Kraj chystá proměnu pardubického zámku podle architektky Evy Jiřičné

  8:20
Architektka a designérka Eva Jiřičná a její pražský ateliér AI DESIGN navrhly proměnu pardubického zámku, v němž by mělo vzniknout společenské centrum s reprezentativním sálem.

Centrem severního traktu zámeckého paláce má být společenský sál ve třetím podlaží. Ten byl v době svého vzniku druhým největším sálem v Čechách po Vladislavském sále na Pražském hradě. | foto: Návrhy studia AI-DESIGN

Radní Pardubického kraje udělali důležitý krok k tomu, aby se vize známé architektky Evy Jiřičné týkající se pardubického zámku proměnily v realitu. 

Hledají zhotovitele prováděcího projektu na přeměnu severního křídla na společenské a kulturní centrum podle její studie. Vedle toho vypsali zakázku i na projekt návštěvnického centra podle studie TRANSAT architekti. Pro vítěze zakázky budou již hotové studie závazné.

„Chceme mít hotové projekty tak, abychom mohli úspěšně čerpat prostředky z evropských fondů. Jen z krajského rozpočtu bychom na tyto stavby v aktuální situaci rozhodně neměli,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

V příštím roce skončí rekonstrukce ve dvou třetinách pardubického zámku. Zbývat bude jeho severní křídlo nad vstupem z mostku, které má sloužit kulturnímu životu. 

Jádrem reprezentativních prostor bude společenský sál ve třetím podlaží. V rámci nového projektu Evy Jiřičné se k sálu dostaví reprezentativní foyer o podlaží níže a také zázemí pro catering, šatny a hygienické zázemí. 

Propojí se tak druhé a třetí podlaží, aby oba velké sály severního křídla tvořily organický celek. Díky tomu budou cenné prostory rytířských sálů ušetřeny větších společenských akcí.

Součástí návrhu je i včleněné nové reprezentativní schodiště. Náklady kraj odhaduje na 120 milionů korun. Pardubický kraj zároveň plánuje nové využití prostor po odstěhování Východočeské galerie do Automatických mlýnů, kde by mělo podle návrhu architekta Petra Všetečky z ateliéru TRANSAT architekti vzniknout návštěvnické centrum. 

Místo původně plánované celkové rekonstrukce za 82 milionů nyní kraj připravuje první etapu v hodnotě do 65 milionů.

„Zatím jsme ve fázi projektů, k realizaci budeme moci přistoupit až v okamžiku, kdy budeme mít jasné financování. Pro nás je klíčové dokončit na zámku celou obnovu hlavního paláce a funkčně zprovoznit chybějící návštěvnické centrum. 

Ostatní záměry musíme posunout v čase a věřím, že i v dalším období dotace z Evropské unie na takto významné památky nevymizí,“ uvedl Línek.