Úřad vydal výjimku pro chvaletickou elektrárnu, spor však trvá dál

  17:04
Chvaletická elektrárna získala od Krajského úřadu Olomouckého kraje časově omezenou výjimku z nových evropských emisních limitů. Ekologická organizace Greenpeace se proti rozhodnutí odvolá k ministerstvu životního prostředí.

Elektrárna Chvaletice | foto: Michal Klíma, MAFRA

Chvaletická elektrárna chtěla, aby nové evropské limity pro vypouštění rtuti a oxidů dusíku mohla po roce 2021 překračovat. Pro rtuť žádala osmiletý odklad.  

Krajský úřad Olomouckého kraje nyní souhlasil s emisní výjimkou, která elektrárně miliardáře Pavla Tykače dává na splnění norem týkajících se rtuti o dva roky méně.

Z rozhodnutí úřadu také vyplývá, že provozovatel elektrárny, firma Sev.en EC, musí každý rok podrobně reportovat o procesu postupného snižování emisí a po třech letech mu úřad stanoví nový emisní limit.

Elektrárna rozhodnutí respektuje. „Musíme si detailně přečíst uložené dodatečné podmínky a připravit se na jejich naplnění. Jsem rád, že se nám podařilo vypořádat všechny připomínky odvolacího orgánu a že se už nyní můžeme plně soustředit na to, o co celou dobu jde – na samotné snižování emisí,“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Greenpeace: Ať má Tykač stejné podmínky jako ČEZ

Podle Greenpeace je však takové zpřísnění podmínek výjimky zcela nedostatečné a proti rozhodnutí krajského úřadu se organizace odvolá.

„Výjimku odmítáme principiálně. Když už by ji Chvaletice měly dostat, tak je naprosto nepřijatelné, aby byla mírnější, než jaké má ČEZ na svých uhelných elektrárnách. Nejdelší termín na rtuť mají čtyři roky,“ uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Chvaletická elektrárna tvrdí, že modernizaci zahájila ještě před schválením přísnějších pravidel. A že například k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun, přičemž dopad na životní prostředí bude takřka neměřitelný. Smyslem výjimky je podle elektrárny poskytnout firmě více času na nutné investice.

Výjimku elektrárně nejdříve udělili krajští úředníci v Pardubicích. Ministerstvo životního prostředí ale vyhovělo připomínkám a věc vrátilo loni nikoliv do Pardubic, ale kvůli takzvané systémové podjatosti tamních úředníků na Krajský úřad Olomouckého kraje.

„Olomoucký kraj postupoval v řízení mnohem nestranněji, přístup byl férovější, měli jsme prostor vyjádřit námitky, z procesního hlediska to bylo lepší, obsahově mi to o moc lepší nepřipadá,“ uvedl Rovenský.

Rozhodnutí o emisní výjimce opět posoudí ministerstvo životního prostředí a buď v něm najde chyby a vrátí jej zpět, nebo potvrdí. Ani pak ovšem s největší pravděpodobností spor neskončí. 

Pokud bude rozhodnutí z pohledu Greenpeace příliš vstřícné k elektrárně, nepochybně se obrátí ke správnímu soudu. Pokud ale bude příliš přísné, není vyloučeno, že podobnou obranu by zase zvolil jejich protihráč.