D35 nezablokujeme, slibují ochránci přírody. O přechodu pro zvěř pochybují

  15:00
Ochránci přírody ze Šumperka se odvolali proti stavebnímu povolení na menší stavební objekty dálnice D35 v úseku Janov – Opatovec. Mají pochybnosti o přípravě zamýšleného mostu pro zvěř.

Dvě velké komunikace by měla překlenout stavba, která má pomoci při migraci zvířat. | foto: Archiv MAFRA

Nejdál silničáři s přípravou D35 zatím pokročili mezi Janovem a Opatovcem. Na téměř dvanáctikilometrovém dálničním úseku mají ve vlastnictví takřka 90 procent pozemků pod budoucí trasou, na kterou už mají pravomocné stavební povolení. Stavba osamoceného úseku u Svitav má začít příští rok.

Před pár týdny však do jednání o novém dálničním úseku vstoupili ochránci přírody ze Šumperka. Podali odvolání na stavební povolení pro menší stavební objekty, které na jaře vydal Krajský úřad Pardubického kraje.

O stejném spolku bylo naposledy slyšet loni na podzim, kdy se rozhodl sledovat a připomínkovat nové společné územní a stavební řízení pro celý úsek dálnice D35 Litomyšl – Janov. Tehdy jeho členové tvrdili, že nechtějí dálnici zablokovat, a to samé prohlašují i nyní, kdy si vzali na mušku ekologická opatření a největší ekodukt v celé trase dálnice D35.

S šířkou 41,5 metru bude nedaleko Mikulče ve výšce 510 metrů nad mořem na nejvýše položeném dálničním bodě D35 v Pardubickém kraji. Kromě dálnice migrační most pro zvěř překlene i sousední silnici I/35.

„Jako odvolatel máme za to, že jsou důvody, pro které je nutné rozhodnutí změnit,“ napsal v odvolání předseda Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Šumperk Slavomír Bušina.

Ochranáři jsou přesvědčeni, že stavební úřad měl prověřit, zda projekt je v souladu se všemi vydanými podmínkami orgánů ochrany přírody. Konkrétně ekologům jde o dodržení migračních opatření pro obojživelníky a další zvěř, která se v zalesněné oblasti na pomezí Javornického a Kozlovského hřebene bude vyskytovat více než kde jinde.

„Nenapadáme stanovisko, že je slabé nebo že v něm něco chybí. Chceme jenom, aby zájem státu stanovený úředníkem na ministerstvu životního prostředí se přenesl na stavební úřad, který to do svého rozhodnutí přenese. Stačilo závazná stanoviska do rozhodnutí přepsat,“ řekl předseda Českého svazu ochránců přírody Šumperk a dodal, že oblast je citlivou lokalitou, která je jednou z migračních tras z Jeseníků a Orlických hor na Českomoravskou vrchovinu.

„Severské hory patrně trpí pytláctvím a hlavně střety na vozovkách. Migrující zvěři od Šumavy tak přidáváme další a další překážky,“ zmínil.

Je třeba prozkoumat výskyt vzácných živočichů

V souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí by se před zahájením stavebních prací mělo například znovu prověřit výskyt zvláště chráněných živočichů v celé trase dálničního úseku. S velkou pečlivostí by stavbaři měli zakládat také mosty, aby co nejméně došlo k poškození porostů a koryt vodních toků.

Ochránci také upozorňují na stanovisko Městského úřadu v Litomyšli, který přesně stanovil rozmístění kamenných figur a naváděcí zeleně na ekoduktu u Mikulče.

„Závazné stanovisko jasně říká, že výsadba zeleně má být umístěna tak, aby naváděla zvěř do migračních objektů. Stejné je to s oplocením na ekoduktu,“ upozornil Bušina.

Ekologové se obávají, že pokud v rozhodnutí o stavebním povolení stanoviska nebudou, v projektu se opatření nemusejí objevit. Například v případě ekoduktu však k úpravě projektu došlo.

Milan Strnad z projekční firmy Pragoprojekt, která dálniční úsek Janov – Opatovec projektuje, o změně v naváděcí ploše před přechodem pro zvěř informoval na poslední schůzce se starosty okolních obcí, která se konala ve Svitavách.

Projektanti počítají s výsadbou stromů a keřů. Přirozený a bezpečný prostor lesní zvěři mají navodit také dvě tůně a 10 kamenných figur. V prostoru celého ekologického prvku budou vysázeny hlavně keře.

Pro jeleny, srnce či další větší savce, kteří se v oblasti mohou vyskytnout, nepůjde o jedinou migrační trasu. Zvěř se pohodlně dostane pod dálnicí i v úrovni nedaleké estakády přes údolí Třebovky a pod mostem v údolí Dětřichovského potoka.