše nálezného spíše úsměvná.

Hejtmanství se však brání tím, že postupuje podle směrnic, které krajští politici přijali.

V sousedním kraji Vysočina se k nálezcům chovají poněkud velkoryseji. Radní razantně navýšili například odměnu nálezci historického pokladu od Ujčova na Žďársku před třemi lety. 

Lesník, který džbán s 284 mincemi předal Muzeu Vysočiny v Jihlavě, dostane odměnu 108 tisíc korun. Je to o 80 tisíc vyšší suma, než na kterou měl nárok ze zákona.

„Vedli jsme diskuzi, z jakých částek a jakých základů budeme v takových případech vycházet. Stanovili jsme patnáct procent tržní hodnoty nálezu,“ vysvětlil hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

I v Pardubickém kraji by archeologové uvítali, kdyby byli krajští radní k nálezcům štědřejší.

„Kraj se musí rozhodnout, zda chce zachovat kulturně-historické hodnoty, nebo striktně dodržovat zákon. Obojí dohromady nepůjde,“ řekl archeolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě David Vích.

Spolu s kolegy se obává, že některé z nalezených pokladů skončí raději v soukromých sbírkách, kde za ně sběratelé nabídnou nálezci podstatně větší sumu, než tabulkový výpočet.

Za denárový poklad dostal nálezce dva miliony

„Pokud by nálezné respektovalo i historickou hodnotu nálezu, ukázal by kraj, že si takových historických nálezů cení,“ dodal Vích.

Přitom před třemi lety odměnili krajští radní nálezce denárového pokladu u Chýště na Pardubicku dvěma miliony korun

Znalecký posudek zadaný u Národního muzea v Praze tehdy potvrdil předpoklady o unikátnosti nálezu a vyčíslil kulturně historickou hodnotu mincí na částku 23,5 milionu korun. Zástupci kraje jako zřizovatele muzea přihlédli k obecné právní normě, podle níž nálezné činí desetinu ceny nálezu.

„V tomto konkrétním případě se jedná o částku ve výši dvou milionů korun. Kdybychom postupovali dle památkového zákona, kde se odměna stanovuje z ceny drahého kovu, ze kterého je vyroben, činilo by nálezné přibližně jedenáct tisíc korun. Tato zanedbatelná částka by znamenala ztrátu motivace pro další nálezce v budoucnosti, což může vést k neodevzdání podobných hodnotných nálezů,“ řekl tehdy hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

Desetinový podíl nálezného, tedy 340 500 korun, dostane také oznamovatel 3000 let staré bronzové nádoby - takzvané situly, kterou našel v obci Kladina na Pardubicku.

Také za nalezenou bronzovou nádobu v Kladině na Pardubicku dostane nálezce nepoměrně víc peněz. „Materiál je sice bronz, ale jde o římskou nádobu, jejíž historická hodnota je někde jinde,“ uvedl Línek.

Podle něj ne každý kraj nálezné vyplácí. „Na sousedním Slovensku dokonce za neodevzdaný poklad zavírají do vězení,“ řekl Línek.

Nálezkyně pokladu u Plchůvek však udělala vše, aby mohli archeologové poklad zajistit.

„Chtěl bych vyzdvihnout, že se nálezkyně zachovala příkladně, díky ní mohli archeologové místo dohledat a všechny mince šetrně vyzvednout,“ dodal náměstek.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě počítá s představením tohoto pokladu veřejnosti například v rámci Muzejní noci a poté bude patřit do nově budované stálé expozice o historii Vysokého Mýta.

Odměna čeká i na nálezce dukátového pokladu

Na odměnu čeká také nálezce takzvaného dukátového pokladu u Králík. Ten obsahoval šedesát zlatých dukátů ze 16. a 17. století, jedinečný soubor mincí zahrnuje i osmanské ražby. I on by měl mít nárok na odměnu ve výši do deseti procent hodnoty pokladu. 

„Budu kolegům navrhovat, aby mu byla vyplacena,“ řekl náměstek Línek.

Za denárový poklad století získal nálezce dva miliony korun: