Pardubice postaví domov důchodců, většina míst bude pro lidi s Alzheimerem

  8:18
Pardubičtí zastupitelé rozhodli o stavbě nového domova důchodců pro 150 lidí ve Štrossově ulici. Ovšem už nyní je jasné, že ani to nebude stačit. V krajském městě je obrovský rozdíl mezi nabídkou volných míst v domovech pro seniory a poptávkou.

Umístit svou nemohoucí starou matku či otce v Pardubicích a okolí do domova pro seniory? Často neřešitelný problém. Tím, jak česká populace rychle stárne, vzniká čím dál větší tlak na těch pár lůžek, které jsou momentálně k dispozici ve dvou zařízeních, a to U Kostelíčka a na Dubině. 

„Sociální služby města Pardubic za poslední dva roky zaznamenávají značný nárůst žádostí. Na konci října 2018 evidovaly 862 žádostí, z nichž 300 splňovalo podmínky pro přijetí s tím, že ročně se v domovech uvolní okolo 150 míst. Meziročně tak počet žádostí stoupl o 30 procent,“ uvedla mluvčí radnice Iveta Koubková.

Není tak divu, že na posledním zasedání pardubického zastupitelstva bez nějaké větší debaty a hlavně drtivou většinou hlasů se schválila výstavba nového domova pro seniory. Ze šesti posuzovaných lokalit se na základě analýz vedení města shodlo, že nejlepší variantou pro umístění nového objektu je areál veterinární kliniky ve Štrossově ulici.

„Tým sestavený z odborníků měl za úkol při svém rozhodování zohlednit nejen vhodnou lokalitu či její dostupnost a občanskou vybavenost, jedním z parametrů byla také rychlost výstavby nového objektu a jeho ekonomická, provozní či organizační náročnost,“ uvedl náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký s tím, že se bude stavět na pozemcích města, které umožňují vybudovat moderní domov i s dostatečně velkou zahradou. 

„V rozpočtu města je již pokryta položka 500 tisíc určených na náklady spojené s návrhem stavby, na němž se začne brzy pracovat,“ dodal Rychtecký.

Zastupitelku za Pirátskou stranu Lenku Španihelovou pak v debatě zajímalo, jestli bude v novém domově místo i pro lidi trpící demencí či Alzheimerovou chorobou. 

„Bude tam prostor pro lidi, kteří budou vyžadovat zvláštní režim?“ ptala se politička a odpověď ji musela potěšit. Většina nových lůžek bude totiž právě pro lidi, o které se už rodiny nebudou při nejlepší vůli schopné postarat. 

„Dvě třetiny nového areálu budou právě ve zvláštním režimu pro takto nemocné lidi,“ odpověděl náměstek Rychtecký.

Varianta u Gymnázia Dašická padla

Benefity areálu veterinární kliniky podle radních převážily nad předpokládanými výhodami pozemku u Gymnázia Dašická, které se nabízely jako možná varianta číslo dvě. Tato plocha přímo navazuje na Domov pro seniory U Kostelíčka, vlastníkem je však Pardubický kraj. 

„Po podrobnějším posouzení nutnosti přeložek sítí, možností kapacit včetně parkování, technické a finanční náročnosti a možných komplikací stavby spojených s přemístěním sportoviště, kde jsme ale jasně deklarovali zajištění vybudování sportoviště náhradního, jsme se rozhodli žádost o pozemek na kraji stáhnout,“ řekl Rychtecký.

Nový domov pro seniory by měl navýšit kapacitu stávajících pobytových zařízení U Kostelíčka a na Dubině až o 150 lůžek. 

V rámci návrhu stavby se zde má vytvořit podzemní i nadzemní parkování a také klidové plochy se zelení, kterých je například v domově U Kostelíčka nedostatek. 

„Rozhodujícími faktory pro výběr lokality je kromě blízkosti nemocnice i ekonomická výhodnost plynoucí ze sdílení podpůrných technických provozů. Pro nový domov využijeme nově rekonstruovaný stravovací provoz v Domově pro seniory U Kostelíčka, který již počítal se zajištěním stravy i pro další kapacity, rovněž budeme sdílet prádelenský provoz,“ dodává ředitel Sociálních služeb města Pardubic Petr Krejčí.

Sám vedl odborný tým složený ze zástupců odborů sociálních věcí, hlavního architekta, majetku a investic, rozvoje a strategie, ekonomického a dopravy.

Ovšem ani nové zařízení nedokáže pokrýt poptávku, která neustále roste. Radní proto mluví o potřebě dalšího domova pro seniory za veřejné peníze a prostor chtějí dát i soukromému sektoru. 

„Vzhledem k demografickému vývoji musíme jako zřizovatel predikovat vývoj potřeb stárnoucí populace města a připravovat se na něj. Víme, že rozvoj počtu lůžek v pobytových službách bude nezbytný i v následujících letech. Jako vhodné místo pro případný další domov pro seniory v dlouhodobějším horizontu vytipovala odborná pracovní skupina areál bývalých kasáren T.G.M.,“ dodal primátor Martin Charvát z hnutí ANO.