Kraj postaví cedule na hranicích Čech a Moravy, hejtman se sešel s autory čar

  18:32
Hraničáři, kteří partyzánsky bílou barvou na přelomu dubna a května vyznačili na Svitavsku a Vysočině hranici Čech a Moravy, zřejmě docílí svého. Hejtman kraje Martin Netolický kývl na požadavek Moravské národní obce na vyznačení historické hranice hnědými dopravními značkami, které upozorňují na turistický cíl.

„Bavíme se o variantě, která by spíše než na přechod hranice z Čech na Moravu, upozorňovala na existenci historické hranice obou zemí. Je to varianta, která nemůže nikoho urazit a zároveň zájemce upozorní, že dnešní územně správní členění není tam, kde bylo historicky. Nepůjde o žádný historický a politický kontext,“ uvedl po společném jednání se zástupci Moravské národní obce hejtman Martin Netolický. 

Dopravní značky chce kraj zaplatit a osadit na šesti úsecích silnic I. a dvou úsecích silnic II. tříd.

„Nechci jásat předčasně. Jakmile se označení na hranicích objeví, budeme samozřejmě rádi, že hranice označená bude. Počkáme si ale až na reálný výsledek. Byl jsem už svědkem mnoha nedodržených slibů,“ řekl archeolog Ondřej Mlejnek, který spolu s dalšími „hraničáři“ místa na Svitavsku a Vysočině vyznačili.

Kraji Moravská národní obec už poskytla grafické podklady, jak by značky mohly vypadat.

Zda se na hranicích objeví český lev a moravská orlice společně na jedné ceduli, nebo bude z každé strany obou zemí jasné, do jaké země řidiči vjíždějí, je zatím v jednání. „Rozhodně jsme pro druhou variantu,“ zastává Mlejnek variantu, kterou za zastánce moravské myšlenky přednesl i na úterním jednání s hejtmanem.

Moravanům se nelíbí společná značka

Nápis Historická hranice Čech a Moravy na obou značkách pro každý směr silnice je podle něj nevhodná hned ze tří důvodů.

„Za prvé toho bude na jedné značce moc a nebude to vypadat graficky pěkně, za druhé bychom se měli držet jednotného vzhledu, když už máme značku Historická hranice Moravy a za třetí by se v tom mohli lidé ztrácet. Hranice se v území různě klikatí a lidé snadno ztratí informací, zda vjíždí do Čech nebo na Moravu,“ vysvětlil Mlejnek s tím, že debata ještě není uzavřená.

„Investorem však bude Pardubický kraj a pokud bude chtít mít všechno na jedné značce, těžko s tím něco uděláme,“ dodal jeden ze spoluautorů čar na hranicích Čech a Moravy.

Morava není v Čechách

Na silniční nápisy v Pardubickém kraji, na Vysočině a v Jihočeském kraji navazuje také nová iniciativa Morava není v Čechách.

Smyslem projektu spolku Společnost pro Moravu a Slezsko je upozornit na fakt, že Česká republika se skládá ze tří historických zemí – Čech, Moravy a Slezska a že Morava není a nikdy nebyla součástí Čech, ačkoliv to podle autorů nového webu bývá někdy mylně uváděno. 

„Hlavním cílem je zabránit nešvaru, kdy je celá Česká republika označována jako Čechy,“ vzkazují autoři webu.

Ti chtějí zároveň přesvědčit veřejnost, aby pokud bude svědkem, kdy je v médiích celá Česká republika, případně přímo Morava, označována jako Čechy, nahlásila takový případ do webového formuláře. Zástupci iniciativy  poté upozorní autora výroku na jeho omyl a požádají ho o omluvu a uvedení na pravou míru.