Řidiči pocítí úlevu, část omezení kvůli stavbě D35 skončí za měsíc

  7:24
Přestože na trase dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy zbývá ještě hodně práce, starostové okolních obcí byli na středečním kontrolním dnu ujištěni, že 15. prosince se po 12,6 km dlouhé nové dálnici pojedou první řidiči.

Na mnoha místech podél celé trasy se řidiči ale stále potýkají s omezeními. V lepším případě musí zpomalit a projet po provizorních komunikacích. 

Jedna taková „šikana“ byla ještě před cca dvěma týdny na silnici mezi Bukovinou a Vysokou. Nový dálniční most je však již dokončen, a tak se řidiči mohli vrátit do původní rovné stopy silnice. 

Jinde se na podobný okamžik čeká, ovšem nebude to již trvat dlouho. Stavbaři totiž potřebují tyto dočasné silnice odstranit a postavit na jejich místě těleso dálnice. Řidiči místo toho začnou využívat dokončené nadjezdy.

Jedním z takových míst je Rokytno, u něhož vzniká mimoúrovňová křižovatka. Zde budou mít motoristé možnost sjezdu a nájezdu na D35. Jednotlivé větvě sice budou mít užitek až od prosince, ovšem most začne sloužit dříve. Nyní se intenzivně pracuje na napojování sjezdu na stávající krajskou silnici II/298.

„Na konci června proběhne zatěžkávací zkouška. Od července se bude jezdit přes nový most, aby se mohlo zrušit přilehlé provizorko,“ popsal stavbyvedoucí Ivan Nehera z firmy Strabag.

Stejný harmonogram je stanoven i u dalších mostních objektů, kterých je na trase celkem 23. Šest z nich jsou nadjezdy, které se musí dokončit v nejbližší době. 

Vedle mostu na křižovatce u Rokytna bude jedním z nejvíce využívaných nový most u Časů. Přemostění dálnice se také dokončuje a se startem července se auta již projedou nad budoucí trasou D35. 

Zároveň s tím začne odtěžování zářezu, po němž vede nyní provoz na I/36 mezi Pardubicemi a Holicemi. Auta z této silnice se ve stejný den přesunou o kousek dále i na novou přeložku I/36, která je počátkem plánovaného přivaděče k D35 mezi Časy a Holicemi. Na konci července má být zprovozněný i nadjezd mezi obcemi Choteč a Dolní Ředice.

Zatímco na některých částech hlavní trasy se teprve chystá bednění před betonováním desek mostů, jinde už jsou položeny první vrstvy asfaltu. Tam, kde asfaltový koberec ještě neleží, jsou položeny podkladní vrstvy. 

Na mohutném náspu nedaleko Bukoviny jeřáb usazoval výplně protihlukových stěn, za nimiž z dálničního tělesa nadobro zmizel pohled na tuto obec. Další hotové „protihlukovky“ jsou viditelné také u obce Borek. 

Na nejdelším mostě celé stavby, kterým je téměř kilometrová estakáda přes Labe za opatovickou křižovatkou, pokračovali dělníci s betonáží bočních říms. Tam, kde již římsy mají hotové, je upevněno zábradlí. 

Nejsložitější objekt celého úseku má dokončenou spodní stavbu i nosnou konstrukci. Na jednotlivá mostní pole se pokládají mostní závěry a izolace, po níž už bude následovat pokládka asfaltu.

„Přemostění je dokončeno pro staveništní provoz, takže se po něm můžeme pohybovat s technikou,“ uvedl Nehera.

Náspy jsou většinou také již dokončené, ale ještě na ně přibude vrstva zeminy. Navršená ornice ležící zatím na hromadách podél dálnice bude sloužit jako podklad pro ozelenění svahů.

Úlevu pocítí i lidé z druhého budovaného úseku mezi Časy a Ostrovem. Podél této 14,7 km dlouhé trasy je nyní kvůli stavbě většina spojovacích silnic mezi obcemi uzavřena. 

S počátkem července se otevře alespoň silnice mezi Platěnicemi a Dolní Rovní. Částečně tak odpadne cestování po objízdných trasách, které jsou navíc často poničené. 

Momentálně je pro řidiče jediná možnost přejezdu po krajské silnici II/322 u Dašic. I tam řidiči jezdí po provizorní komunikaci. Na nový most vedoucí nad dálnicí se poprvé dostanou v září. 

Celý úsek má být hotový příští rok v létě. Nejnáročnějším objektem je přemostění železničního koridoru v Uhersku. Tamní mosty se budují vedle kolejí po polovinách, které se následně přetočí a spojí přímo nad tratí. 

K této jedinečné události dojde v průběhu dubna příštího roku, a to během pouze několikahodinových nočních uzavírkách koridoru. Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) již došly ke shodě na termínu celé operace.

Autor: