Ochránci chtějí u Litomyšle dohlédnout na D35, výstavbu blokovat nechtějí

  7:58
Když už se zdálo, že všechny spory o trasu dálnice D35 kolem Litomyšle vyřešila dohoda mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a dosavadními odpůrci, objevilo se nové nebezpečí. Do řízení se přihlásil spolek ČSOP Šumperk, který memorandum nepodepsal. Slibuje však, že výstavbu blokovat nebude.

Začátek stavby další etapy dálnice D35 z Časů do Ostrova | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Dohoda na kompromisu ohledně vedení dálnice D35 kolem Litomyšle z letošního března slouží za příklad, jak překonat spory mezi ŘSD a lidmi žijícími kolem budoucí stavby. 

Rychle se však ukázalo, že ani podepsanou dohodou nemusejí potíže při schvalování důležité stavby skončit. Stačí, když se do řízení přihlásí nový aktér, který u původní dohody nebyl. Tak jako nyní v Litomyšli.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Šumperk se rozhodl sledovat a připomínkovat nové společné územní a stavební řízení pro celý úsek dálnice D35 Litomyšl–Janov. „Určitě nemáme v plánu něco blokovat. Hlavně chceme pohlídat, aby požadavky z EIA a ministerstva životního prostředí obce a stavební úřady respektovaly,“ řekl předseda ČSOP Šumperk Slavomír Bušina.

V Litomyšli zájem ochránců přírody ze Šumperka vzbudil nervozitu. Několikaletý spor o vedení dálnice kolem města skončil letos podpisem memoranda, ve kterém se ŘSD zavázalo mimo jiné upravit výškový profil dálnice a přidat protihlukové stěny. 

Oponenti v čele s obcí Strakov a sdružením Živé Kornice se naopak zavázali, že nebudou schválení dálnice blokovat a během řízení se nebudou odvolávat. To dává šanci, že by v roce 2027 mohla tranzitní doprava jezdit po obchvatu. Pokud ovšem nebude přípravu stavby blokovat zase někdo jiný, kdo podpisem dohody vázaný není.

Máme špatné zákony, říká starosta Litomyšle

Starosta Litomyšle Daniel Brýdl doufá, že spolek nebude lokální dohodu blokovat a odvolávat se. „Myslím si, že máme špatné zákony. Každý se totiž může do řízení přihlásit. To nemůže řešit radnice v Litomyšli, to musí řešit poslanci a parlament, aby se to nedělo,“ řekl Daniel Brýdl.

Trasa dálnice v okolí Litomyšle byla odsouhlasena memorandem.

Trasa dálnice v okolí Litomyšle byla odsouhlasena memorandem.

Slavomír Bušina je naopak přesvědčen, že je dobré, když spolek dohlédne na to, že je během stavby dodržován zákon. „Je možné, že se politik domluví s investorem a uzavřou nějakou dohodu. My si ta navržená opatření přečteme a prověříme, že je vše v souladu se zákonem,“ uvedl Bušina.

Dodal, že spolek bude zajímat například kompenzace za pokácené stromy. „Často není kompenzace totiž dostatečná. Například pokácí stromy a za ně vysadí podél dálnice pseudohrušky a jabloně, které nemají v krajině žádnou funkci. Zákon říká, že kompenzace musí být hodnotná,“ uvedl Bušina. 

ČSOP Šumperk už zasáhl v minulosti do povolovacích řízení v Pardubickém kraji. Zatím se ale věnoval lokalitě Dolní Morava, kde naposledy dosáhl toho, že ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí krajského úřadu, podle něhož chystaná stavba apartmánového hotelu s 324 lůžky nebude mít významný vliv na přírodu.

Dohoda s ŘSD funguje

Dohoda o D35, která měla odblokovat přípravu stavby, funguje. Alespoň to tvrdí všichni aktéři. 

„ŘSD v podstatě naše podmínky plní, dolaďujeme detaily. Kdyby ŘSD jednalo s dotčenými občany vždy a všude jako dnes u Litomyšle, tak by se pravděpodobně přípravy dálnic výrazně urychlily,“ uvedl Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice. 

„Vyhodnocovací schůzky probíhají, probíhají i schůzky s projektanty. Minulý týden jsme například řešili prodloužení jedné protihlukové stěny,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. 

ŘSD na základě memoranda změnilo výškový profil dálnice kolem Litomyšle tak, že zářezy nebudou tolik hluboké, tudíž nebude nutný tak velký zábor zemědělské půdy. Náspy jsou nižší, a tudíž tak i okolí bude méně obtěžováno hlukem. 

„Určitě se zvýší procenta stoupání a klesání, ale pohybujeme se kolem dvou a dvou a půl procenta, což je úplně standardní, nic proti normám, řidič to v zásadě nepozná. Ale daleko komfortnější to bude pro okolní obce,“ uvedl letos při podpisu memoranda generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Pokud vše půjde podle plánu, stavba dálnice kolem Litomyšle by mohla začít v roce 2023 s tím, že ŘSD plánuje v roce 2026 dokončit úsek Litomyšl–Džbánov a o rok později Litomyšl–Janov.