Svitavy odhalí zrestaurovaný betlém po Němcích, délkou předčí i Proboštův

  14:44
První adventní neděli se veřejnosti ukáže kompletně zrestaurovaný Velký svitavský mechanický betlém. Práce na 15 metrů dlouhém díle trvaly deset let. Soubor několika set figur a staveb výjimečné umělecké kvality rozpohyboval betlémář Kamil Andres spolu s dalšími restaurátory.

Dokončený svitavský mechanický betlém měří na délku patnáct metrů. Jde o soubor menších betlémů v jednom celku. | foto: Tomáš Kubelka

Více než 600 malebných dřevěných postav včetně dokonale zpracovaných budov a především 62 pohyblivých mechanik je unikátním dokladem tradičního betlémářského řemesla.

Betlém vznikal mezi lety 1826 až 1942 a je složen z několika menších betlémů, které jsou prací svitavských betlémářů z řad sudetských Němců, kteří žili ve Svitavách do konce druhé světové války.

Když v roce 2012 začali svitavští muzejníci v atriu muzea stavět na provizorních stolech ty nejzachovalejší figury a stavby, jako byla jeskyně se svatou rodinou, andělskou hudbou, stády ovcí, královským průvodem či řemeslníky, sami byli překvapení, jak velký betlém sestavili. Čtyřmetrová ochutnávka betlému se zajímavým osudem byla sotva třetinová.

„Původně jsme plánovali, že by betlém mohl být dlouhý asi deset metrů, ale teď už víme, že to bude patnáct metrů a bude vysoký dva a půl metru. Bude opravdu monumentální,“ věděla už před několika lety někdejší ředitelka Blanka Čuhelová. Betlém tak svojí velikostí dokonce předčí i slavný Třebechovický Proboštův betlém.

O první adventní neděli 27. listopadu při vernisáži v 15 hodin bude moci veřejnost zhodnotit, jak se deset let trvající usilovná práce restaurátorů povedla. Betlém bude totiž v celé své kráse prezentován v Městském muzeu a galerii ve Svitavách v rámci vernisáže vánočních výstav.

„Svitaváci i návštěvníci města budou moci každý rok zhlédnout tuto nádheru v muzeu vždy během vánočních výstav do doby, než bude betlém vystaven v nových prostorách Muzea mechanických betlémů, na které máme zpracovaný projekt,“ uvedl ředitel muzea ve Svitavách Hynek Stříteský.

Osud betléma je úzce spojen s nelehkou historií města po druhé světové válce. Ještě v roce 1922 bylo ve Svitavách napočítáno 49 majitelů velkých betlémů, těch menších v domácnostech bylo však nepočítaně. Rok 1945 přinesl s odsunem Němců, kterých ve Svitavách žilo téměř 90 procent, i zkázu svitavských betlémů.

Podle dochovaných pramenů se ještě v roce 1945 stavělo ve městě na 400 jesliček. Řada z nich byla nedlouho poté zničena. Některé figurky, které si Němci nestačili vzít s sebou, skončily jako dětské hračky. Třeba budovami si lidé zkrášlovali zahrady a ty ostatní byly přinejlepším vystaveny v oknech mezi květináči jako ozdoby.

Betlém málem sežral brouk

Zkonfiskované betlémy, které ve Svitavách zbyly, dva roky po válce nově vzniklé muzeum poprvé zcelilo do jednoho souboru a na několik let i vystavilo. Na přelomu 50. a 60. let však přišla zkáza.

Budigovu vilu, kde muzeum sídlilo, napadla dřevomorka a figurky bezu ladu a skladu uložené v krabicích skončily po dobu osmileté rekonstrukce muzea ve vlhkém sklepě. Do nově přetvořeného muzea dělnického hnutí betlém ideově nezapadal a řešilo se, co s ním. Jen díky několika málo osvíceným jedincům z Východočeského muzea v Pardubicích neskončil na skládce a ve velmi špatném stavu byl převezen do Pardubic, kde se stal součástí sbírek.

„S rekonstrukcí jsme začali v roce 2012, kdy se betlém po dlouhých a složitých jednáních, která trvala více než 20 let, konečně přestěhoval do Svitav. Další úspěch přišel v roce 2015, kdy byl prohlášen kulturní památkou České republiky,“ řekla Blanka Čuhelová, dnes kurátorka svitavského muzea, k období, kdy se restaurátorské práce rozjely naplno.

Celá řada renomovaných restaurátorů strávila nad betlémem tisíce hodin. „Byli to v průběhu let Šárka a Petr Bergerovi, Renata Vašicová, Vendula a Jiří Látalovi, Jana Kovandová a Martina Blahník Lušková. A také Kamil Andres, který zrekonstruoval všechny mechaniky a celý betlém nově postavil a rozpohyboval,“ přiblížil zásluhy restaurátorů ředitel svitavského muzea Hynek Stříteský.

Betlém byl před deseti lety po převezení do města ve velmi špatném stavu. Na mnoha předmětech chyběly celé části, které bylo nutno znovu vyřezat.

„Některé figury a předměty byly v průběhu let necitlivě přemalovávány nebo jim zcela nebo alespoň zčásti chyběla polychromie. Některá torza původních pohybových mechanismů jsme našli ve sklepě. Je až neuvěřitelné, že je restaurátor dokázal opravit a rozpohybovat,“ řekla ke znovuzrození betléma už dříve Blanka Čuhelová.

Mechanický betlém by měl být definitivně umístěn v novém Muzeu mechanických betlémů ve Svitavách, které by mělo vzniknout přestavbou historického objektu vedle Ottendorferovy knihovny. Muzeum spolu s městem požádalo o spolufinancování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.

„Muzeum mechanických betlémů, jediné v ČR, by mělo být dokončeno v roce 2027. Čeká nás tedy dalších pět let náročné práce, ale věříme, že se podaří tento náš sen naplnit a Velký svitavský mechanický betlém se přemístí do samostatného objektu, kde bude vystaven celoročně,“ dodal Stříteský.

Podívejte se, jak vypadal svitavský betlém ještě v roce 2019: