Opravy krajských silnic váznou, ceny zakázek přitom rostou

  16:18
Seznam odložených oprav na klíčových silnicích II. tříd v Pardubickém kraji se poslední dobou rozrůstá. Hejtmanství se potýká s problémy při soutěžích, a tak řidiči nadále jezdí po rozbitých cestách. Ceny zakázek přitom vzrůstají.

Řidičům se stav silnic nelíbí. Značky opatřili samolepkami. | foto: Martin Švec, MF DNES

Touto dobou už měli řidiči využívající silnici mezi Ústím nad Orlicí a Skuhrovem dávno jezdit po kompletně zmodernizované komunikaci. Jenže místo toho se dál musejí vyhýbat dírám a výmolům.

Rekonstrukce silnice II/315 je jednou z mnoha akcí, které chtěl mít kraj už hotové, ale místo toho s nimi ještě ani nezačal. Opravu trasy dlouhé cca 7 km chtěl kraj zahájit začátkem loňského září a trvat měla čtyři měsíce.

Práce měla zajistit firma Metrostav Infrastructure (MI), jejíž nabídku radní kraje vybrali už loni v srpnu jako nejvýhodnější. Podle registru smluv kraj následně s firmou uzavřel smlouvu za necelých 61 milionů (bez DPH). Práce ale nezačaly, a to vinou kraje.

„Vzhledem k určitým administrativním komplikacím jsme vyhlásili opakované výběrové řízení,“ uvedl nedávno náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek. Za „administrativními komplikacemi“ se skrývá chyba, kvůli níž kraj nejenže smlouvu zrušil, ale musel firmě jako kompenzaci za vlastní pochybení ještě zaplatit 744 tisíc.

Podle dohody o výši kompenzace kraj včas nezveřejnil oznámení o výběru dodavatele. „Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dohody o zániku závazků ze smlouvy o dílo, která ruší smlouvu v celém jejím rozsahu,“ stojí v dokumentu.

Kraji tedy nezbývalo než počátkem března vypsat soutěž podruhé. Firmu MI přitom kvůli soudnímu zákazu účasti ve veřejných zakázkách vyloučil a nakonec vybral sdružení firem Mados MT a M – Silnice. To silnici opraví za 86,7 milionu korun (bez DPH), tedy za více než 25 milionů než dle původně uzavřené smlouvy s MI.

Metrostav přesto jednu velkou zakázku v kraji získal, a to na stavbu přivaděče k D35 kolem Dašic. Smlouva byla uzavřena v půlce května, tedy měsíc před zmíněným soudním verdiktem, který MI zakazuje účast v tendrech. Obchvat má vyjít na necelých 400 milionů bez DPH.

Problémy jsou i jinde

Před nedávnem kraj zrušil také opravu mostu přes Tichou Orlici v Chocni, kde měl rovněž již vybraného zhotovitele. Do opravy klíčové spojnice ve městě se ale nakonec pustí až příští rok. To už však chátrající most bude zatěžkávat zvýšená doprava mířící přes Choceň k nově zprovozněné dálnici D35, která od prosince bude končit v Ostrově. Také v tomto případě bude rekonstrukce dražší.

Hotova měla být dávno také oprava silnice z Hrádku do Ústí nad Orlicí kolem Kerhartic, kterou kraj opravuje od března 2021. Kvůli složitosti s nestabilním terénem v části trasy ale kraj rozdělil opravu na dvě etapy. Opět tak hledal firmu, která rekonstrukci dokončí. Práce se prodlouží i prodraží. Smlouvu s Eurovií uzavřel kraj již v půlce května.

„Samotné staveniště předpokládáme předat 1. července,“ uvedl v květnu hejtman Martin Netolický. Dosud se ale na místě nic neděje.

Podle Eurovie kraj firmě staveniště totiž stále nepředal. „Aktuálně probíhají jednání kolem dílčích technických řešení,“ uvedla mluvčí společnosti Iveta Štočková.

V souvislosti s novou dálnicí D35 mělo být vylepšeno také napojení na mimoúrovňovou křižovatku Dašice ve směru od Komárova. Opravu úseku délky necelých 700 metrů má za 24 milionů provést firma Skanska, s níž Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS PK) uzavřela smlouvu už v polovině března.

Pardubický magistrát následně vydal i rozhodnutí o uzavírce silnice II/322. Práce měly trvat od půlky dubna do konce srpna, ale ani zde se na poškozenou vozovku zatím nesáhlo, a reálně tak hrozí, že se rekonstrukce do prosincového otevření D35 nestihne.

„Prozatím neproběhlo předání a převzetí staveniště z důvodu překážek na straně objednatele,“ uvedl Ondřej Šuch z komunikačního oddělení firmy Skanska.

Na start modernizace nadále čeká také úsek silnice II/312 mezi Libchavami a Chocní, kterou kraj zahrnul mezi dálniční přivaděče. Smlouvu se Strabagem za více než 200 milionů (bez DPH) uzavřela SÚS PK hned začátkem letošního února.

Oprava se bude provádět na tři etapy, přičemž v první fázi má přijít na řadu úsek mezi Libchavami a Rozsochou. Ani téměř půl roku po podpisu smlouvy se ale s pracemi nezačalo.

Autor: