Stížnost přišla pozdě. Větrníky na Chrudimsku překonaly první překážku

  11:12
Odpůrci větrné elektrárny na Františkách, kteří na konci roku podali ke krajskému soudu návrh na neplatnost místního referenda, neuspěli. Soud se podnětem odmítl zabývat, neboť nepřišel v časové lhůtě dané zákonem. Investor začne s přípravou, hotovo chce mít v roce 2027.

Šest hodin a devět minut. Přesně o takhle dlouhý časový úsek lidé z František, kteří nesouhlasí s projektem nové větrné elektrárny na hranicích CHKO Žďárské vrchy, prošvihli možnost, aby se jejich argumenty soud zabýval. Stěžovatelé svůj návrh totiž nepodali v zákonné časové lhůtě.

„Vzhledem k tomu, že návrh došel soudu dne 21. 11. 2023 ve 22 hodin a 9 minut, přičemž desetidenní lhůta k podání návrhu začala běžet dne 12. 11. 2023 a uplynula v 16.00 hodin dne 21. 11. 2023, dospěl soud při jednání dne 10. 1. 2024 k závěru, že jde o návrh opožděný, a proto jej v situaci, kdy zmeškání lhůty pro jeho podání nelze prominout, odmítl,“ stojí v usnesení soudu.

Odpůrci větrníku napadli platnost referenda v Krouně. Bylo chybné, tvrdí

Podle starosty Krouny Petra Schmieda se protistrana odvolávala na vyvěšení výsledků referenda na elektronické úřední desce 13. listopadu. „My jsme výsledek referenda na budově obecního úřadu zveřejnili ihned poté, co byly známy výsledky referenda, tedy v sobotu 11. listopadu. Tvrdili, že jsme výsledek referenda nezveřejnili ve stejný den na elektronické úřední desce. Soud však konstatoval, že úřední deska je pouze jedna a má svoji fyzickou a elektronickou část,“ řekl starosta Krouny, podle něhož je pravda, že výsledek referenda se na elektronické úřední desce objevil až v pondělí.

Zákonnou povinnost však obec splnila, neboť výsledek referenda zveřejnila na webových stránkách v hlavní sekci aktualit. Krajský soud má za to, že umístění oznámení bylo předvídatelné a snadno dohledatelné.

„V soudní praxi se ustálil názor, že písemnost nemusí být zveřejněna na webu obce jen v sekci nazvané Úřední deska. Jakkoliv je vhodné zveřejňovat listiny v sekci nazvané Úřední deska, je-li zřízena, zákonu neodporuje, pokud je listina zveřejněna i v jiné sekci, která je pro běžného uživatele předvídatelná a snadno dohledatelná,“ uvádí se v rozsudku.

Soud hlasování zaznamenal

I sami navrhovatelé u soudu uvedli, že zveřejnění výsledků hlasování na webu obce zaznamenali. Odpůrci elektrárny měli možnost podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Svoji možnost však nevyužili.

Vedení obce si v následujících týdnech chce nechat zkontrolovat návrhy smluv, které společnost PV Consulting obci předložila. „Abychom na něco nenaletěli, oslovíme jednu renomovanou advokátní kancelář, aby zkontrolovala, zda je smlouva výhodná a není v ní nějaká právnická klička,“ dodal starosta Schmied.

Investor elektrárny, která by i s lopatkami měla dosahovat do výšky 200 metrů, lidem slibuje řadu výhod. Jednou z nich je levnější elektřina pro obyvatele Krouny. Po dobu pěti let garantuje cenu silové elektřiny na úrovni 3 Kč/kWh. Firma slibuje přilepšit i obecnímu rozpočtu.

Vyšší než Devět skal. Chalupáři se na hranici CHKO obávají větrné elektrárny

Za pronájem pozemku v lesním porostu předesílá 300 tisíc korun ročně za každý instalovaný megawatt výkonu. Elektrárna s výkonem 6,5 MW by tak do obecního rozpočtu ročně přinesla po celou dobu životnosti elektrárny téměř dva miliony korun.

Podle jednatele společnosti PV Consulting se v letošním roce naplno rozběhne příprava projektu.

„K odbornému a nezávislému posouzení, zda VTE na Františkách stát může nebo ne, dojde během schvalovacích procesů příslušnými orgány státní správy. Čekali jsme, jak dopadne referendum, i na soudní přezkum. Začínáme pracovat na dokumentaci k projektu. Čeká nás biologický průzkum, proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí a samozřejmě i posouzení případné kolize s okolní infrastrukturou,“ řekl Vavrečka.

Elektrárnu, která má ročně uspořit spálení 360 tisíc tun uhlí, chce firma uvést do provozu v roce 2027.

20. května 2023