Langrova vila dostává historickou podobu, lešení půjde dolů ještě letos

  9:08
Bohatě zdobené a v detailech dodnes zachovalé vile, kterou si na konci 19. století nechal postavit svitavský továrník Julius Langer, se vrací původní lesk. Náročná oprava největší dominanty a nejvýraznější památky Svitav vstupuje do finální fáze.

Langrova vila ve Svitavách prochází náročnou opravou za 35 milionů korun. V celé své kráse se ukáže ještě letos. | foto: Ditta Kukaňová

V polovině září, v půlročním předstihu před avizovaným termínem dokončení oprav historické Langrovy vily, se obyvatelům Svitav ukáže to hlavní. Opravené zdi s bohatou štukovou dekorací, které spíše než vizáž rodinné vily navozují dojem aristokratického sídla.

„Termíny se nám daří díky kvalitně odvedené práci stavební firmy zkrátit. V druhé polovině září bude lešení z vily pryč. V současné době zhruba dvě desítky dělníků natírají fasádu finální barvou,“ oznámil starosta Svitav David Šimek k pískovému odstínu, se kterým se původně vůbec nepočítalo. 

Ještě loni vše nasvědčovalo tomu, že fasáda bude šedozelená, podrobnější sondy v rámci stavebně historického průzkumu předurčily fasádě nakonec jiný odstín.

„Když se dělníci dostali do nejhlubších vrstev omítek, objevil se zelený odstín, o kterém jsme vůbec nevěděli. Neprozradily to ani dobové pohlednice. Restaurátoři ale pokračovali dál a narazili na barvu, která byla odsouhlasena všemi stranami včetně památkářů,“ řekl historik města Radoslav Fikejz.

Je jisté, že Langrova vila se znovu stane architektonickým skvostem. Na téměř 130 let staré budově budou nové nejen fasády, ale i ozdobné klempířské prvky, kterými je střecha doslova posetá.  

„Zjistili jsme, že stav věží a některých tesařských konstrukcí je ve velmi špatném stavu, a proto jsme se rozhodli, když už stojí lešení, že provedeme i rekonstrukci střechy,“ dodal Šimek.

Kromě toho byl dokončen nový uzemňovací systém, dělníci finalizují také rekonstrukci západní terasy, která bude de facto novou stavbou. 

„U původní terasy byl při průzkumných pracích zjištěn špatný stavebně-technický stav. Trpěla zejména vlhkostí. Nová terasa bude mít o jeden stupeň schodiště méně. Dostane se tak do původního stavu z třicátých let,“ sdělil místostarosta Pavel Čížek k vícepracím, které rekonstrukci vily prodražily na 35 milionů korun.

V posledních týdnech dělníci také začali řešit umístění ochranných prvků proti usedání holubů, tak aby co nejvíc ochránili fasádu před znečištěním.

Restaurátory překvapily vlaštovky

Langrova vila, kterou navrhl v historizujícím stylu v roce 1888 brněnský architekt Germano Wanderley, nachystala stavbařům i jedno nečekané překvapení. Nad lodžií do parku se podařilo restaurátorům objevit ojedinělou malbu poletujících vlaštovek.

Po bližším průzkumu zjistili, že jde o pozdní malby z počátku 20. století. 

„Nalezeny byly ve vrstvách nátěrů na podhledech kleneb na terase západní strany. S největší pravděpodobností je zde nechal realizovat někdo z rodiny továrníků Langrů. Bohužel signatura autora, případná datace, zde nalezena nebyla,“ uvedla v posledním vydání městského zpravodaje Naše město restaurátorka Martina Bednářová, která na celou rekonstrukci dohlíží coby dozor památkářů.

V dalších letech čekají vilu kromě renovace stropních výzdob v chodbách ještě úpravy jejího okolí včetně opravy fontány, nových stezek a zeleně.

Do roku 2022, kdy uplyne 130 let od dostavby Langrovy vily, je v plánu také slavnostní nasvícení budovy.

Historie Langrovy vily

Historický snímek Langrovy vily ve Svitavách

Historický snímek Langrovy vily ve Svitavách

Langrovu vilu navrhl v historizujícím stylu v roce 1888 brněnský architekt Germano Wanderley pro svitavského majitele dřevozávodu Julia Langera. Rodinnou vilu architekt David Vávra ve svém cyklu Šumná města nazval zmenšenou kopií drážďanského zámku Zwinger. Vlastníkem vily se po smrti otce Julia stal Robert Langer. Ekonomická krize a jeho rozmařilý život dovedl rodinný podnik k úpadku.

„V roce 1933 majetek získala svitavská spořitelna jako zástavní právo. Téhož roku vilu za 6 tisíc korun ročně pronajala městu, které v ní zamýšlelo otevřít úřadovnu nové radnice. Až roku 1942 se Svitavy rozhodly vilu zakoupit a parkovou zahradu zpřístupnit veřejnosti,“ řekl historik svitavského muzea Radoslav Fikejz.

Po roce 1945 budova Langrovy vily nadlouho zůstala v téměř původním stavu. Později dostala v té době obvyklou šedou fasádu zakrývající bohatou štukovou výzdobu.

Rozlehlá budova se může pyšnit na svou dobu řadou technických vymožeností. Patří k nim i dřevěné žlaby na půdě, které slouží ke svodu dešťové vody vnitřkem budovy tak, aby trubky nenarušovaly venkovní ráz budovy. Pro služebnictvo byla určena podzemní chodba, která spojovala vilu s konírnou.